Duo Duo Project

4,323,845 supporters

Duo Duo Project promises to end the dog and cat meat trade around the world. Our Friend Not Food outreach programs focus on the social, legislative and economic areas we can impact to keep our promise to our four-legged friends. Together, we can end this cruel trade. Read how Duo Duo Project began with a $10 dog. www.10dollardog.org #10dollardog #FriendNotFood #DuoDuo

Started 6 petitions

Petitioning Mr. Chen Wu

สู้จนกว่าจะเลิก! หยุดเทศกาลงานกินเนื้อหมาประจำปีที่กวางสี ประเทศจีน

[English version below] มีคลิป รู้หรือไม่? สุนัขเป็นหลายพันตัวต้องจบชีวิตลงบนโต๊ะอาหารช่วงเทศกาล “หยูหลิน” ที่จัดขึ้นในฤดูร้อนของทุกปี เราเชื่อว่าเทศกาลอันโหดร้ายควรจบลงได้แล้ว มีเหตุผลตั้งมากมายที่เทศกาลนี้ควรยกเลิก เทศกาลนี้ส่งเสริมพวกโจร ที่คอยขโมยสุนัขบ้าน หรือสุนัขที่มีเจ้าของ ส่งต่อและทำกันเป็นธุรกิจค้าเนื้อสุนัข พวกสุนัขที่โชคร้ายเหล่านี้ก็จะถูกนำไปทำเป็นอาหารช่วงเทศกาล เนื้อสุนัขที่นำมารับประทานช่วงเทศกาลนั้น เต็มไปด้วยเชื้อโรค ส่วนมากกำลังป่วยและกำลังจะตาย ไม่ปลอดภัยสำหรับการนำมาทำเป็นอาหารด้วย เพราะสุนัขที่โดนจับมาขายตามท้องตลาดล้วนแต่ป่วย อดอยาก และกำลังจะตายจากความทรมานจากการขาดน้ำและอาหารระหว่างการขนส่ง ทำให้พวกมันติดเชื้อโรคได้ง่าย พวกเราอยากให้ประเทศจีนคำนึงถึงสุขภาวะ อนามัยของอาหาร สวัสดิภาพสัตว์ และที่สำคัญที่สุดคือภาพลักษณ์ของเมืองกวางสี และประเทศจีนเอง เทศกาลกินเนื้อสุนัขหยูหลินไม่ได้ช่วยมีประโยชน์ใดใดต่อประเทศหรือต่อประประชาชน พวกเราจึงอยากขอให้เจ้าหน้าที่รัฐของกวางสีหยุดเทศกาลกินเนื้อสุนัขอันโหดร้ายนี้ลงโดยด่วน ทุกการลงชื่อสนับสนุนการรณรงค์นี้ คุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังเพื่อหยุดเทศกาลกินเนื้อสุนัข และการซื้อขายเนื้อสุนัข คุณจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันทั่วโลก ขอบคุณ องค์กร Duo Duo Animal Welfare Project ---------- Did you know, every year, on the summer solstice, thousands of dogs are rounded up to be eaten in Yulin, China as part of a Dog Meat Festival? We believe that this cruel “festival” has no place in the 21st century. There are so many reasons to end this horrific festival -- warning, the following information may be upsetting. Many of the dogs that are killed are stolen household pets or are watchdogs of rural families. Allowing the Dog Meat Festival to continue is like endorsing dog theft, which supplies the dog meat industry. The Yulin Dog Meat Festival is also a dangerous food safety issue. Dogs sold on the market are sick, poisoned and dying animals. They suffer from horrendous conditions during the long distance, trans-provincial journeys, many days without food and water and may carry contagious disease. We appeal to you to act in the interest of public health, food safety, animal welfare, and the image of Guangxi and China. The Yulin Dog Meat Festival is a business operation that undermines the national and public interest. The Guangxi Zhuang Autonomous Region government is at a historical juncture. The Dog Meat Festival must end. By signing our petition, you’re joining a global movement with like-minded people who want to shut down this heinous festival and trade. You’ll have the opportunity to be involved in both online and in-person events happening around the world. Thank you, Duo Duo Animal Welfare Project

