erktolia

85,026 supporters

Cinsiyetçilik karşıtı oluşum - Uluslararası cinsiyetçilik karşıtı eylem ağı olan macholand.org'un Türkiye platformu

Started 10 petitions

Petitioning Adalet Bakanligi

Mahpuslar için Ücretsiz Ped Hakkı

Türkiye’de kadın ve trans* mahpuslara özgü bir ceza infaz politikasının bulunmaması, tamamen erkek egemen sisteme göre tasarlanmış olan cezaevlerinde kadınların ve trans erkeklerin ayrımcılığa ve hak kaybına uğramasına neden olmaktadır. Kadın ve trans mahpusların her ay regl olması biyolojik bir olgudur ve ped veya tampon ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Ancak hapishane ortamında pede erişimin olmaması veya kısıtlanması, temel sağlık ve hijyen sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Her ne kadar bazı hapishanelerin kantininde ped ve tampon ücretli olarak satılıyor olsa da, bireyler düzenli bir gelirleri olmadığı veya çok düşük ücretlere çalışmak zorunda kaldıklarından bu masrafı her ay karşılamakta zorlanmaktadırlar. Kadın mahpuslar, pedlerin kantinlerde kimi zaman bulunamadığından veya bulunsa dahi tek tip veya tek markadan ibaret olmasından dolayı regl dönemlerinde kendi imkanlarıyla hazırladıkları bez, bebek bezi veya pamuk gibi hijyenik olmayan malzemeleri kullanmak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Regl olmak saklanacak ya da utanılacak bir olgu olmadığı gibi, herkesin regl döneminde sağlığını tehlikeye atmayacak hijyen malzemelerine ulaşım hakkı vardır! Bu kampanya ile hapishanedeki natrans kadınların, trans erkeklerin ve cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak regl olan her bireyin bu temel haktan mahrum olduğunu gündeme taşımak istiyoruz. Siz de bu kampanyaya bir imza vererek hapishanede temel sağlık hakkından mahrum bırakılan kadın ve trans mahpuslar için yapılan bu yasal talebin hayata geçirilmesine katkı sağlayabilirsiniz! Kadın ve LGBTİ+ bireylere yönelik her türlü ayrımcılığın son bulması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ped herkes için bir haktır!

erktolia
8,084 supporters
Petitioning Anayasa Mahkemesi, T.C. Adalet Bakanlığı, TBMM

Zorunlu kısırlaştırma ve zorunlu genital müdahale insan hakları ihlalidir!

