Ekoloji Birliği

44,370 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning Turkiye Buyuk Millet Meclisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

  Maden ve Enerji Şirketlerini Değil, Doğayı Savun #TorbaYasayıGeriÇek

  Maden ve Enerji Şirketlerini Değil, Doğayı Savun!  #TorbaYasayıGeriÇek  5 Ekim’de Meclise getirilen Torba Kanun teklifi geçerse, maden ve enerji şirketlerine yeni imtiyazlar tanınacak, doğayı tahrip etme pahasına faaliyetlerine devam edebilmeleri sağlanacak. Bu nedenle  #TorbaYasayıGeriÇek demek için 107 kurum ve topluluk, 7 siyasi parti imzasıyla bu kampanyayı başlattık. Sen de, maden ve enerji şirketlerini değil, doğayı savunmak için kampanyayı imzala, paylaş. Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili alt komisyon ve komisyon görüşmeleri tamamlandı.  Tüm itirazlarımıza rağmen “Torba Yasa Teklifi” hala geri çekilmedi.  Maddeler tek tek görüşüldü ve bazı düzenlemeler yapıldı.  Ekoloji Birliği olarak teklif ile ilgili eleştirilerimizi Komisyon’a yazılı olarak iletmiştik.  Madencilik Kanunu’nda değişiklik öngören Madde-3 ve Madde-5’e olan eleştirilerimiz komisyon üyesi muhalefet parti vekillerince ısrarla dile getirilmiş ve komisyon bu eleştirileri dikkate almak zorunda kalmış  ve söz konusu maddeler revize edilerek büyük bir yanlıştan dönülmüştür. Ancak kaşıkla verip kepçeyle almak misali, teklife yeni bir madde eklenerek (Madde 6), “Ruhsat Sahası Dışında Geçici Tesis Kurulması” başlığı altında, özetle, “Ruhsat alanının çeşitli nedenlerle uygun olmaması, özel mülkiyet izinlerinin alınamaması durumlarında Ruhsat sahası dışında geçici tesis kurulmasına izin verilebilecek. Bu madde oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilecek ve ruhsatsız alanlar madenciliğe açık hale getirilecektir. Şirketler, işletme projelerini zamanında bilimsel ve rasyonel olarak hazırlamak ve buna uygun ÇED izinlerini almak zorundadır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ruhsat alanlarını rasyonel kullanmayan şirketlerin eksik ve kusurlarının sonuçlarına müsamaha gösterilemez.  Bu teklifte, maden ve enerji şirketlerini denetleyen mekanizmalar "bürokratik engel" olarak tanımlanıyor. Kamu yararına hizmet etmeyen, sermayeyi önceleyen, kamulaştırma işlemlerinin hızlı ve denetimden uzak gerçekleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmak isteniyor.   Son haliyle teklif ile yapılmak istenen değişiklikler nelere yol açacak?  • Ruhsatsız alanlar madencilik faaliyetlerine açılıyor. Ülkenin yüzölçümünün büyük bir bölümü zaten madencilik alanları olarak ruhsatlandırılmışken bu alan denetimsiz bir şekilde daha da büyütülüyor ve ne olduğu tanımlanmamış geçici tesisler yapılabiliyor. • Havaya çok miktarda kimyasal ve zehirli gaz salan, araba lastiği, orman ürünleri ve çöp yakarak elde edilen enerji “yenilenebilir” sayılıyor ve teşvik ediliyor. Bu teşvik ile biyokütle santrallerinin önü daha da açılıyor. •Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM) kapsamı genişletilerek Karadeniz derelerinde ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan HES’lerin sayısının artmasın neden olunuyor. • Cumhurbaşkanı izni ile T.C. Kanunlarından muaf enerji şirketleri kuruluyor. • Enerji yatırımları için gereken taşınmazlar kolayca, kamu yararı kararı olmaksızın istimlak ediliyor ve halkın, köylünün toprakları sermayeye peşkeş çekiliyor.Dağıtım şirketlerine çeşitli kolaylıklar sağlanarak daha fazla kar elde etmeleri sağlanıyor. • Jeotermal alanların ihalesi daha da kolaylaştırılarak JES’lerin sayısının daha da artmasına neden olunuyor. • Ülkemizin her yerinde köylüleri ve halkı canından bezdiren, ekolojik yıkımlara yol açan, havayı, su kaynaklarını ve tarım alanlarını kirleten ve HES’ler, JES’ler ve