Duo Duo Project
5,035,322 supporters
Petitioning Governor Jerry Brown

ปิดด่วน! ตลาดขายส่งเนื้อสุนัขและแมวที่กวางตุ้ง ประเทศจีน

[English below] มณฑลกวางตุ้ง นับเป็นตลาดค้าส่งเนื้อสุนัขและแมวที่ใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่งในประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 40 ของเนื้อสุนัข และร้อยละ 70 ของเนื้อแมวจากทั้งประเทศ นั่นหมายถึงน้องหมา 4 ล้านตัว และแมวอีก 2 ล้านตัว! ที่ส่วนใหญ่มักถูกขโมยไปจากเจ้าของของพวกมัน แม้การค้าและรับประทานเนื้อสุนัขและแมวจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในกวางตุ้ง แต่พวกเขาก็ยังค้าขายกันแบบเปิดเผย โดยไม่หวั่นเกรงกฎหมาย มีรายงานว่าสุนัข และแมวจำนวนมากถูกขโมยมาจากเจ้าของ จับใส่กรงแคบๆ เพื่อขนย้ายระยะทางไกล ถูกทำร้ายอย่างทารุณจากโรงชำแหละ ช่วยกันบอกนายกเทศมนตรี Zhu Xiaodan ของมณฑลกวางตุ้งให้ดูแลสอดส่อง ประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่การปศุสัตว์ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ออกโดย กระทรวงการเกษตรของจีนฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2013 “ไม่อนุญาตให้รถบรรทุกสุนัขทั้งมีชีวิตและเสียชีวิตแล้ว ผ่านเข้าออกเขตมณฑลกวางตุ้งโดยไม่มีใบอนุญาต”ร้านอาหารยกเลิกเมนูเนื้อสุนัขและแมวพร้อมทั้งจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงินตามที่กฎหมายระบุ (กฎหมาย Chinese FDA law penal code 85 และ Criminal Law Code 143) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบการณ์ และปิดกิจการค้าเนื้อสุนัขและแมว ทั้งนี้ ก็เพื่อภาพลักษณ์ทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า วัฒนธรรมและสุขภาพของประชาชนในมณฑลกวางตุ้งเอง สื่อมวลชนต่างประเทศรวมถึงของจีน ได้รับรู้ถึงสภาพความโหดร้ายทารุณของการค้าเนื้อสุนัขและแมวในมณฑลกวางตุ้ง...ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ...ทำลายความรู้สึกของคนร่วมโลก โปรดช่วยกันลงชื่อเพื่อสนับสนุนให้มณฑลกวางตุ้งเลิกการค้า และการบริโภคสุนัขและแมว เสนอโดยหน่วยงานพิทักษ์สัตว์ Duo Duo Animal Welfare Project (www.duoduoproject.org) และ Lisa Vanderpump (www.stopyulinforever.org) ---------- Governor Brown. Tell Sister State, Canton Province, That We’re Opposed to the Torture and Consumption of Dogs and Cats. California and China’s Guangdong Province are now official sister states. Yet the province is responsible for much of China’s horrendous dog and cat meat trade. It accounts for 40% of the dog meat trade and 70% of the cat meat trade in China.  That's about 4 million dogs and 2 million cats - many of them stolen pets! There are established laws in Guangdong against selling dogs and cats for consumption yet these laws are blatantly ignored.   Undercover investigators have gathered much first-hand evidence that dogs and cats are being stolen, transported long distances and brutally butchered in filthy slaughterhouses. Since many of the animals are captured through poisoning the meat is known to be toxic and is a public health hazard. Please inform Governor Zhu Xiaodan that California citizens and their friends insist that he issues an official document mandating that the following existing laws be enforced:  -- Local police and the Animal Husbandry Bureau must follow the official document issued by the Chinese Agricultural Department on April 22, 2013 that prohibits any trucks without the required certificates to transport live or dead dogs and cats into or out of Guandong Province. -- Restaurants that are serving dog and cat meat should be made to stop and pay fines for violations of Chinese food safety laws. (Chinese FDA law penal code 85 and Criminal Law Code 143). Uninspected meat cannot be sold to consumers under Chinese FDA law, Code 28.  -- The Trade and Industry Bureau must enforce commercial licensing laws and close illegal slaughterhouses and markets. We believe these demands are in line with the goal of sister states to establish friendly communications in the areas of tourism, commerce, cultural exchange and public health. International and Chinese media coverage of the brutal dog and cat meat trade in Guangdong has stained China’s image and severely tarnished California’s sister state relationship. The time to end this tragedy is now. Thank you for taking swift action. From the Duo Duo Animal Welfare Project (www.duoduoproject.org) and Lisa Vanderpump (www.stopyulinforever.org) PS: Please also send Governor Brown a direct email if you can. It's very quick and simple. https://govnews.ca.gov/gov39mail/mail.php 

