Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Boi de Llobregat

0 supporters

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat és un òrgan de participació en matèria de cooperació, solidaritat i pau de la ciutat de Sant Boi de Llobregat. La campanya Fonamentals és una iniciativa d'aquest Consell per donar suport a la tasca que realitzen defensors i defensores de drets humans arreu del món.

Started 0 petitions