BirdLife Cyprus

16,060 supporters

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (BirdLife Cyprus) ιδρύθηκε το 2003 και είναι ο πιο δραστήριος μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός για την προστασία της φύσης στην Κύπρο. Με γνώμονά μας την επιστήμη, εργαζόμαστε για την προστασία των πουλιών, των βιοτόπων τους και της ευρύτερης βιοποικιλότητας στην Κύπρο, μέσω δράσεων παρακολούθησης, προάσπισης, εκπαίδευσης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Είμαστε ο εθνικός εταίρος του BirdLife International, της παγκόσμιας ομπρέλας οργανώσεων για τη διατήρηση της φύσης.

Started 2 petitions

Petitioning κ. Νίκος Νουρής, κα. 'Εμιλυ Γιολίτη, κ. Αδάμος Αδάμου, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, κ. Άντρος Κυπριανού, κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, κ. Γιώργος Λιλλήκας, κα Ελέ...

Να ακυρωθεί η καταστροφική χαλάρωση του νόμου για τα αμπελοπούλλια

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH Στις αρχές Δεκεμβρίου 2020, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε μια νέα τροποποίηση του νόμου περί προστασίας και διαχείρισης των άγριων πουλιών που ισοδυναμεί με σοβαρή χαλάρωση του νόμου και υποσκάπτει τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία 20 χρόνια στην Κύπρο για την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών από την παράνομη θανάτωση. Με την πρόσφατη ψήφιση του νόμου, το εξώδικο πρόστιμο για το αδίκημα της παράνομης θανάτωσης (με κυνηγετικό όπλο ή ξόβεργα) μέχρι και 50 πουλιών από μια λίστα που περιλαμβάνει 14 προστατευόμενα μη-θηρεύσιμα είδη έχει μειωθεί από 2000 ευρώ σε μόλις 200 ευρώ! Τα είδη αυτά «τυχαίνει» να αποτελούν διαχρονικά τον κύριο στόχο παγιδευτών και λαθροθήρων, γνωστά και ως αμπελοπούλλια. Ο παραλογισμός του νέου νόμου Η πρόταση για μείωση του προστίμου ήρθε στο τραπέζι μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με τον ισχυρισμό ότι τα υψηλά, κατά την άποψή της, πρόστιμα δεν είναι εφαρμόσιμα και ότι με ένα χαμηλότερο πρόστιμο θα γίνεται αποτελεσματικότερη πάταξη. Εύλογα διερωτόμαστε λοιπόν, αν όντως υπήρχε πρόβλημα πάταξης με τα υφιστάμενα πρόστιμα, γιατί προτάθηκε μείωση προστίμου μόνο για το συγκεκριμένο αδίκημα και για τα συγκεκριμένα είδη; Με τα νέα αυτά δεδομένα, παραθέτουμε πιο κάτω κάποια απλά σενάρια εξώδικης ρύθμισης που φανερώνουν τον παραλογισμό της εν λόγω απόφασης και τις «διακρίσεις» συγκεκριμένων, και καθόλου τυχαίων, ειδών στον νέο νόμο: Παράνομη χρήση διχτύου και θήρευση 1 πουλιού από αυτά τα 14 είδη (ή οποιουδήποτε άλλου είδους πουλιού) με δίχτυα – €3000  Παράνομη χρήση ξοβέργων και θήρευση μέχρι 50 πουλιών από αυτά τα 14 είδη με ξόβεργα – €400 Παράνομη θήρευση μέχρι 50 πουλιών από τα 14 είδη με κυνηγετικό όπλο – €200 Είναι ξεκάθαρο ότι η μείωση του προστίμου αυτού για αυτά τα 14 είδη στόχο των παγιδευτών και λαθροθήρων ισοδυναμεί με χαλάρωση του νόμου και εξυπηρετεί και προωθεί την παράνομη θήρευση τόσο με ξόβεργα όσο και με κυνηγετικό όπλο. Οι παραβάτες πλέον θα την γλυτώνουν φτηνά με ένα πρόστιμο-χάδι. Τι ζητούμε: Να ακυρωθεί άμεσα αυτή η επαίσχυντη τροποποίηση και να αποκατασταθεί το πρόστιμο στα 2000 ευρώ, τόσο για ξόβεργα όσο και με κυνηγετικό όπλο, και για όλα τα είδη ανεξαίρετως, όπως προνοεί για τα υπόλοιπα αδικήματα λαθροθηρίας ο σχετικός νόμος περί προστασίας των άγριων πουλιών.  