Een Ander Joods Geluid

513 supporters

Started 1 petition

Victory
Petitioning De Israëlische ambassade in Den Haag

De Israëlische ambassade in Den Haag: 65 jaar Israël is pas echt feest zonder de bezetting!

Israël viert op 16 april zijn 65ste verjaardag. Een mijlpaal. Dit verjaardagsfeest heeft echter een wrange bijsmaak: de bezetting van de Palestijnse gebieden, die inmiddels al 46 jaar duurt. Deze bezetting, en het uitblijven van een Palestijnse staat, is desastreus voor de Palestijnen, en is voor Israël onhoudbaar. 65 jaar Israël is pas echt een goed feestje waard, als de bezetting voorbij is. Een einde aan de bezetting, en het oprichten van een Palestijnse staat, is na 46 jaar geen luxe, geen keuze zelfs, maar bittere noodzaak. Het zou Palestijnen maar ook Israëli’s van het juk van de onderdrukking bevrijden. En wil Israël over 65 jaar in vrede en veiligheid zijn 130ste verjaardag kunnen vieren, dan is het opheffen van de bezetting de enige te bewandelen weg. Op 14 mei 1948 werd in Tel Aviv de Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. Deze stelt onder meer dat ‘in vrede en vriendschap de hand aan alle omringende landen en hun volkeren [wordt gereikt]’ en dat Israël bereid is ‘bij te dragen in een gezamenlijk streven naar vooruitgang van het gehele Midden-Oosten’. Wij roepen Israël op om in de geest van deze passages van de Onafhankelijkheidsverklaring te handelen, en de bezetting van de Palestijnse gebieden te beëindigen, liever vandaag dan morgen. De Palestijnen hebben recht op een leven zonder mensenrechtenschendingen, op een leven zonder militair bewind dat al 46 jaar hen de meest basale rechten ontzegt. En Israëli’s hebben, nu zij de 65-jarige verjaardag van hun land vieren, recht op een rustige ‘oude dag’, waar geen sprake van kan zijn zolang de bezetting voortduurt. Deze petitie zal begin mei worden aangeboden aan de Israëlische ambassade in Den Haag.  

Een Ander Joods Geluid
513 supporters