erktolia

66,462 supporters

Cinsiyetçilik karşıtı oluşum - Uluslararası cinsiyetçilik karşıtı eylem ağı olan macholand.org'un Türkiye platformu

Started 8 petitions

Petitioning Milli Eğitim Bakanlığı, meb

Karma eğitim kaldırılamaz!

  Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapama ve Ad Verme Yönetmeliği Madde 11’de belirtilen ifadelerin belirtilen okullar dışında karma eğitim uygulamasının yapılmaması olasılığını doğurduğu gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu maddeyi yönetmelikten çıkarmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 11 Eylül 2018 tarihinde yaptığı resmi basın açıklamasında söz konusu maddenin kaldırılmasının mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili olduğunu belirtmiş ve karma eğitimin devam ettiğini ve bu durumun Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 15’te açıkça belirtildiğinin altını çizmiştir. 1739 sayılı MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU Madde 15 – Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ Madde 11 - Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır.   Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı bu düzenlemede her ne kadar karma ve laik eğitim düzeninin bozulmadığına ilişkin açıklamalarda bulunsa da atılan adımın muğlak olduğu gerekçesiyle uygulamaya yönelik güven vermediğini düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, karma eğitimin devam ettirilmesinin güvencesi olarak Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 15’i göstermektedir ancak bu maddenin ikinci kısmında yer alan “… eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” ifadesinde hangi okul türleri, hangi imkan ve zorluklara göre sadece kız veya erkek öğrencilere ayrılabileceğine dair bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durum laiklik ve karma eğitim karşıtı uygulamalara yeşil ışık yakma endişesini doğurmaktadır.   Bu durumun sonuçları ise toplumsal cinsiyet eşitliği ve özellikle kız çocuklarının geleceği açısından geri dönüşü olmayan bir yıkım yaratması kuvvetle muhtemeldir. Bir yerleşim yerinde kız öğrenci sayısının yeterli olmaması ve erkek öğrenci sayısının fazla olması halinde o bölgede sadece erkeklere özel okulların açılmasının önü açılmakta, böylece kız çocuklarının eğitim hayatından dışlanması söz konusu olacaktır. Zaten toplumsal cinsiyet rolleriyle dayatılan kadın ve erkek arasındaki büyük farklar illüzyonu, bu uygulamayla daha da artarak, cinsiyet temelli ayrımcılığın artmasına zemin hazırlanmaktadır.Bu anlamda talebimiz karma eğitimin teminat altına alınmasıdır. Yönetmelikten karma eğitim ile ilgili maddenin tamamen çıkarılması ve zaten muğlak olan Kanun maddesine atıfta bulunarak sonunun çözülmüş gibi yapılması, laik eğitim sistemine vurulan bir darbedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nı derhal ilgili Kanun maddesinde düzenleme yaparak muğlak ifadeyi ortadan kaldırmaya ve öğrencilerin ilgi, istek, tercih ve gereksinimleri doğrultusunda bilimsel temellere dayalı bir eğitim almasını mümkün kılacak eşitlikçi ve laik bir düzen kurmaya davet ediyoruz. Siz de bu eyleme bir imza vererek geleceğimizin temeli olan eğitim sistemimizin cinsiyetçi olmayan, eşitlikçi bir düzlemde, laik ve kapsayıcı olması için harekete geçebilirsiniz!     

erktolia
323 supporters
Victory
Petitioning Anadolu Sigorta

Anadolu Sigorta ayrımcı görselleri sayfalarından kaldırıp, kadınlardan özür dilemeli!

Anadolu Sigorta, trafikte yapılan hataları emoji kullanarak anlattığı iki görseli Twitter ve Facebook sayfalarında paylaştı. Görsellerde erkek sürücülerin kaza yapma sebepleri olarak uykusuzluk ve cep telefonuna bakmak gösterilirken, kadın örneğinde “ruj sürmek” kaza nedeni olarak verildi. Bu görsellerde “kadınlar makyaj yaptıkları için, erkekler yorgun olduklarından kaza yaparlar” kalıp yargısı gerçekçi olmadığı gibi, kadınların makyaj yapması bir “beceriksizlik” ve “aklı havadalık” olarak öne sürülüyor. Anadolu Sigorta’ya göre hem evde hem işte çalışan, bir de üzerine çocuğu varsa sorumluluğunu yüklenmek zorunda bırakılan kadınlar, erkekler gibi “yorgunluktan” değil, ruj sürdükleri için kaza yapıyormuş! Kadın sürücülerin hayatı her gün trafiğe çıkan erkekler yüzünden tehdit altında! Binlerce kadın araç kullanırken tacize uğruyor, fiziksel şiddet tehlikesiyle karşılaşıyor ve can güvenliğinden yoksun bırakılıyor! Trafikteki kadınların maruz bırakıldığı şiddeti yok sayan, ruj örneğiyle kadınların beceresiyle dalga geçmeyi seçen ve kadını aşağılayan bu Anadolu Sigorta görselini kabul etmiyoruz! Anadolu Sigorta’ya, “kadın sürücü esprilerini bırakıp erkek sürücü şiddetine odaklanın!” diyor, kendilerini acilen bu ayrımcı görselleri Twitter ve Facebook sayfalarından kaldırmaya ve kadınlardan özür dilemeye çağırıyoruz! Siz de imza kampanyasına katılarak Anadolu Sigorta’nın cinsiyetçi görseline tepki verin, cinsiyetçiliğe karşı harekete geçin!  

