FORO DO CAMIÑO (GALICIA)

18,456 supporters

  Started 3 petitions

  Petitioning secretaria@esicomos.org , dl.spain@unesco-delegations.org , President of Xunta de Galicia: Mr. Alberto Nuñez Feijoo

  UNESCO: STOP THE DESTRUCTIVE CONSTRUCTION WORKS IN THE ST. JAMES WAY #elCaminoNOsedestruye

  [ESPAÑOL] [GALEGO] El Camino de Santiago (The Way of St. James) was named UNESCO’s World Heritage. It has been 9 moths since we informed UNESCO about the construction works of Axencia Turismo de Galicia (Xunta de Galicia – Government of Galicia) on the routes of Santiago de Compostela. If you are a pilgrim and have walked the Camino during the last year you must have encountered the construction works. Construction works that have transformed the path itself and landscape, construction works geared towards urbanization that involve building ditches, sidewalks, alteration and gradient change; construction materials of all types: gravel, cement and graded aggregates. This Historic Camino would be transformed into a highway/roadway without hope of ever returning. And this is not just about a real botch job, it means the destruction of a HISTORICAL, CULTURAL, NATURAL and SPIRITUAL HERITAGE. It means the destruction of the Jacobean Pilgrimage roots that have been preserved for over 1200 years, integrating an exceptional natural landscape and material and immaterial heritage which is NOW being DESTROYED. The Camino conservation MUST AND CAN be done in a different way. What they are doing does not ease pilgrimage access neither improves the condition of the medieval routes, but instead destroys the appeal of the Camino and our land. We need your support for this to make its way to UNESCO and for them to respond. The construction works must be revised and stopped urgently, since it seems every time, new projects appear and new constructions sites are added without any sort of justification whatsoever and without assessing properly the impact it would have on nature and the cultural heritage. Can any of you imagine if this were to happen at the Egyptian Pyramids, the Great Wall of China or the Iguazu Falls? All of them part of the UNESCO World Heritage. Why Spain is always #different?  UNESCO: Open your eyes!! SIGN THE PETITION, THANK YOU. HERE you can find pictures of the Camino, before and after the construction works. HERE you can access the report that was sent to UNESCO/ICOMOS on July 26th 2016 and to the different projects for “the construction of the conditioning of the Camino de Santiago”. HERE you can find the proposal of the Camino de Santiago to the UNESCO World Heritage list, where it was highlighted the assurance of the authenticity and integrity of the route, which now is not being kept. 

  FORO DO CAMIÑO (GALICIA)
  6,152 supporters
  Petitioning secretaria@esicomos.org , dl.spain@unesco-delegations.org , Presidente de la Xunta de Galicia: D. Alberto Núñez Feijóo, buzonicomosesp@esicomos.org

  UNESCO: PARALICE AS OBRAS DE DESTRUCIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO #oCamiñoNONsedestrúe

  [ESPAÑOL] [ENGLISH] O Camiño de Santiago é Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Hai 9 meses que lle trasladamos o noso temor sobre as obras que a Axencia Turismo de Galicia (Xunta de Galicia) está a realizar nos Camiños de Santiago que discorren polo territorio galego. Se peregrinaches a Santiago no último ano atoparíaste de fronte coa maquinaria e cun aspecto do Camiño moi diferente a como o imaxinabas. Son obras que transforman o camiño físico e o seu propio entorno, traballos de construción cunha orientación totalmente urbanizadora: abríronse , puxéronse adoquinados, alterouse a rasante do chan… Usouse todo tipo de materiais de construción, gravas, saburra artificial e cementos. Un Camiño Histórico transformado pouco menos que nunha autoestrada e sen volta atrás! Non se trata dunha simple chafallada máis, trátase da destrución de patrimonio histórico, cultural, natural e espiritual e da destrución das raíces da peregrinación xacobea que se mantiveron no tempo por máis de 1200 anos, nas que se integra unha paisaxe natural excepcional e un patrimonio material e inmaterial que ESTÁ SENDO DESTRUÍDO. A conservación do Camiño DEBE E PODE facerse doutra maneira. O que están facendo non facilita o tránsito dos peregrinos nin mellora o estado das vías medievais, senón que destrúe totalmente o encanto do Camiño e da nosa terra. Precisamos da túa axuda para facer chegar á UNESCO a nosa petición, que conteste, que revisen as obras paralizándoas con urxencia (cada vez aparecen máis proxectos e novos treitos de obra sen xustificación ningunha e sen avaliar axeitadamente o seu impacto natural e patrimonial). A alguén se lle ocorre que pasara isto nas Pirámides de Exipto, na Gran Muralla China ou nas Cataratas de Iguazú? Todos declarados Patrimonio Mundial. Por qué Spain sempre é #different? AQUÍ podes acceder ó escrito enviado á UNESCO/ICOMOS con data do 26 de Xullo de 2016 e ós distintos proxectos de “construción e acondicionamento” do Camiño de Santiago. AQUÍ podes acceder ás fotos do Camiño, antes e despois das obras. AQUÍ podes acceder á candidatura do Camiño a Patrimonio da Humanidade, presentado ante a UNESCO, e na que se destacaba a garantía do mantemento das características de autenticidade e integridade da ruta, o que agora non se cumpre! ASINA para que a UNESCO paralice as obras da Xunta que están destruíndo un dos patrimonios máis importantes do mundo e salva o carácter tradicional do CAMIÑO DE SANTIAGO.

