FAIR INTERNET

256,424 supporters

Started 7 petitions

Petitioning Evropsko komisijo

Naj bo internet pravičen za glasbene izvajalce

[English version] [Version française] [Deutsche Version] [Versione italiana] [Versión española] [Versão em português] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] V prvi polovici leta 2015 se je v spletu pretočila več kot milijarda pesmi, filmov in televizijskih serij; številke so se v primerjavi z letom 2014 več kot podvojile. A čeprav priljubljenost in vrednost storitev Spotify, Netflix, iTunes in drugih zakonitih storitev pretakanja in prenašanja vsebin na zahtevo ves čas narašča, izvajalci še vedno ne dobijo pravičnega deleža dobička od svojih posnetih izvedb.  Da bi se ta krivični položaj izboljšal, so se združile štiri mednarodne organizacije, ki zastopajo več kot pol milijona evropskih izvajalcev (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM in IAO), in sprožile spletno kampanjo za pošten odnos do izvajalcev (kampanja “Fair internet”). Se strinjate, da bi izvajalci morali biti pošteno nagrajeni? Če je tako, lahko pomagate, da se bo to res zgodilo. Podpišite to peticijo in jo delite s prijatelji in sodelavci v družabnih omrežjih. Osveščanje je ključno za vzpostavljanje pravičnega zakonodajnega okvira za evropske izvajalce. Hvala vam za podporo!

FAIR INTERNET
36,632 supporters
Petitioning European Parliament

Maak van het internet een eerlijke plek voor artiesten

[English version] [Version française] [Deutsche Version] [Versione italiana] [Versión española] [Versão em português] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Slovenska verzija] In de eerste helft van 2015 zijn er meer dan 1 biljoen liedjes, films en Tv-series online gestreamd. Een verdubbeling ten opzichte van 2014. Hoewel legale on demand streamingdiensten en downloaddiensten -zoals Spotify, Netflix en iTunes- blijven groeien in populariteit en omvang, delen Europese performers vrijwel nooit mee in de inkomsten die met hun prestaties worden verdiend. Om op te komen tegen deze oneerlijke situatie, hebben vier internationale organisaties (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM en IAO), die samen meer dan een half miljoen performers vertegenwoordigen, hun krachten gebundeld en een campagne gelanceerd voor de eerlijke behandeling van performers in de online wereld (The Fair Internet Campaign). Vind jij ook dat performers eerlijk moeten worden beloond? Zo ja, dan kan jij helpen om dit waar te maken. Het is heel simpel: Teken de petitie en deel dit met je vrienden en collega’s op social media. Het vergroten van bewustwording over dit onderwerp is de sleutel tot het versterken van de wettelijke positie van performers in Europa . Dank voor je steun!

FAIR INTERNET
36,632 supporters
Petitioning European Parliament

Κάντε το Διαδίκτυο Δίκαιο για τους Καλλιτέχνες

[English version] [Version française] [Deutsche Version] [Versione italiana] [Versión española] [Versão em português] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Česká verze] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, πάνω από 1 τρισεκατομμύριο τραγούδια, ταινίες και  τηλεοπτικές σειρές έχουν διαδοθεί σε απευθείας σύνδεση (streaming) στο διαδίκτυο, δηλ. περισσότερα από το διπλάσιο της ποσότητας που είχε διαδοθεί σε όλο το 2014. Ωστόσο, ενώ το Spotify, το Netflix και το iTunes και άλλες νόμιμες on-demand streaming και download υπηρεσίες συνεχίζουν να αυξάνουν τη δημοτικότητα και την περιουσία τους,  οι ερμηνευτές εξακολουθούν να μην λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο από τα έσοδα που γεννά η ψηφιακή εκμετάλλευση των ηχογραφημένων ερμηνειών-εκτελέσεων τους. Για να διορθωθεί αυτή η άδικη κατάσταση, τέσσερις διεθνείς οργανώσεις που εκπροσωπούν πάνω από μισό εκατομμύριο καλλιτέχνες στην Ευρώπη (ΑΕPΟ-ARTIS, EuroFIA, FIM και IAΟ) ένωσαν τις δυνάμεις τους και ξεκίνησαν μια εκστρατεία για τη δίκαιη μεταχείριση των καλλιτεχνών στο διαδίκτυο ( Fair Internet campaign). Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο οι καλλιτέχνες να ανταμείβονται; Αν ναι, μπορείτε να μας βοηθήσετε να συμβεί αυτό. Απλά υπογράψετε αυτήν τη δήλωση και μοιραστείτε τη με τους φίλους και τους συναδέλφους σας στα κοινωνικά δίκτυα. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης είναι το κλειδί για τη δημιουργία ενός δίκαιου νομοθετικού πλαισίου για τους καλλιτέχνες στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη !

