Collectif Citoyen

1,236 supporters

Started 1 petition

Petitioning Formateur du gouvernement fédéral de Belgique, Les partis traditionnels, Mr, CD&V , Open-VLD , SP.a , cdH, ps, ecolo, GROEN, defi

Oui à une coalition fédérale sans l'extrême-droite. - (FR/NL)

Franstalige en Nederlandstalige versie lager.   Français : Pétition pour demander à tous les partis démocratiques de ne pas faire de coalition fédérale avec l’extrême-droite Mesdames et Messieurs les Président(e)s des partis francophones et néerlandophones, Cette pétition vous est destinée pour vous demander de ne pas faire de coalition avec les partis qui portent l’extrême droite dans leur cœur. En effet, le fracas engendré par les résultats des élections fédérales et le fait que certains d’entre vous pourraient être prêts à briser le cordon sanitaire pour s’assurer un ou plusieurs ministre(s) nous oblige à vous interpeller. Il s’agit là d’un devoir citoyen à un moment qui précède une législature durant laquelle, parmi vos plus grandes préoccupations, vous devriez avoir le développement du respect et de l’épanouissement collectif en ligne de mire. Aujourd’hui, vous vous retrouvez dans une situation qui reflète ce que vous avez progressivement installé auprès de la population : c’est-à-dire l’installation de clivages en ne lui demandant pas régulièrement son avis mais en lui demandant plutôt régulièrement son camp (entre vos différentes bannières). Ce n’est pas tant les divisions entre les citoyens francophones, néerlandophones et germanophones qui nous marquent. Ce qui nous interpelle est la division entre les partis politiques qui consacrent leur temps à armer les citoyens de rancœurs et de méfiance pour qu’ils passent eux-mêmes leur temps à se battre plutôt qu’à valoriser leurs différences avec complémentarité. Le problème de notre pays, ce sont ceux qui créent un esprit de division et se nourrissent des clivages pour mieux régner. Aujourd’hui, nous vous demandons de prendre vos responsabilités, de garder à l’esprit que « l’union fait la force » est la devise de notre pays et que votre force de compromis marquera l’histoire de la Belgique. Nous vous demandons de démontrer que vos choix seront assez pondérés pour qu’ils ne soient pas l’amorce d’une époque dont nos petits-enfants auront historiquement honte de parler. Pour l’avenir de notre société et de la Belgique, vous devez montrer que vous êtes capables de faire de vos divisions archaïques des choses du passé en vous unissant contre la menace grandissante que représente l’extrême droite !  Aujourd’hui, nous voulons démontrer que notre histoire et notre Belgique unie n’est pas achevée.  Le Collectif Citoyen   Nederlands :  Petitie om alle democratische partijen te vragen geen federale coalitie te sluiten met extreem-rechts Geachte Heer en Mevrouw, Voorzitters van de Frans- en Nederlandstalige partijen, Deze petitie willen wij u graag voorleggen om te vragen geen coalitie te sluiten met de partijen die extreem-rechts in hun hart dragen.Inderdaad, de crash momenteel gegenereerd door de uitslag van de federale verkiezingen en het feit dat sommigen klaarstaan om het cordon sanitaire te verbreken o.a. om één of meer eigen ministerposities te beschermen, verplicht ons om u onze boodschap te bezorgen. Het is de plicht van de burger om invulling te geven aan ontwikkeling van respect en collectiviteit, en dit voor de start van een legislatuur. Het hoort de burger één van zijn grootste zorgen te zijn. Vandaag bevindt u zich in een situatie die weerspiegelt wat u geleidelijk aan bij de bevolking heeft geïnstalleerd: nl. afsplitsingen in ideeëngoed en opinies met name door hen niet regelmatig te bevragen naar hun meningen en bezorgdheden maar enkel door te vragen naar hun onderscheidende partijkeuze.Het zijn niet zozeer de scheidingslijnen tussen Frans-, Nederlands- en Duitstalige burgers die ons kenmerken.  Wat ons wel zorgen baart, is de scheiding tussen de politieke partijen die hun tijd wijden aan het “bewapenen” van de burgers met wrok en wantrouwen naar elkaar in plaats van hun verschillen te waarderen met/als complementariteit.   Het probleem van ons land is die groep van mensen die een geest van verdeeldheid creëren en zich voeden met harde tegenstellingen om beter te kunnen regeren.   Vandaag vragen wij u om uw verantwoordelijkheden op te nemen, om de geest van onze nationale wapenspreuk “eendracht maakt macht” in gedachten te houden, en om uw vermogen om compromissen te sluiten, hetgeen de geschiedenis van België steeds heeft gekenmerkt, aan te spreken.Wij vragen u uw keuzes voldoende af te wegen zodat ze niet het begin zijn van een tijdperk waarin onze kleinkinderen zich, historisch gezien, zullen schamen om erover te praten.  Voor de toekomst van België en van onze samenleving, vragen wij u te tonen dat u in staat bent om uw archaïsche verdeeldheid tot het verleden te maken, en door u te verenigen tegen de groeiende dreiging van extreem-rechts! Vandaag willen we aantonen en bewijzen dat onze geschiedenis en ons verenigd België niet vervuld zijn. Le Collectif Citoyen  

Collectif Citoyen
1,236 supporters