erktolia
410 supporters
Victory
Petitioning Acun Ilıcalı

Kadınları aşağılayan cinsiyetçi program 'Böyle Çok Daha Güzelsin' yayından kaldırılsın!

Yapımcı Acun Medya, “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı bir yarışma programı yayımlamaya başladı. Programa katılan kadınların kıyafetlerine, saçlarının modeline ve hatta fiziksel olarak nasıl görünmeleri gerektiğine eşleri kendi beğenilerine göre karar veriyor ve erkeklerin istekleri doğrultusunda estetik operasyonlar da dahil olmak üzere kadınlar bir dizi çok ciddi değişikliğe maruz kalıyorlar. “Tepeden tırnağa değişmenin tam zamanı!” sloganıyla yayın hayatına başlayan “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı program, eşlerini yeterince “güzel” ve “çekici” bulmayan erkekleri mutlu etmek ve eşlerine “yeniden aşık olmalarına” yardımcı olmak amacıyla kadınların mevcut görünüşlerine ve bedenlerine şuursuzca müdahale etmek üzerine kurulu. Bu bakış, “kadının görünüşüyle erkeği memnun etmek” zorunda olduğu sanrısını yeniden ürettiği gibi, uygulamayı bir adım ileri götürerek kadınların bedenlerini kendi maddi çıkarları uğruna yapboz tahtası gibi kullanmakta, kadınlara birey değil, eşyaymış gibi davranmaktadır! Kadınları var oldukları halleriyle kabul edemeyen ve medya tarafından dayatılan güzellik kalıbına sokmaya çalışan eril ve kapitalist zihniyetin, kadını aşağılayarak değiştirmesinin ve kadın bedenini  bir erkeğin talepleri doğrultusunda kozmetik ve estetik müdahalelerle “düzeltmeyi” kendine görev edinmesinin insan haklarına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir kadının bedeni bir erkeğin kararlarıyla değiştirilemez! Bunun üzerine kurulu bir program açıkça kadınların bedensel bütünlüğünü hiçe saymaktadır! Kadınlar olarak eril zihniyetin kurguladığı imaja, dayattığınız güzellik algısına, fantezilerinizdeki beden ölçülerine uymak zorunda değiliz! Kadın bedenleri kadınların kendi fikirlerini yok sayarak, kararı tamamen bir erkeğe bırakarak şekillendirebileceğiniz nesneler değildir! Reyting malzemeniz hiç değildir!   erktolia ekibi olarak kurgusal olan programlara ve dizilere yönelik eylem yapmama kararımıza rağmen Tv8 kanalında yayınlanan bu programa karşı daha fazla sessiz kalamadık ve eylem başlatma kararı aldık.  Kadın bedeninin bir pazar alanı değil, fiziksel varoluşumuzundan daha fazlasıyla birer birey olduğumuzu TV8 yapımcılarına hatırlatıyoruz. Bizleri seyirlik, kapitalizmin sapkın güzellik normuna uyana kadar yeniden yapılandırılması gereken objeler olarak kurgulayan eril tahakküme karşı çıkıyor, Acun Medya ve TV8’in ellerini bedenlerimizden çekmelerini söylüyoruz! Rtük, Tv8 ve Acun Medya’dan bu cinsiyetçi ve insan onurunu hiçe sayan programı yayından kaldırmalarını talep ediyoruz. Sizler de eylemimize imzanızla destek olabilirsiniz!  Kampanya görseli kaynak: Carol Rossetti

erktolia
25,493 supporters
Victory
Petitioning IKEA Ankara Mamak Mağaza Müdürü Habil Yılmaz ve Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü Yeşim Erdoğrul

IKEA Ankara Mamak Mağazasında Bulunan Cinsiyetçi Tabelalar Kaldırılsın!

