hayvan kurtarma derneği

1,696 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning office@pa.gov.az , istanbul@mission.mfa.gov.az

  Azarbeycan da vahşete dur de !!!!

  Azərbaycan Respublikasının prezidenti hörmetli İlham Əliyev cənablari,bu müraciətimlə Bakı ve ətrafindaki şəhərlərdəki,eyni şəkildə Azərbaycanin digər bölgələrindəki heyvanlara lazımı maraq və diqqətin göstərilməsi və qəddarliğa qarşı lazımlı tədbirlərin alınmasını xahiş edirəm.Bu xüsusiyətlərin diqqətə alınması lazımdır;a.Heyvanlara qarşı qəddarca davranış mənəviyyat və humanizmin prinsiplərinə ziddir və insana qarşı mənəvi baxımdan zərər verməkdədir.b.Vəhşi təbiətdəki heyvanların içində tutulduqları şəraitlər onların bioloji,növ və fərdi xüsusıyətlərinə şox vaxt uyğun deyildir.c.Sahibsiz olaraq adlandırılan heyvanlar əslində Azərbaycan Dövlətinə aid canlılardır.Azərbaycan Dövlətinin qanunlarının Azərbaycanın da imzalamış olduğu Beynəlxalq Heyvan Hüquqları Konvensiyasına uyğunlaşdırılması,yeni qanunların çıxarılması və var olanların üzərində düzəltmələr edilməsi ilə bu sahədə əhəmiyyətli dəyişikliklərin reallaşdırılmasını səbirsizliklə gözləyirəm.Problemə istiqamətli müsbət görüş bildirəcəyinizdən və heyvanlar aləminin vəziyətinin yaxşılaşdırılmasına istiqamətli əlaqədar strukturlu və cəmiyyətlərə himayədarliq edərək ,əlaqədar dövlət təşkilatlarına lazımlə sərəncamları verəcəyinizdən ümidvarıq.Sizin heyvanlar aləminin yaxşılaşdırılmasına istiqamətli tədbirləri alacağınıza inanıram və sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm

  hayvan kurtarma derneği
  1,696 supporters