Duo Duo Project
121,317 supporters
Petitioning Mr. Chen Wu

Cancelen el Festival de Carne de Perro de Yulin, en Guangxi, China.

Estimado Gobernador Chen Wu: Le escribimos para pedir al Gobierno de la Región Autónoma de Guangxi Zhuang cancele el Festival de Carne de Perro que se desarrollará el 22 de junio en Yulin. Como extranjeros que tenemos un gran respeto por el pueblo chino, nos entristece saber que este festival todavía existe en una moderna civilizada sociedad. Creemos que este evento no tiene lugar en el siglo 21. Nosotros inflexiblemente alzamos nuestra voz en contra de este cruel festival por las siguientes razones. Primero, China es el país con la segunda cantidad más grande de casos de rabia en el mundo. El Gobierno de Yulin mismo admitió en 2007 que la ciudad fue una de la más abatida por la rabia. De acuerdo con un reporte periodístico, 338 casos de rabia fueron reportados en Yuylin entre 2002 y 2006. Todas estas personas murieron a causa de esta enfermedad. El costo económico acumulado es de 6,67 millones de yuan. Basado en el nivel de mortalidad que esta enfermedad está teniendo en los residentes de la ciudad, las autoridades de Yulin deberían hacer todo lo posible para prevenir que la enfermedad siga avanzando. Los perros transportados por días en condiciones de hacinamiento a Yulin, con su sistema inmunológico comprometido, son vulnerables a esta enfermedad. Permitir que el Festival de Carne de Perro continúe es, al menos, una señal de falta de cuidado. Dada la política nacional de control y prevención de rabia, esto podría ser interpretado como un acto de negligencia pública. Por el interés de la salud pública, la prevención de enfermedades, y el refuerzo de las políticas del Gobierno Nacional, el Gobierno Autónomo de Guangxi Zhuang debería cancelar el evento. Segundo, el “Festival de Carne de Perro” puede potencialmente desestabilizar a la sociedad,  agravar los existentes conflictos sociales, y sabotear los esfuerzos del gobierno central de construir una sociedad armoniosa. Un número significativo de los perros vendidos en el mercado, de acuerdo a las investigaciones de los activistas, son perros mascotas de hogar o perros de guardia de las familias rurales robados. El reciente brutal asalto a ladrones de perros por los dueños de un perro robado, indica el potencial de la naturaleza explosiva de las confrontaciones entre los dueños de los perros y la industria de carne de perro. Permitir que este festival continúe es como apoyar el robo de perros que provee a la industria de carne de perro. Puede dañar seriamente la autoridad del gobierno y la credibilidad de las leyes estatales. Si los robos de perros continúan las confrontaciones violentas escalarán y se intensificarán.  Esto puede prevenirse cancelando el festival. Tercero, el Festival de Carne de Perro de Yulin, es un peligro serio de sanidad de la comida. Los perros vendidos en el mercado están enfermos y muriendo. Ellos sufren de horrible condiciones debido a los traslados de larga distancia. China no tiene granja de perros. No hay standards nacionales o locales para carne de perros sana, ya que los perros no son criados para la alimentación. Los perros enfermos o contaminados pueden pasar enfermedades a los humanos. También se ha reportado que algunos perros fueron envenenados en su captura y cargan toxinas en sus cuerpos. El Gobierno no puede ignorar este problema de salud pública. Es por eso imperativo que se cancele el festival y prevenir una enfermedad como el SARS y muertes masivas. Cuarto, el Festival de Carne de Perro de Yulin, expone a los jóvenes a la violencia. Durante el festival, las calles de Yulin se llenan de sangre de perro, ya que los perros son frecuentemente carneados en público. Los comerciantes de carne de perro, ¿Han considerado siquiera la reacción de la gente que transita por allí? ¿Han pensado en los sentimientos de los jóvenes que son testigo de la brutalidad en su camino a la escuela? La exposición sin sentido a escenas de sangre públicas pueden causar un desorden mental severo y trauma psicológico para las personas, particularmente para los escolares. Estudios ya han demostrado que la exposición a la violencia puede desensibilizar a los jóvenes y causar que posteriormente cometan actos de crueldad y abuso.  El Gobierno Autónomo de Guangxi Zhuang y la Federación de Mujeres están obligados a pronunciarse para proteger a su juventud de ser obligada a ser testigo de este espectáculo de brutalidad. Quinto, aunque este festival sea promovido como una costumbre folclórica local, no es realmente parte de la cultura local culinaria. Es una actividad comercial enmascarada de tradición regional. No hay costumbre o cultura local que pueda ir en contra del progreso de la humanidad. A pesar de la fuerte resistencia, las llamadas prácticas de la tradición china como el vendaje de pies, el consumo de opio, y el matrimonio por arreglo, fueron terminadas sin poner en peligro la tradición china. De hecho, desde que esto sucedió, la civilización China ha experimentado un rejuvenecimiento espiritual y el paso del progreso chino no se ha detenido ni un poco. Para glorificar la cultura china, el Gobierno debe eliminar las prácticas anticuadas,  que representan a las fuerzas del pasado y dañan la reputación de la corriente principal de la cultura china. Finalmente, Guangxi tiene bellezas naturales increíbles que atraen millones de turistas domésticos e internacionales. El Festival de Carne de Perro de Yulin es percibido como una desgracia para esta región. En junio de 2014, este festival fue condenado por más de 100000 personas en el mundo  en pocos días. Este evento ya ha dañado la reputación de Guangxhi y tendrá consecuencias negativas en las industrias del comercio y turismo. Apelamos a usted para actuar por el interés de la salud pública, la salud alimentaria, el bienestar de los niños y animales, y la reputación de Guangxi y China. El Festival de Carne de Perro de Guangxi no es una costumbre regional, es una operación de negocios que socava el interés nacional y público. El Gobierno Autonómo de Guangxi Zhuang está frente a una coyuntura histórica. Este festival debe terminar.  