Ankara Mamak IKEA'daki çocuk odası mobilyalarının teşhir edildiği bölüm, aynı zamanda çocukların oynayarak zaman geçirebileceği biçimde tasarlanmış bir alan. Bu alanda gözümüze bir şey takıldı, kampanya fotoğrafımızdan göreceğiniz üzere, kız çocukları mutfakta, erkekler ise atölyede oynuyorlar. IKEA bu alan ile toplumsal cinsiyet rollerinin çocukların zihinlerine kazınmasına yardımcı oluyor.  Toplumsal cinsiyet rollerinin yalnızca aile içi eğitimle değil, aynı zamanda toplumsal eğitimle de vuku bulduğunu tartışmaya yer bırakmayacak şekilde gözler önüne seren bu fotoğrafta görüldüğü gibi, cinsiyetçilik bireylere daha çocuk yaştan itibaren öğretiliyor. Çocukların cicili bicili kızlar ve güçlü kuvvetli erkekler olarak yetiştirilip, kendilerine cinsiyetlerinden dolayı doğuştan bazı yetenekleri olduğu inancının aşılanması cinsiyetçliğin temellerini oluşturuyor. Bir kız çocuğu arabalarla oynayabilir, atölyede tamirat yapabilir. Bir erkek çocuğu mutfak gereçleriyle ya da oyuncak bebeklerle oynayabilir. Biz çocuklara cinsiyetlerine göre ilgi alanı sunulan ve "doğal" gibi görünen bu yetiştirme tarzının karşısında duruyoruz. Çocukların oyun oynayarak cinsiyetçiliği öğrenmesini istemiyoruz!  IKEA'ya, sorumluluk sahibi bir kurum olduğunu kanıtlamak için bir şans vermek istiyoruz. Toplumu içten içe çürüten bu sorunu beslememek adına, çocuk mobilyası teşhir bölümündeki kız ve erkek çocuklarını birbirinden ayıran tabelaları kaldırmalarını talep ediyoruz! IKEA'dan bu cinsiyetçi tabelaları kaldırmalarını talep etmek için siz de bir imza atın!

erktolia
761 supporters
Victory
Petitioning Şölen

Wapps markasının “erkek gibi ye” kampanyasını sonlandırın! #BoykotŞölen

Şölen yeni markası olan Wapps’ın lokum bar, kek ve çikolatalı gofretini “Erkek gibi ye, erkek gibi yaşa” sloganıyla piyasaya tanıttı. Tüm ürünlerin ambalajında “Erkek gibi ye” sloganı yer alıyor. Proximity İstanbul Ajansı tarafından çekilen reklam filminde saldırgan, ilkel ve kaba olarak betimlenen erkekler, Wapps ürünlerini yiyerek sözüm ona “erkek gibi” yaşıyorlar. Ayrıca Wapps, !f İstanbul 14. Uluslar Arası Bağımsız Film Festivali için de “Erkek adamın film rehberini” hazırladı. Bu rehberi hazırlama sebepleri ise genelde gişe filmi sevdiği ima edilen erkeklerin, genelde sanat filmi seven kadın sevgilileri için festivale gitmelerini kolaylaştırmak. “Cinsiyetçi bir marka kampanyası nasıl üretilir ve yönetilir” diye bir ders olsaydı, derste ilk vaka incelemesi olarak Wapps’ı örnek verirlerdi herhalde. Erkekliği havuzda güneşlenen bir kadının yanına atlayarak taciz etme ve ilkel içgüdülerle hareket etme üzerinden tanımlayan reklamlarından mı bahsedelim, yoksa erkekliğin sinema ve sanat algısı bulundurmadığını ima eden rehberlerinden mi? Yoga yapan erkeklerin erkekten sayılmadığını, erkeklerin ancak halı saha maçı yaparak “Adamlıklarını” kanıtlayabileceklerini ima ettikleri mizah anlayışlarına da değinebiliriz tabii ki. Hangi birinden bahsetsek, bir diğerinin önemi eksik kalacak. Erkek olmak; taciz etmek, vahşi olmak, saldırgan olmak, kaba olmak ve halı saha maçı yapmak değildir. Erkek olmak, sanattan anlamamak veya cahil olmak demek de değildir. Bu ve benzeri erkeklik tanımlamaları yüzünden oluşan toplumsal cinsiyet algısıyla, erkeklik şiddete meyyal olmak üzerinden tanımlanıyor; erkeklerin şiddete eğilimli olması normlaştırılıyor, hatta sempatikleştiriliyor. Wapps’ın reklam filminde sadece erkekliğe atfettiği “hayatta kalma içgüdüsü” kadınlarda “erkek şiddetine rağmen hayatta kalma içgüdüsüne” dönüşüyor. Şölen’in Wapps markasının “erkek gibi ye” kampanyasını sonlandırmasını bekliyoruz. Şölen’i, kadın cinayetlerinin Türkiye gibi bu denli sık vuku bulduğu bir ülkede, bu “şaka” kaldırmayan boyuttaki toplumsal problemin kökeninin tam da bu reklam filminde savunulan cinsiyet rollerinde yattığını görmeye çağırıyoruz! Mevcut şartlar altında hiç kimsenin bu kampanyadaki gibi bir ayrımcılığı beslemeye ve yaymaya; erkekleri erkek yapan unsurun şiddet olduğu imasında bulunmaya; erkekleri şiddet içeren davranışlarda bulunmanın doğal, hatta sempatik bir şey olduğuna inandırmaya hakkı yok! Bu nedenlerden ötürü Wapps ürün ambalajlarının değiştirilmesini, kampanyanın sonlandırılmasını ve reklam filminin geri çekilmesini talep ediyoruz!