Çağdışı bir uygulama olan zorunlu kısırlaştırma ve genital müdahaleler, Türkiye'de halen trans bireylere sistematik bir şekilde uygulanmaya devam ediyor! Trans bireylerin resmî cinsiyet kayıtlarının değiştirilebilmesi için kalıcı kısırlaştırılma ve cinsel organ ameliyatı şartı koyuluyor. Bireyler kalıcı kısırlaşma şartını yerine getirmediği takdirde cinsiyet geçişleri devletçe tanınmıyor!    Medeni Kanun'da, cinsiyet kaydı değişimi için tanımlanan "üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunma" koşulu, kişilerin bedensel bütünlüğüne yapılan insanlıkdışı bir müdahaledir ve bir insan hakkı ihlalidir. Bütün insanlar üreme hakkına sahiptir ve bu karar sadece onlara aittir! Ayrıca kişilerin cinsiyet kimlikleri, sahip oldukları genitallerden bağımsızdır. Her trans kadın vajina ameliyatı olmak istemeyebilir, sağlığı veya hayat koşulları buna elvermeyebilir. Her trans erkek de rahmini aldırmak veya penis sahibi olmak zorunda değildir. Bireylerin hayatlarına hangi genital organlarla devam edecekleri ve üreme organlarını kullanıp kullanmayacakları, temel insan haklarıdır ve devletin tasarrufunda olamaz! İsveç hükümeti, bu uygulamanın bir insan hakkı ihlali olduğunu kabul ederek, 2013 yılına kadar devlet zoruyla kısırlaştırılan tüm trans bireylere tazminat ödeme kararı aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise, Fransa'dan yapılan ve 2017'de karara bağladığı başvurular sonucunda, trans kimliklerin tanınması için zorunlu kısırlaştırma şartı uygulamasının bir insan hakları ihlali olduğuna hükmetti ve Türkiye dahil, AİHM üyesi tüm devletlerin gerekli yasal iyileştirmeyi yapmakla yükümlü olduğu uyarısında bulundu! Trans bireylere zorunlu kılınan ameliyatlar, Arjantin, Malta, Almanya, İsveç ve ABD'nin çeşitli eyaletleri gibi sayıları giderek artan birçok ülkede, cinsiyet kaydı değişimi için zorunluluk olmaktan çıkarılmaktadır. Kalıcı sonuçları olan bu hayati operasyonlar, bu ülkelerde tamamiyle trans bireylerin kendi insiyatiflerine bırakılmakta ve bireylerin üreme ve bedensel bütünlük hakları çiğnenmeden cinsiyet kaydı değişimi sağlanmaktadır. 14 Haziran Çarşamba günü mevcut cinsiyet geçiş yasası, Anayasa Mahkemesi tarafından incelemeye alınacak. İnceleme sonucunda yasanın iyileştirilmesi ve trans bireylerin insan haklarının teminatı için kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyoruz! LGBTİ+, kuir, kadın ve diğer insan hakları örgütleri olarak, Türkiye için de bağlayıcılığı olan AİHM kararı doğrultusunda, trans bireylere uygulanan zorunlu kısırlaştırmaya ve zorunlu genital müdahaleye karşı bir an önce gerekli yasal iyileştirmelerin yapılmasını talep ediyoruz! Trans hakları, insan haklarıdır!  İmzacı kurumlar (güncelleniyor): erktolia   Lambdaistanbul  Filmmor  Yeni Demokrat Kadın  Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği  Lez-bi Feministler  Beşiktaş Abbasağa Forumu Kadın Çalışma Grubu  İzmir Nar Kadın Dayanışması  Kaos GL  SPoD Beden Olumlama Hareketi Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği   GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği  Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu  Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği  Siyah Pembe Üçgen  İnterseks Türkiye  İzmir Genç LGBTİ+ Derneği  LeGeBit Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Dayanışma Topluluğu  Özgür Renkler Derneği  LADEG+ LGBTİQ Aile ve Yakınları Destek Grubu  KADAV - Kadınlarla Dayanışma Vakfı Khas + / Kadir Has Üniversitesi Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Klubü

erktolia
2,197 supporters
Petitioning Kinder , Kinder Joy, Kinder Joy Tr

Oyuncakların ve renklerin cinsiyeti yoktur Kinder!