FAIR INTERNET
36,632 supporters
Petitioning Komisji Europejskiej

Uczyńmy Internet sprawiedliwym dla wykonawców

[English version] [Version française] [Deutsche Version] [Versione italiana] [Versión española] [Versão em português] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] W pierwszej połowie 2015 roku ponad trylion piosenek, filmów i seriali telewizyjnych zostało rozpowszechnionych w sieci w ramach steamingu – było to ponad dwa razy więcej niż w roku 2014. Jednakże podczas, gdy Spotify, Netflix  oraz iTunes i inne legalnie działające serwisy oferujące usługi on-demand oraz umożliwiające dostęp do treści, zdobywają coraz większą popularność i renomę, artyści wciąż nie otrzymują przysługującego im stosownego wynagrodzenia stanowiącego udział we wpływach uzyskiwanych z eksploatacji ich utrwalonych wykonań. Aby naprawić tę niesprawiedliwą sytuację, cztery międzynarodowe organizacje reprezentujące ponad pół miliona artystów w Europie (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM i IAO) połączyły siły i rozpoczęły kampanię na rzecz sprawiedliwego traktowania artystów w sieci (the Fair Internet campaign). Czy twoim zdaniem artyści powinni być sprawiedliwie wynagradzani? Jeżeli tak, możesz nam pomóc to osiągnąć. Podpisz tę petycję, przekaż ją swoim przyjaciołom i znajomym z mediów społecznościowych. Podnoszenie świadomości jest kluczem do stworzenia sprawiedliwego systemu prawnego służącego artystom w Europie. Dziękujemy za wsparcie!

FAIR INTERNET
36,632 supporters
Petitioning Comissão Europeia

Vamos tornar a Internet JUSTA para os artistas

[English version] [Version française] [Deutsche Version] [Versione italiana] [Versión española] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] A Internet é para todos Acha que os Artistas devem receber uma compensação justa? Sejam famosos ou não, os Artistas não estão a ser devidamente recompensados sempre que as suas prestações artísticas são exploradas em ambiente digital. A maioria é obrigada a prescindir dos seus direitos no que respeita a todas as futuras utilizações das suas prestações artísticas, em qualquer local e perpetuamente, em troca de uma compensação totalmente desadequada ou até sem qualquer compensação.  Excluir os Artistas dos benefícios financeiros que o mercado digital proporciona, não pode ser a base para um sector cultural e criativo sustentável.  É necessária, urgentemente, uma iniciativa europeia.  Por este motivo, as quatro organizações internacionais que representam mais de meio milhão de Artistas na europa (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM e IAO) uniram forças para o lançamento da campanha Internet Justa para os Artistas no ambiente digital (Fair internet campaign). Por favor, apoie esta campanha assinando esta petição e partilhando-a através das redes sociais. Está na altura dos responsáveis políticos da EU se encarregarem deste assunto e apresentarem medidas concretas para fortalecer os direitos dos Artistas. Qualquer medida para atualizar a legislação dos direitos de autor e direitos conexos na EU não pode ter como base uma situação em que os Artistas são deixados para trás.

FAIR INTERNET
36,632 supporters
Petitioning Comisión Europea

Hacer Internet justo para los artistas

[English version] [Version française] [Versione italiana] [Deutsche Version] [Versão em português] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] En la primera mitad de 2015, cerca de un billón de canciones, películas y series de TV han sido reproducidas en streaming, más del doble que en 2014. A pesar de ello y mientras que Spotify, Netflix, iTunes y otras plataformas legales de streaming y de descargas online crecen en popularidad y valor, los artistas siguen sin participar de un reparto justo de los ingresos generados por sus grabaciones.  Con el fin de remediar esta situación injusta, cuatro asociaciones internacionales que representan a cerca de medio millón de artistas europeos (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM y IAO) han unido fuerzas para lanzar  una campaña pidiendo un trato justo para los artistas en la red: la campaña “Fair Internet”. ¿piensas que los artistas merecen ser remunerados de forma justa? Si la respuesta es sí, puedes ayudarnos a conseguirlo. Simplemente firma esta petición y compártela con tus amigos y conocidos a través de las redes sociales. La toma de conciencia es un elemento clave para lograr un marco legal más justo con los artistas en Europa. Gracias por tu apoyo!

FAIR INTERNET
36,632 supporters
Petitioning European Commission

Make the Internet fair for performers

[Version française] [Deutsche Version] [Versione italiana] [Versión española] [Versão em português] [Polska wersja] [Dansk udgave] [Česká verze] [Ελληνική έκδοση] [Nederlandse versie] [Slovenska verzija] In the first half of 2015, over 1 trillion songs, movies and TV series have been streamed online - more than double the amount in 2014. However, whilst Spotify, Netflix and iTunes and other legal, on-demand streaming and download services continue to grow in popularity and value, performers still do not receive a fair share of the income generated by their recorded performances. In order to remedy this unfair situation, four international organisations representing over half a million performers in Europe (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM and IAO) have joined forces and launched a campaign for the fair treatment of performers online (the Fair Internet campaign). Do you believe that performers should be fairly rewarded? If so, you can help us make that happen. Simply sign this petition and share it with your friends and colleagues on social media. Raising awareness is key to setting up a fair legislative framework for performers in Europe. Thank you for your support!

FAIR INTERNET
36,632 supporters