Coordinadora per l’Emergència Ambiental a Canet (CEAC)

317 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning Ajuntament de Canet de mar

  Salvem els Ametllers. L'Institut ja toca; els Ametllers no es toquen!

  L’Ajuntament de Canet té previst construir l’Institut Sunsi Mora en un terreny del municipi de bosc i horta, reconegut pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona com a zona no urbanitzable de Protecció especial d’interès natural i ambiental. La seva construcció en aquesta ubicació pot causar danys ambientals irreversibles en un moment clau d’emergència climàtica i de salvaguarda de la biodiversitat, però també té altres afectacions. D'altra banda, el nou institut és urgent, perquè els i les estudiants no poden passar-se set anys més en barracons. Per això demanem: - Evitar aquesta agressió al nostre entorn natural - La convocatòria ja del Grup de treball que es va acordar amb l’equip de Govern municipal amb participació tècnica i política, del sector educatiu i ciutadà,  per consensuar la tria de la millor opció per ubicar l'institut tenint en compte arguments ambientals i socials -Accelerar els tràmits necessaris pel canvi d’ubicació de l’institut i cessió dels nous terrenys al Departament d’Educació per tal que aquest canvi no suposi un retard en la construcció del nou institut  - Mantenir un debat obert amb institucions i ciutadania per reflexionar sobre el model de poble que volem per nosaltres i les futures generacions.  També podeu seguir-nos, seguir informats i recolzar-nos per Twitter: @SalvemAmetllers 

  Coordinadora per l’Emergència Ambiental a Canet (CEAC)
  317 supporters