  FORO DO CAMIÑO (GALICIA)
  6,152 supporters
  Petitioning secretaria@esicomos.org , dl.spain@unesco-delegations.org , Presidente de la Xunta de Galicia: D. Alberto Núñez Feijóo, buzonicomosesp@esicomos.org

  UNESCO: PARALICE LAS OBRAS DE DESTRUCCIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO #elCaminoNOsedestruye

  [GALEGO] [ENGLISH] El Camino de Santiago es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hace 9 meses que hemos puesto en su conocimiento las obras que la Axencia Turismo de Galicia (Xunta de Galicia) realiza en los Caminos de Santiago que discurren por territorio gallego. Si eres peregrino y has llegado a Santiago en el último año te habrás encontrado con la maquinaria y con un aspecto del Camino muy diferente a como te lo habrías imaginado. Obras que han transformado el camino físico y su entorno, trabajos de construcción con orientación urbanizadora que contemplan la apertura de cunetas, el levantamiento de zanjas, adoquinados, la alteración de la inclinación de la rasante del suelo; materiales de construcción que incluyen todo tipo de gravas, zahorras y cementos. Esto es, un Camino Histórico transformado en una pista/carretera, sin vuelta atrás! Y es que no se trata de una simple chapuza más, se trata de la destrucción de patrimonio histórico, cultural, natural y espiritual. Se trata de la destrucción de las raíces de la peregrinación jacobea que se han mantenido en el tiempo a lo largo de 1200 años, en las que se integran un paisaje natural excepcional y un patrimonio material e inmaterial que AHORA está siendo DESTRUIDO. La conservación del Camino DEBE Y PUEDE realizarse de otra manera. Lo que están haciendo no facilita el tránsito de peregrinos ni mejora el estado de las vías medievales, sino que destruye el atractivo del Camino y de nuestra tierra. Necesitamos tu ayuda para hacer llegar a la UNESCO nuestra petición, que conteste, que las obras sean revisadas y paralizadas con la máxima urgencia, pues cada vez aparecen proyectos nuevos y se añaden más tramos de obra sin justificación alguna y sin evaluar adecuadamente su impacto natural y patrimonial. ¿Alguien se imagina que hiciesen esto con las Pirámides de Egipto, la Gran Muralla China o las cataratas de Iguazú? Todos ellos bienes declarados Patrimonio Mundial. ¿Por qué Spain siempre es #different? AQUÍ puedes acceder al escrito enviado a UNESCO/ICOMOS con fecha 26 de julio de 2016 y a los distintos proyectos de "construcción y acondicionamiento del Camino de Santiago". AQUÍ puedes acceder a las fotos del Camino, antes y después de las obras.  AQUÍ puedes acceder a la candidatura del Camino a Patrimonio de la Humanidad, presentado ante la UNESCO, en la que se subrayaba la garantía del mantenimiento de las características de autenticidad e integridad de la ruta, lo que ahora no se cumple.  FIRMA para que la UNESCO paralice estas obras de la Xunta que están destruyendo uno de los patrimonios más importantes del Mundo y salva el carácter tradicional de EL CAMINO DE SANTIAGO.

  FORO DO CAMIÑO (GALICIA)
  6,152 supporters