Felsefe DERS Materyalleri

4,978 supporters

  Started 1 petition

  Victory
  Petitioning Yüksek Öğretim Kurulu, TC. Cumhurbaşkanlığı, Yekta Saraç, İsmet Yılmaz

  YENİ ÜNİVERSİTE SINAVINDA FELSEFE GRUBU DERSLERİNİN KATKISI VE AĞIRLIKLARI ARTIRILMALIDIR.

  YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVINDA FELSEFE GRUBU DERSLERİNİN KATKISI VE AĞIRLIKLARI ARTIRILMALIDIR.TESPİTLER:1-Felsefe grubu dersleri (felsefe, psikoloji, mantık, sosyoloji) programlarında öğrencilerin; insan, bilgi ve yaşanılan dünya ile ilgili sorular sormalarını, sorulara ilişkin akıl yürütmeye dayalı yanıtlar aramalarını sağlamak ve felsefe grubu derslerinin temel alanları ile soruları hakkında edinilecek bilgilerden hareketle, düşünme ve düşündüklerini ifade etme (dil ve yazı) becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin düşünmeye, araştırmaya, tartışmaya ve fikirler oluşturmaya, eylemlerinde insani-toplumsal, etik-ahlaki sorumluluk taşımaya ve siyasi-estetik duyarlılık göstermeye teşvik edilmeleri hedeflenmektedir. 2-Bu minvalde Felsefe grubu dersleri (felsefe, psikoloji, mantık, sosyoloji) programlarında hedeflenenler kavram ve bilgi edinimi, akıl yürütme, sorgulama, analitik düşünme, eleştirel düşünme, ifade ve yazma becerisi, felsefi okuryazarlık, özgün fikirler üretme gibi yeterlilik ve becerilerdir.3-2000’li yıllardan itibaren Türkiye’nin katıldığı uluslararası PISA, TIMMS gibi öğrenci başarısını belirlemeyi amaçlayan sınavlarda Türkiye’nin bilgi ağırlıklı ilk aşama sorularında başarılı olduğu ama problem çözme, eleştirel düşünme ve değerlendirme gerektiren bilişsel seviyelerdeki sorularda başarısız olduğu görülmektedir. Uluslararası akademik başarı sıralamalarında da üretkenlik durumumuz konusunda benzer başarısızlıklar hüküm sürmektedir. 4-Öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özelliklerin geliştirilmesi, tüm diğer alanlarda öğrenilen bilginin işlenmesi, analiz edilmesi, sentezlenip değerlendirilmesi; eleştirel bakış açısının geliştirilmesi ve üst düzey bilişsel becerilerin kazanılması felsefe gurubu eğitimiyle daha fazla mümkündür.5-Bu nedenlerle felsefe gurubu eğitiminin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Zira öğrencilerimizin sorunlara duyarlı, gerektiğinde uygun çözümler üretebilen, üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren, toplumsal sorumluluğunun farkında bireysellikleri gelişmiş yurttaşlar yetiştirilmesinde temel katkı sağlayacak donanımların alt yapısını kurması beklenen temel derstir.ÖNERİLER: Sınav Sistemi’nde değişiklik yapılmalıdır. Temel Yeterlilik Testi Türkçe ve Matematik bilgisi ölçmeye yönelik değil “Sözel Yetenek” ve “Sayısal Yetenek”i ölçmeye yönelik olmalıdır. Bu bağlamda: a) 1. Oturum testinde ( TYT ) Felsefe grubu dersi soruları Sözel Yetenek Testi kısmında yer almalıdır. b) 2. Oturum sınavında Felsefe grubu dersine ilişkin soruların Sözel, Eşit Ağırlık ve Sayısal puan türünün hesaplanmasında etkisi olmalıdır. c) Felsefe, Psikoloji, PDR, Sosyoloji bölümlerine girecek öğrenciler Felsefe grubu dersleri sorularından sorumlu tutulmalıdır.

  Felsefe DERS Materyalleri
  4,978 supporters