Please scroll for EN Hedef kitlesi çocuklar olan Kinder markası, “Kinder Joy” çikolataları için hazırladığı reklam kampanyasında kız ve oğlan çocukları için ayrı içerikler hazırladı. Kampanya görsellerinde “kızlar için” pembe, “erkekler için” ise mavi kullanılırken, çikolata içinden çıkan oyuncakları da kadın-erkek rollerine göre cinsiyetçi bir şekilde sınıflandırdı. Birçok markada olduğu gibi Kinder de cinsiyetçi pazarlama stratejilerini kullanarak, ürün satışlarını arttırmayı hedefledi. Markanın hedef kitlesinin henüz cinsiyet rollerinin etkilerini fark edemeyecek yaş grubunda olan çocuklar olması düşünüldüğünde, Kinder’in bu tavrı, adeta, çocuklara cinsiyetlerine göre ne olabileceklerini ve neyi sevmeleri gerektiğini belirleme cüretini gösteriyor. Zira Kinder, kız çocukları için pembe tonlarda ve sevimli hayvan figürleri, prenses ve peri karakterleri içeren bir ürün yelpazesi sunarken, oğlan çocukları için mavi tonlarda araba, kamyon, savaşçı/kahraman figürleri içeren bir ürün yelpazesi tercih etmiş. Böylece Kinder, kız çocuklarının gelişimi için sözde “pasif” ve “duygusal” özellikleri pekiştirmeyi uygun görürken, oğlan çocukları söz konusu olduğunda “erkeklere özgü” kabul edilen teknik becerileri ve agresif/militarist özellikleri pekiştirmeyi uygun görmüş. Aslında bir illüzyon ve kurgudan ibaret olan cinsiyetli renk ve hayaller safsatası, çocukların oyuncak seçme hakkını gasp ediyor! Oysa her çocuk, cinsiyetlerinden bağımsız olarak, istedikleri oyuncakla oynama ve diledikleri gibi hayal kurma hakkına sahiptir! Kinder gibi cinsiyetçi markalar tarafından gelişim çağında olan çocuklara cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargıların empoze edilmesi, çocukların kimlik gelişimini engelleyen bir müdahaledir ve kabul edilemez! Oyuncakların ve renklerin cinsiyeti yoktur! Sizleri, çocukların bireysel, toplumsal gelişimini, hayal gücü kapasitelerini ve dolayısıyla gelecek tezahürlerini atanmış cinsiyetleriyle sınırlayan bu yaklaşımlara son vermesi için Kinder’e tepki göstermeye ve cinsiyetçiliğe karşı harekete geçmeye çağırıyoruz! Kinder, mainly targeting children as a market strategy, offers separate contents for boys and girls in its ads campaign for Kinder Joy chocolates. While only pink and blue colours are preferred “for girls” and “for boys” in the campaign visuals, the surprise toys in the chocolates are also classified in a sexist way to remind gender roles.   As many other brands, Kinder aims at increasing sales by using sexist marketing strategies. Considering the target group which mainly consists of children of a specific age group unable to identify the impacts of forced gender roles, Kinder’s approach is way too bold to impose children what they must be and like. While Kinder offers a pinky product range “for girls” including “cute” animal figures, princess and fairy characters, it is all dressed in blue “for boys” offering cars, trucks and warrior/hero characters. This way, Kinder approves the “so-called” passive and emotional traits for girls’ personal development and underlines the “manly” technical skills and aggressive/militarist traits for boys’ improvement. Using gender roles as a shield, Kinder exploits children’s right to choose their toys through gendered colours and dreams! Yet all children, regardless of their gender, have the right to dream and play with any toy they like! Imposing the sexist stereotypes on children at developmental age by sexist brands such as Kinder is a serious intervention hampering children’s identity development and it is not acceptable! Colors and toys have no gender!        We call you to take action against Kinder to stop this sexist approach which draws gendered borders around children’s personal and social development,  and their imagination! Please join our action, we are one less without you!  

erktolia
7,887 supporters
Petitioning Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Emniyeti Spor Şube, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ YÖNETİMİ

Tribünlerde Tecavüzün Meşrulaştırılmasına Ses Çıkarıyoruz!