Duo Duo Project
5,035,322 supporters
Petitioning Mr. Wei Tao, Yulin Mayor

Shut Down the Yulin Dog Meat Festival!

Did you know, every year, on the summer solstice, thousands of dogs are rounded up to be eaten in Yulin, China as part of a Dog Meat Festival? We believe that this cruel “festival” has no place in the 21st century. Help us end this cruel "festival" and trade:https://www.change.org/f/help-dogs-like-ellie-saved-from-yulin-slaughterhouse?source_location=petition_show There are so many reasons to end this horrific festival -- warning, the following information may be upsetting. The Yulin Dog Meat Festival is also a dangerous food safety issue. Dogs sold on the market are sick, poisoned and dying animals. They suffer from horrendous conditions during the long distance, trans-provincial journeys, many days without food and water and may carry contagious disease. We appeal to you to act in the interest of public health, food safety, animal welfare, and the image of Guangxi and China. The Yulin Dog Meat Festival is a business operation that undermines the national and public interest. The Guangxi Zhuang Autonomous Region government is at a historical juncture. The Dog Meat Festival must end. By signing our petition, you’re joining a global movement with like-minded people who want to shut down this heinous festival and trade. In the coming weeks and months, you’ll have the opportunity to be involved in both online and in-person events happening around the world. Thank you, Duo Duo Animal Welfare Project  (www.duoduoproject.org)  

Duo Duo Project
5,035,322 supporters