Habitatge 18 N

0 supporters

Un edifici recuperat de l’abandonament especulatiu per a l’habitatge de persones precàries amb renda baixa al barri d’Hostafrancs.

Started petitions