Αρμόδιο Υπουργείο, Βουλευτές και Κόμματα καλούνται να επαναφέρουν τις αποτρεπτικές και αποτελεσματικές ποινές -χωρίς εξαιρέσεις- μέσω νέας τροποποίησης του νόμου. Η παράνομη παγίδευση πουλιών στην Κύπρο Η παγίδευση πουλιών με δίχτυα και ξόβεργα είναι μια καταστροφική και μη επιλεκτική πρακτική που επηρεάζει περισσότερα από 150 είδη πουλιών, κυρίως μεταναστευτικά. Η κύρια εποχή παγίδευσης είναι το φθινόπωρο, όπου, σύμφωνα με τις καταγραφές πεδίου από το πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης του BirdLife Cyprus εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά θανατώνονται παράνομα. Τα τελευταία χρόνια καταγράφηκε μείωση στα επίπεδα παγίδευσης, ειδικά με τη χρήση διχτύων. Δυστυχώς η νέα αυτή τροποποίηση του νόμου όμως αποτελεί σοβαρή οπισθοδρόμηση και υπονομεύει 20 χρόνια προσπαθειών για τη διατήρηση και την προστασία της πτηνοπανίδας. Τα 14 είδη πουλιών Τα 14 είδη πουλιών της λίστας είναι: Αμπελοπούλλι (Sylvia atricapilla), Μελισσοφάγος (Merops apiaster), Σπίνος (Fringilla coelebs), Σπουργίτης ο ισπανικός (Passer hispaniolensis), Σπιτοσπουργίτης (Στρούθος) (Passer domesticus), Κοκκινολαίμης (Κοτσιηνοπούππουφος) (Erithacus rubecula), Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis), Στακτομυγοχάφτης (Muscicapa striata), Μουγιαννούην (Phylloscopus collybita), Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus), Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus), Βουρλοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus), Μουγιαννούην (Cettia cetti), Συκοφάγος (Φλορκός ή Κλορκός) (Oriolus oriolus). -- Call for the annulment of relaxation of bird protection law In early December, a serious relaxation of bird protection law was voted through by the House of Representatives, undermining a 20-year effort to protect migratory songbirds from being illegally killed in Cyprus. With this recent law amendment, the on-the-spot fine for the offence of illegal killing (using limesticks or a shotgun) of up to 50 birds on a list of 14 protected non-game species was reduced from €2000 to €200 only. These 14 songbird species “happen” to be the target-species of trappers and poachers, also known as “ambelopoulia”. The absurdity of the new law The proposal to reduce the fine was tabled by the Game and Fauna Service, who claimed that higher fines were not enforceable and that a lower fine would be more “effective”. We have to ask: if there was indeed a problem with enforcement of the existing (higher) fines, why was the proposal only for this specific offence (limesticks/shooting) and for only these specific species? It is clear as day that reducing the fine for these 14 target-species constitutes a relaxation of the law and encourages the illegal killing of birds with limesticks or a shotgun. Offenders will essentially be getting nothing more than a “slap on the wrist”. What we are asking for: We demand the reversal of this terrible law amendment and restoration of the €2000 fine, for the illegal killing of birds with either limesticks or a shotgun and without any exceptions concerning specific bird species, as is foreseen by the relevant bird protection law for other illegal bird killing offences. We call upon the competent Ministry, MPs and their Parties to restore strict and effective fines - without any exceptions - through a new law amendment. Background: the trapping problem Bird trapping with mist nets and limesticks is a damaging and non-selective practice that affects over 150 species of birds, mostly migratory. The main killing season is autumn, when, according to BirdLife Cyprus’ systematic monitoring programme, hundreds of thousands of birds are illegally killed to be sold as illegal but highly lucrative ambelopoulia "delicacies". These past few years there has been a reduction in bird trapping levels, especially concerning trapping with mist-nets. Unfortunately, this new law amendment constitutes a serious step backwards and undermines 20 years of conservation work.

BirdLife Cyprus
13,391 supporters
Petitioning κ. Νίκος Αναστασιάδης, Δρ. Κώστας Καδής, κ. Χάρης Γεωργιάδης, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, κα. Βασιλική Αναστασιάδου

Ζητούμε αναβάθμιση του δρόμου Πάφου-Πόλης, όχι νέο αυτοκινητόδρομο-καταστροφή για τη φύση

