Fundació Fauna

8,834 supporters

fomentar el respecte als animals

Started 1 petition

Victory
Petitioning Ajuntament d'Olot, Josep Maria Corominas

ACABEM AMB ELS CORREBOUS A LA CIUTAT D'OLOT.

  ACABEM AMB ELS CORREBOUS A LA CIUTAT D'OLOT . Olot es va declarar ciutat antitaurina i amiga dels animals l'any 2004. Des de Fundació Fauna, entitat que lluita i vetlla pel benestar dels animals des de fa 11 anys i que va treballar molt activament per l'abolició de les curses de toros, el 2006 a la ciutat d'Olot (quan encara eren permeses a Catalunya),  presentarà a tots els partits que formen part del consistori Olotí una proposta per poder debatre sobre els correbous amb experts en la matèria.  I també demanarem al consistori que es deixin de fer aquest tipus d'espectacles amb animals.  En aquesta proposta hi haurà arguments científics, on es demostrarà el patiment de l'animal en aquests espectacles, tot i que no hi hagi vessament de " sang ". ----------------------------------------------------------------------------------------------- ACABEMOS CON LOS ENCIERROS EN LA CIUDAD DE OLOT. Olot se declaró ciudad antitaurina y amiga de los animales en el año 2004. Desde Fundació Fauna, entidad que lucha y protege el bienestar de los animales des de hace 11 años, que trabajó muy activamente por la abolición de las corridas de Toros en el año 2006 en la ciudad de Olot (cuando aún eran permitidas en Cataluña), presentará a todos los partidos que forman parte del consistorio Olotense una propuesta para poder debatir sobre los encierroscon expertos en la materia. Además de pedir al consistorio que se dejen de hacer este tipo de espectáculos con animales.  En esta propuesta habrá argumentos científicos, donde se demostrará el sufrimiento del animal en estos espectáculos, aunque no haya derramamiento de " sangre".    

Fundació Fauna
8,834 supporters