20 Kasım Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması sırasında bir  taraftar grubunun açtığı çocukların cinsel istismarını ve tecavüzü meşrulaştıran pankart, hem sosyal medyanın hem de taraftarların tepkisini çekti. Ancak maç öncesinde bu pankartın içeriye sokulmasında bir sorun yaşanmadığı gibi, maç sırasında veya sonrasında pankarta taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Emniyeti Spor Şube veya Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimlerinin hiçbiri tarafından müdahale edilmedi. Daha sonrasında ne Fenerbahçe ne de Türkiye Futbol Federasyonu olaya dair bir açıklama ya da özür yayınlamadı. Oysa, bu pankart ile hem Türk Ceza Yasası hem de Sporda Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na göre suç teşkil eden suç işlemeye tahrik; suçu ve faillerini övme; halkın bir kesimini cinsiyet farkına dayanarak alenen aşağılama ve hakaret içeren tezahürat filleri işlendi.  Taraftar grubunun açtığı çocukların cinsel istismarını ve tecavüzü meşrulaştıran pankart, asla kabul edilemez! Cinsel istismar yasasındaki değişikliğe yurt ve dünya çapında yükselen tepkileri daha yeni yaşadığımız bir dönemde tecavüz ve çocuk istismarını meşrulaştırmaya hizmet eden bu kamusal ve spor kulübü aymazlığına karşı tepkinizi göstermenize ihtiyacımız var. Tribünlerde, sahalarda, veya genel olarak sporda; cinsiyetçiliğin, cinsel şiddetin, tecavüzün normalleştirilmesine seyirci kalmayalım. Bahsi geçen pankartlar, marş ve ritüeller derbilere mahsus değildir, bir çok maçta görülmektedir.  Bunlara yönelik hoşgörü politikasını bitirmeleri için tüm spor kulüplerini ve TFF yönetimini göreve çağırıyoruz. Bundan sonra, benzeri pankartları maç sahasına sokulmasına izin vermemesi için İstanbul Emniyeti Spor Şube ve konuya dair re’sen soruşturma açma yetkisini kullanması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nı daha hassas olmaya ve görevlerini yapmaya çağırıyoruz. Hem Fenerbahçe hem de TFF; maçlarda kadınların / lgbti+lerin aşağılandığı, daha önce sıkça örneklerini gördüğümüz tecavüzü meşrulaştıran pankart, marş ve ritüellere asla izin verilmeyeceğini taahhüt etmelidir. Siz de imza vererek talebinizi dile getirebilir, tribünlerde, sahalarda, sporda; cinsiyetçiliğin, cinsel şiddetin, tecavüzün normalleştirilmesine tepki verebilirsiniz! Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği erktolia

erktolia
894 supporters
Victory
Petitioning Anadolu Sigorta

Anadolu Sigorta ayrımcı görselleri sayfalarından kaldırıp, kadınlardan özür dilemeli!

Anadolu Sigorta, trafikte yapılan hataları emoji kullanarak anlattığı iki görseli Twitter ve Facebook sayfalarında paylaştı. Görsellerde erkek sürücülerin kaza yapma sebepleri olarak uykusuzluk ve cep telefonuna bakmak gösterilirken, kadın örneğinde “ruj sürmek” kaza nedeni olarak verildi. Bu görsellerde “kadınlar makyaj yaptıkları için, erkekler yorgun olduklarından kaza yaparlar” kalıp yargısı gerçekçi olmadığı gibi, kadınların makyaj yapması bir “beceriksizlik” ve “aklı havadalık” olarak öne sürülüyor. Anadolu Sigorta’ya göre hem evde hem işte çalışan, bir de üzerine çocuğu varsa sorumluluğunu yüklenmek zorunda bırakılan kadınlar, erkekler gibi “yorgunluktan” değil, ruj sürdükleri için kaza yapıyormuş! Kadın sürücülerin hayatı her gün trafiğe çıkan erkekler yüzünden tehdit altında! Binlerce kadın araç kullanırken tacize uğruyor, fiziksel şiddet tehlikesiyle karşılaşıyor ve can güvenliğinden yoksun bırakılıyor! Trafikteki kadınların maruz bırakıldığı şiddeti yok sayan, ruj örneğiyle kadınların beceresiyle dalga geçmeyi seçen ve kadını aşağılayan bu Anadolu Sigorta görselini kabul etmiyoruz! Anadolu Sigorta’ya, “kadın sürücü esprilerini bırakıp erkek sürücü şiddetine odaklanın!” diyor, kendilerini acilen bu ayrımcı görselleri Twitter ve Facebook sayfalarından kaldırmaya ve kadınlardan özür dilemeye çağırıyoruz! Siz de imza kampanyasına katılarak Anadolu Sigorta’nın cinsiyetçi görseline tepki verin, cinsiyetçiliğe karşı harekete geçin!  

erktolia
410 supporters
Victory
Petitioning Ünal Koçak

İthaki Yayınları Virginia Woolf ile ilgili nefret dolu biyografisini düzeltsin!

