Genç LGBTİ+ Derneği

3,843 supporters

  Started 2 petitions

  Petitioning Konak Belediyesi

  Anonim HPV Test Merkezi İstiyoruz #AnonimHPVTesti

  HPV (tam adıyla Human Papilloma Virus), yaklaşık 200 tipi bulunan en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biridir. Çoğu HPV türü, bağışıklık sistemi tarafından birkaç yılda vücuttan tamamen atılırken, yaklaşık on üç HPV tipi rahim ağzı kanserine yol açabiliyor. Türkiye’de her yıl binlerce insan rahim ağzı kanseriyle mücadele ediyor ve bu kansere HPV sebebiyet veriyor. HPV testine karşı talep çoğunlukla semptomik dönem ile ortaya çıkıyor, ancak HPV’nin birçok türünün semptomik dönemi virüsün edinilmesinden uzunca bir zaman sonra da ortaya çıkabiliyor. Devlet hastanelerinde teste erişimin zorluğu ve jinekolojik muayene hizmetlerinin ayrımcı ve tektipleştiren bir yerden organize ediliyor oluşu birçok insanın sağlığa erişim hakkını kısıtlıyor. HPV’nin en düşük düzeyini bile saptayabilen HPV DNA testi şu an aile hekimleri aracılığıyla Türkiye’de sadece iki laboratuvara gönderilerek ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor. Fakat hane halkının tamamına hizmet veren bir hekime erişim birçok kişinin, hasta-hekim ilişkisi gizliliğinin ihlali, kişisel irtibat yolunun doğrudan hane halkıyla olması vb. gibi sebeplerle mümkün olamıyor. Bu testin yapılabilmesi için alınması gereken örnek bir jinekolojik muayeneden ayrı tutulamayacağı için, kişiler ayrımcılığa uğramamak ve deşifre olmamak için bu hizmetten kaçınıyorlar. Kamuoyunun jinekolojik muayene, sağlık çalışanlarına olan güvensizlik gibi sebeplerle HPV testi yaptırmak konusunda duyduğu kaygısının, HPV alanında yapılan çalışmaların yeterli olmayışı ve sağlık personellerinin bu alandaki bilinçsizliği göze alındığında haklılık payı olduğu aşikardır. Konak Belediyesi’nde ücretsiz ve anonim olarak HIV, Hepatit B, C, Sifiliz ve Gonore testleri yaptırmak mümkün. Türkiye’de sadece İstanbul’da, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kadıköy Belediyesi arasında yapılan bir anlaşma ile Kadıköy’de yaşayanlar HPV DNA testini belediyenin üç sağlık merkezinde ücretsiz yaptırabiliyorlar. Talep ettiğimiz ücretsiz ve anonim HPV DNA testi, gelişmiş ülkelerde yaygın olmakla beraber kişilerin sağlığa erişim hakkına ulaşmalarında önemli bir rol oynuyor. Kamuoyunun HPV hakkında farkındalığını arttıracak çalışmalar yapılması; herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan, deşifre olmadan, ücretsiz ve anonim HPV testine erişmek, sağlık hakkına erişimini mümkün kılacaktır. 4 Mart Dünya HPV Günü'nde, İzmir'de ücretsiz anonim HPV test merkezi talebimizi dile getiriyoruz ve kamuoyu bilinci yaratmak adına imzalamanızı bekliyoruz.  

  Genç LGBTİ+ Derneği
  2,073 supporters
  Petitioning İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

  Anonim HIV Test Merkezi İstiyoruz #AnonimHIVTesti @izmirbld @izmirhim @bskazizkocaoglu

  HIV, günümüzde gelişmiş tedavi yöntemleri sayesinde baskılanabilmekte ve böylece enfeksiyonun ilerleyerek AIDS evresine geçmesi önlenebilmektedir. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı’nın (UNAIDS) küresel raporuna göre HIV’in yayılma oranın azaltılabilmesi için en önemli etken, bireylerin HIV statülerini belirleyebilmelerini sağlayabilecekleri olanaklara erişebilmeleridir. Birçok insan deşifre olma, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve ayrımcılığa uğrama gibi endişelerle HIV statüsünü belirleyebileceği testleri yaptırmaya çekinmektedir. Bu endişenin, alınması gereken önlemlerin yetersizliği ve sağlık görevlilerinin yeterince bilinçlendirilmemesi nedeniyle haklılık payı olduğu açıktır. Türkiye’de bugün sadece 3 merkezde (Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi, Şişli Belediyesi Merkez Polikliniği ve Beşiktaş Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi) ücretsiz ve anonim HIV testi yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaygın olan, kurulmasını talep ettiğimiz danışmanlık hizmetinin de olduğu ücretsiz ve anonim HIV testi merkezi sayesinde İzmir’de önemli bir ihtiyaç giderilecektir. Bununla birlikte, gerekli çalışmalar yapılarak merkeze HIV testi yaptırmaya gelenlerin ve HIV pozitif olduğunu öğrenenlerin deşifre olmadan, herhangi bir ayrımcılığa uğramadan danışmanlık ve sağlık hizmetine erişebilmeleri mümkün olacaktır. Tüm bu sebeplerle İzmir Büyükşehir Belediyesinden, herkesin kolaylıkla erişebileceği bir konumda, sağlık görevlilerinin bilinçlendirildiği ve modern teknolojiye sahip bir ücretsiz ve anonim HIV testi merkezi kurmasını talep ediyoruz.

  Genç LGBTİ+ Derneği
  1,770 supporters