erktolia
4,703 supporters
Victory
Petitioning kariyer.net yönetim kurulu

"İş Arama" bölümündeki cinsiyet kriterinin kaldırılmasını talep ediyoruz!

Kariyer.net Yönetim Kurulu'na, Türkiye'nin en büyük aday veritabanına sahip İnsan Kaynakları sitesi olarak, iş arayan bireylere başvuru sürecinde, kadın/erkek olarak cinsiyet kriteri eklediğinizi fark ettik.  Kadının, bağımsız bir birey olarak istihdama katılımını zorlaştıran devlet politikaları mevcutken, hatta örneğin evlilik sonrası işten ayrılmayı teşvik edici kıdem tazminatı gibi uygulamalarla kadının emek piyasasının dışında kalmasını açıkça teşvik edici düzenlemeler yapılmaya devam edilirken; biz kadınlara hayatımız boyunca neleri yapamayacağımızın söylenmesine isyan ediyoruz. Kadınlar olarak hayattaki emeklerimizin, başarılarımızın ve hedeflerimizin başkalarının onayına tabi olmasını, kadının gelirinin ek gelir, erkeğinkinin ise temel geçim kaynağı sayıldığı zihniyetinin bizim emeğimizi değersiz addetmesini kabul etmiyoruz. Bireylerin cinsiyetleriyle değil becerileriyle, donanımlarıyla ve çabalarıyla değerlendiren ve fırsat eşitliği yaratan politikalara ihtiyacımız var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2012 verilerine göre Türkiye’deki her 100 kadından 30’u işgücüne katılmakta, 25’i ise gelir getirici bir işte çalışmaktadır. Aynı verilere göre, her 100 kadından 11’i işsizdir. Türkiye’de kadın işsizliği, özellikle kentlerde, erkeklerin işsizlik oranından yüksektir. 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistiklerine göre erkeklerin istihdam oranı kadınların istihdam oranının 2,4 katı olarak tespit edilmiştir. Sitenizde yer alan işe alım/başvuru sürecindeki cinsiyet kriteri ise elbette ki çalışmak isteyen kadınların ve hak ettikleri fırsat eşitliğinin önündeki bir başka engel niteliğinde. Her ne kadar işverenler bu kriteri talep ediyor olsa da, kariyer.net olarak bu kriteri onaylamanız istihdamda cinsiyet eşitsizliğini meşru kılmaktadır. İş verenlerin ilanlarına müdahale edilmesi olası olmasa da, iş arama kriterleri Kariyer.net'in kontrolü altındadır. Biz başarı ve becerinin cinsiyete bağlı gelişen bir şey olmadığının, işe uygunluğu belirleyenin kadınlık-erkeklik olmadığının bilincinde bir site politikası sürdürmesinizi talep ediyoruz. Sitesinizdeki cinsiyet kriterinin istihdamdaki mevcut cinsiyet eşitsizliğini daha fazla beslememesi adına, sizi bu konuda tavır almaya, işverenlere karşı iş arayan kadınların yanında durmaya davet ediyoruz. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5.maddesine açıkça aykırılık teşkil eden işe alınmada cinsiyet ayrımcılığı yapılamayacağına dair kanunun emredici hükmüne aykırı nitelikteki bu kriterin kaldırılmasını talep ediyoruz. İlgili kanun aşağıdaki gibidir ve iş ilişkisi işe alım sürecini de kapsar: Eşit Davranma İlkesi: Madde 5. İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. - İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. - İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. - Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. - İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. - İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31inci maddesi hükümleri saklıdır. - 20nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.

erktolia
261 supporters