İthaki Yayınları, Virginia Woolf’un Kendine Ait Bir Oda adlı kült feminist eserini, Woolf’un akıl hastalığı ve feminizmi ile dalga geçen bir biyografi ile bastı. İthaki, “59 yaşında mezarlığa adım attı”, “bir kaşık suda boğuldu”, “Geri gelir mi? Gelirse gelsin. Kim korkar bakire kurttan” gibi cümlelerle Woolf’u bir yazar olarak küçük düşürmeye çalışmakla kalmamış, feminist yazını da “Paranoyaklığı zaten Shakespeare’in olmayan kız kardeşi üzerine saatlerce konuşmasından belliydi” diyerek küçümsemiş; eril dilin tipik bir örneği haline gelen son derece hadsiz bir biyografi denemesi basmıştır.  Edebiyatta kadın düşmanlığının mizah kisvesi altında üretildiği bir ortamda, okuyucular olarak İthaki’den bu çirkin biyografiyi düzeltmelerini talep ediyoruz! İthaki Yayınları’ndan Virginia Woolf ile ilgili bu düşmanlık dolu biyografiyi düzeltmelerini talep etmek için sen de harekete geç, bir imza ver!

erktolia
3,652 supporters
Victory
Petitioning Acun Ilıcalı

Kadınları aşağılayan cinsiyetçi program 'Böyle Çok Daha Güzelsin' yayından kaldırılsın!

Yapımcı Acun Medya, “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı bir yarışma programı yayımlamaya başladı. Programa katılan kadınların kıyafetlerine, saçlarının modeline ve hatta fiziksel olarak nasıl görünmeleri gerektiğine eşleri kendi beğenilerine göre karar veriyor ve erkeklerin istekleri doğrultusunda estetik operasyonlar da dahil olmak üzere kadınlar bir dizi çok ciddi değişikliğe maruz kalıyorlar. “Tepeden tırnağa değişmenin tam zamanı!” sloganıyla yayın hayatına başlayan “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı program, eşlerini yeterince “güzel” ve “çekici” bulmayan erkekleri mutlu etmek ve eşlerine “yeniden aşık olmalarına” yardımcı olmak amacıyla kadınların mevcut görünüşlerine ve bedenlerine şuursuzca müdahale etmek üzerine kurulu. Bu bakış, “kadının görünüşüyle erkeği memnun etmek” zorunda olduğu sanrısını yeniden ürettiği gibi, uygulamayı bir adım ileri götürerek kadınların bedenlerini kendi maddi çıkarları uğruna yapboz tahtası gibi kullanmakta, kadınlara birey değil, eşyaymış gibi davranmaktadır! Kadınları var oldukları halleriyle kabul edemeyen ve medya tarafından dayatılan güzellik kalıbına sokmaya çalışan eril ve kapitalist zihniyetin, kadını aşağılayarak değiştirmesinin ve kadın bedenini  bir erkeğin talepleri doğrultusunda kozmetik ve estetik müdahalelerle “düzeltmeyi” kendine görev edinmesinin insan haklarına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir kadının bedeni bir erkeğin kararlarıyla değiştirilemez! Bunun üzerine kurulu bir program açıkça kadınların bedensel bütünlüğünü hiçe saymaktadır! Kadınlar olarak eril zihniyetin kurguladığı imaja, dayattığınız güzellik algısına, fantezilerinizdeki beden ölçülerine uymak zorunda değiliz! Kadın bedenleri kadınların kendi fikirlerini yok sayarak, kararı tamamen bir erkeğe bırakarak şekillendirebileceğiniz nesneler değildir! Reyting malzemeniz hiç değildir!   erktolia ekibi olarak kurgusal olan programlara ve dizilere yönelik eylem yapmama kararımıza rağmen Tv8 kanalında yayınlanan bu programa karşı daha fazla sessiz kalamadık ve eylem başlatma kararı aldık.  Kadın bedeninin bir pazar alanı değil, fiziksel varoluşumuzundan daha fazlasıyla birer birey olduğumuzu TV8 yapımcılarına hatırlatıyoruz. Bizleri seyirlik, kapitalizmin sapkın güzellik normuna uyana kadar yeniden yapılandırılması gereken objeler olarak kurgulayan eril tahakküme karşı çıkıyor, Acun Medya ve TV8’in ellerini bedenlerimizden çekmelerini söylüyoruz! Rtük, Tv8 ve Acun Medya’dan bu cinsiyetçi ve insan onurunu hiçe sayan programı yayından kaldırmalarını talep ediyoruz. Sizler de eylemimize imzanızla destek olabilirsiniz!  Kampanya görseli kaynak: Carol Rossetti