RES’lere YEKDEM destekleri devam ettiriliyor. Bu santrallerin sayısı kontrolsüz bir şekilde verilen teşviklerle daha da arttırılıyor. Bu kanun teklifinde halk yok, enerji demokrasisi yok, enerji tasarrufu yok, enerji verimliliği yok, ekolojik duyarlılık yok. Teklifte, enerji ve maden şirketlerine daha fazla destek, daha fazla kıyak, kamu denetiminin ortadan kaldırılması, tüm yetkilerin tek adamda, Cumhurbaşkanı’nda toplanması, karın şirketlere, zararın halka yıkılması ve ekolojik yıkım var. Halihazırda uygulamada olan kanunların bile koruyamadığı doğayı daha da fazla tahrip edecek, sermayenin sahip olduğu ayrıcalıklara yenilerini ekleyerek halkın omuzlarına yeni yükler bindirecek bu kanun teklifi geri çekilmelidir. NOT:  Söz konusu kanun teklifi, 3065 Sayılı KDV Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu olmak üzere 7 adet kanunda değişiklik öngörüyor. İmza veren kurum ve platformlar: 350.org Alakır Nehri Kardeşliği Aliağa Çevre Platformu AMED Ekoloji Derneği Antalya Ekoloji Meclisi Artur Çevre Platformu Artvin Çevre Platformu Avcılar Kültür Sanat Derneği Ayvalık Tabiat Platformu Bakırtepe Çevre Platformu Balıkesir Çevre Platformu Bartın Platformu Bergama Çevre Platformu Beydağları Kardeşliği Biga Ekoloji ve Yaşam Platformu Bozcaada Forum Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Burhaniye Çevre Platformu CHP Çan Çevre Derneği Çekerek İrmağı Özgür Akacak Platformu ÇEKÜL Vakfı Çeşme Çevre Platformu Çevre ve Arı Koruma Derneği Çine Yaşam Platformu DAÇE Datça Kent Konseyi Didim Çevre Platformu Dikili Çevre Platformu Dikili Kültür ve Çevre Platformu DİSK Divriği Kültür Derneği Divriği Yaşam ve Doğa Platformu Doğa Derneği Doğader Doğanın Çocukları Doğa Araştırma Derneği Donkişot Bisiklet Kolektifi Dört Ayaklı Şehir DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu Edremit Demokrasi Platformu Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Ekoharita.org Ekoloji Birliği Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Elektirik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi EMEP ESP Foça Forum Gelecek için Cumalar Türkiye (Fridays for Future Turkey) Gelecek Partisi Gömeç Çevre Platformu Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği Güney Marmara Dayanışması Güzelbahçe Çevre Derneği (Gülder) Halkevleri Hasankeyf Yaşatma Girişimi Hayvan Hakları İzleme Komitesi Hayvan Hakları ve Etiği Derneği Hayvanlara Adalet Derneği Her Yer Kazdağları Hewsel Koruma Platformu Kapıdağ Dayanışma Platformu Karaburun Kent Konseyi Karadeniz İsyandadır Platformu Karaman Ekoloji Derneği Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Kazdağları İstanbul Dayanışması Kazdağları Kardeşliği KESK Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Koza dağcılık kültür sanat ve spor kulübü Kuşadası Çevre Platformu Kuzey Ormanları Savunması Maltepe Forum Mardin Ekoloji Derneği Mersin NKP Merzifon Çevre Platformu (MERÇEP) Mezopotamya Ekoloji Hareketi MUÇEP Munzur Çevre Derneği Munzur Koruma Kurulu//DEDEF Murat Dağı Koruma Platformu Nazilli Çevre Platformu Neda Doğal Yaşam ve Tüketim Kooperatifi Ordu Çevre Derneği Orhanlar Dayanışması Politeknik Saadet Partisi Salihli Çevre Derneği SAMÇEP Sinop Nükleer Karşıtı PlatformSinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği Söke Çevre Platformu SYKP Toplumcu Meclis Toroslar Kardeşliği Tüm Köy Sen Genel Merkezi Tüm Köy Sen Ordu Şubesi TURÇEP Türk Tabipler Birliği Validebağ Savunması YAŞAMDER Yaşamve Dayanışma Yolcuları Yeni Foça Forum Yeryüzü Derneği Yeryüzü Kooperatifi Yeşil Alan Sakinleri Dayanışması Yeşil Artvin Derneği Yeşil Düşünce Derneği Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi  Yeşil ve Sol Parti Yunuslara Özgürlük Platformu

  Ekoloji Birliği
  44,370 supporters