#CARUS4C

0 supporters

Sefydlwyd pwyllgor #carus4c yn ganlyniad i gyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yng Nghaernarfon ar nos Iau, Tachwedd 26 i drafod 'arfyngwng darlledu Cymru'. Gwirfoddolwyr yw'r aelodau sy'n cynnwys gwylwyr y sianel, aelodau mudiadau iaith(Cymdeithas yr Iaith,Dyfodol yr Iaith, Cynghrair Cymuendau) a chynhyrchwyr teledu. Credwn fod S4C yn rhan hanfodol o ddiwylliant a iaith Cymru. Pwrpas #carus4c - fel pwyllgor ac fel ymgyrch ehangach - yw ceisio dwyn perswad ar y Llywodraeth i ail-ystyried unrhyw doriadau pellach i'r unig sianel Gymraeg - S4C - fel rhan o ddyfodol yr iaith a diwylliant Cymru.

    Started 0 petitions