erktolia
25,518 supporters
Victory
Petitioning Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ayrımcı sözleri için kadınlardan özür dilesin!

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun "Öleceksek de adam gibi öleceğiz. Kadın gibi yaşamayacağız. Bizi kadın gibi yaşatmaya da kimsenin gücü yetmez." sözlerine tüm kadınlar olarak öfkeliyiz. Erkek olmak bir üstünlük olmadığı gibi, kadınlık da asla utanılacak bir kimlik değildir. Kadın gibi yaşamak, sürekli sözel ve fiziksel şiddetle, cinsiyetçi ve ayrımcı zihniyetlerle mücadele ederek yaşamak demektir ve büyük cesaret gerektirmektedir. Bu sebeple futbol dünyasının, bu tür kadın düşmanı söylem ve eylemlerini acilen durdurması ve kadınları aşağılamaya bir an önce son vermesi gerekmektedir. İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ayrımcı sözleri için kadınlardan özür dilemeye çağırıyoruz!

erktolia
30,892 supporters
Victory
Petitioning IKEA Ankara Mamak Mağaza Müdürü Habil Yılmaz ve Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü Yeşim Erdoğrul

IKEA Ankara Mamak Mağazasında Bulunan Cinsiyetçi Tabelalar Kaldırılsın!

Ankara Mamak IKEA'daki çocuk odası mobilyalarının teşhir edildiği bölüm, aynı zamanda çocukların oynayarak zaman geçirebileceği biçimde tasarlanmış bir alan. Bu alanda gözümüze bir şey takıldı, kampanya fotoğrafımızdan göreceğiniz üzere, kız çocukları mutfakta, erkekler ise atölyede oynuyorlar. IKEA bu alan ile toplumsal cinsiyet rollerinin çocukların zihinlerine kazınmasına yardımcı oluyor.  Toplumsal cinsiyet rollerinin yalnızca aile içi eğitimle değil, aynı zamanda toplumsal eğitimle de vuku bulduğunu tartışmaya yer bırakmayacak şekilde gözler önüne seren bu fotoğrafta görüldüğü gibi, cinsiyetçilik bireylere daha çocuk yaştan itibaren öğretiliyor. Çocukların cicili bicili kızlar ve güçlü kuvvetli erkekler olarak yetiştirilip, kendilerine cinsiyetlerinden dolayı doğuştan bazı yetenekleri olduğu inancının aşılanması cinsiyetçliğin temellerini oluşturuyor. Bir kız çocuğu arabalarla oynayabilir, atölyede tamirat yapabilir. Bir erkek çocuğu mutfak gereçleriyle ya da oyuncak bebeklerle oynayabilir. Biz çocuklara cinsiyetlerine göre ilgi alanı sunulan ve "doğal" gibi görünen bu yetiştirme tarzının karşısında duruyoruz. Çocukların oyun oynayarak cinsiyetçiliği öğrenmesini istemiyoruz!  IKEA'ya, sorumluluk sahibi bir kurum olduğunu kanıtlamak için bir şans vermek istiyoruz. Toplumu içten içe çürüten bu sorunu beslememek adına, çocuk mobilyası teşhir bölümündeki kız ve erkek çocuklarını birbirinden ayıran tabelaları kaldırmalarını talep ediyoruz! IKEA'dan bu cinsiyetçi tabelaları kaldırmalarını talep etmek için siz de bir imza atın!

erktolia
764 supporters
Victory
Petitioning Şölen

Wapps markasının “erkek gibi ye” kampanyasını sonlandırın! #BoykotŞölen

Şölen yeni markası olan Wapps’ın lokum bar, kek ve çikolatalı gofretini “Erkek gibi ye, erkek gibi yaşa” sloganıyla piyasaya tanıttı. Tüm ürünlerin ambalajında “Erkek gibi ye” sloganı yer alıyor. Proximity İstanbul Ajansı tarafından çekilen reklam filminde saldırgan, ilkel ve kaba olarak betimlenen erkekler, Wapps ürünlerini yiyerek sözüm ona “erkek gibi” yaşıyorlar. Ayrıca Wapps, !f İstanbul 14. Uluslar Arası Bağımsız Film Festivali için de “Erkek adamın film rehberini” hazırladı. Bu rehberi hazırlama sebepleri ise genelde gişe filmi sevdiği ima edilen erkeklerin, genelde sanat filmi seven kadın sevgilileri için festivale gitmelerini kolaylaştırmak. “Cinsiyetçi bir marka kampanyası nasıl üretilir ve yönetilir” diye bir ders olsaydı, derste ilk vaka incelemesi olarak Wapps’ı örnek verirlerdi herhalde. Erkekliği havuzda güneşlenen bir kadının yanına atlayarak taciz etme ve ilkel içgüdülerle hareket etme üzerinden tanımlayan reklamlarından mı bahsedelim, yoksa erkekliğin sinema ve sanat algısı bulundurmadığını ima eden rehberlerinden mi? Yoga yapan erkeklerin erkekten sayılmadığını, erkeklerin ancak halı saha maçı yaparak “Adamlıklarını” kanıtlayabileceklerini ima ettikleri mizah anlayışlarına da değinebiliriz tabii ki. Hangi birinden bahsetsek, bir diğerinin önemi eksik kalacak. Erkek olmak; taciz etmek, vahşi olmak, saldırgan olmak, kaba olmak ve halı saha maçı yapmak değildir. Erkek olmak, sanattan anlamamak veya cahil olmak demek de değildir. Bu ve benzeri erkeklik tanımlamaları yüzünden oluşan toplumsal cinsiyet algısıyla, erkeklik şiddete meyyal olmak üzerinden tanımlanıyor; erkeklerin şiddete eğilimli olması normlaştırılıyor, hatta sempatikleştiriliyor. Wapps’ın reklam filminde sadece erkekliğe atfettiği “hayatta kalma içgüdüsü” kadınlarda “erkek şiddetine rağmen hayatta kalma içgüdüsüne” dönüşüyor. Şölen’in Wapps markasının “erkek gibi ye” kampanyasını sonlandırmasını bekliyoruz. Şölen’i, kadın cinayetlerinin Türkiye gibi bu denli sık vuku bulduğu bir ülkede, bu “şaka” kaldırmayan boyuttaki toplumsal problemin kökeninin tam da bu reklam filminde savunulan cinsiyet rollerinde yattığını görmeye çağırıyoruz! Mevcut şartlar altında hiç kimsenin bu kampanyadaki gibi bir ayrımcılığı beslemeye ve yaymaya; erkekleri erkek yapan unsurun şiddet olduğu imasında bulunmaya; erkekleri şiddet içeren davranışlarda bulunmanın doğal, hatta sempatik bir şey olduğuna inandırmaya hakkı yok! Bu nedenlerden ötürü Wapps ürün ambalajlarının değiştirilmesini, kampanyanın sonlandırılmasını ve reklam filminin geri çekilmesini talep ediyoruz!

erktolia
4,728 supporters