English text follows Η Κοιλάδα της Έζουσας, μια μοναδική προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, είναι μια από τις πιο άθικτες κοιλάδες που έχουν σκαλιστεί από τους ποταμούς που ρέουν από το Τρόοδος, συνδυάζοντας αρμονικά το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο μαζί με βοσκοτόπια και θαμνότοπους. Σήμερα, η Κοιλάδα της Έζουσας, τα πουλιά που φιλοξενεί και η απαράμιλλη ύπαιθρος που την περιβάλλει απειλούνται άμεσα και μόνιμα από την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου που θα συνδέει την Πάφο με την Πόλη Χρυσοχούς. Ο αυτοκινητόδρομος έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως έργο 'δημοσίου συμφέροντος' και έχει προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός υποβολής προσφορών για τη μελέτη και κατασκευή του με προθεσμία την 1η Νοεμβρίου 2019.  Στηρίζουμε την επίλυση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας και την αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Για τον λόγο αυτό είμαστε ενάντια στην κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου και ζητούμε την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, μια ξεκάθαρη εναλλακτική που: ΔΕΝ θέτει μια προστατευόμενη περιοχή και την ύπαιθρο σε κίνδυνο, ΔΕΝ επιβαρύνει με την σπατάλη δημοσίου χρήματος τους φορολογούμενους πολίτες και Διατηρεί την όδευση μέσω των κοινοτήτων στηρίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα τις τοπικές επιχειρήσεις. Ο οικολογικός αντίκτυπος του νέου αυτοκινητόδρομου Ο αυτοκινητόδρομος αυτός, συνολικού μήκους 31 χιλιομέτρων και ο οποίος θα διέρχεται τουλάχιστον από πέντε κοιλαδογέφυρες και δύο σήραγγες, θα διασχίσει ένα άθικτο και υψηλής οικολογικής αξίας τοπίο, συμπεριλαμβανομένης της προστατευόμενης περιοχής «Κοιλάδα Έζουσας». Εμβληματικά είδη πουλιών όπως ο Σπιζαετός Aquila fasciata, το Διπλογέρακο Buteo rufinus, ο Ζάνος Falco peregrinus, η Κράγκα Coracias garrulus καθώς και τα ενδημικά μας είδη Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia melanothorax, θα υποστούν ένα σημαντικό πλήγμα, κυρίως λόγω ενόχλησης και απώλειας σημαντικού βιότοπου. Το πρόβλημα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε: Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 15 Μαρτίου 2019 να κηρύξει τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλη Χρυσοχούς ως έργο «Δημοσίου Συμφέροντος», αγνοώντας: Τις πρόσφατες γνωματεύσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος που καταλήγουν ξεκάθαρα στο ότι το έργο θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές και μόνιμες επιπτώσεις για τη φύση, οι οποίες δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη οποιωνδήποτε μετριαστικών μέτρων. Την ξεκάθαρη εναλλακτική λύση αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου η οποία δεν εξετάστηκε, με μόνη πρόφαση τις πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν στο παρελθόν. Την Ευρωπαϊκή Οδηγία που διέπει τις περιοχές Natura 2000, σύμφωνα με την οποία η εξέταση εναλλακτικών λύσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν προωθηθεί ένα έργο ως Δημοσίου Συμφέροντος. Τις επισημάνσεις του Γενικού Ελεγκτή ότι στη βάση σχετικού νόμου ο νέος αυτοκινητόδρομος όπως σχεδιάστηκε δεν είναι οικονομικά βιώσιμος, αφού το κόστος του δεν δικαιολογείται από τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής. Το υπέρογκο ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του μισού αυτοκινητόδρομου σε πρώτη φάση, ένα ποσό που δεν περιλαμβάνει το επιπρόσθετο κόστος των απαλλοτριώσεων γης και που είναι πολλαπλά μεγαλύτερο από το κόστος βελτίωσης και αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου. Τις κοινωνικo-οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει στις τοπικές κοινότητες και επιχειρήσεις η παράκαμψη της όδευσης, που μέχρι τώρα διέσχιζε τις κοινότητες, και οι οποίες δεν εξετάστηκαν. Πιστεύουμε ότι η Υπουργική απόφαση για τον δρόμο Πάφος-Πόλη Χρυσοχούς ισοδυναμεί με μια καθόλα ατεκμηρίωτη δικαιολογία και πρόφαση για να θυσιαστεί το κοινό καλό στον βωμό της «ανάπτυξης» και των συμφερόντων, με καταστροφικές οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις. Υπάρχει ελπίδα Ως κάτοικοι αυτού του τόπου και φορολογούμενοι πολίτες, έχουμε λόγο στην προστασία της φύσης, που ανήκει σε όλους μας, και στα δημόσια χρήματα. Απαιτούμε τη διαφύλαξη της περιοχής Natura 2000 «Κοιλάδα Έζουσας» και δεν θεωρούμε τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ως Δημοσίου Συμφέροντος. Γι’ αυτό ενώνουμε τις φωνές μας για να ακουστούμε από την Κοιλάδα της Έζουσας μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο, α) ζητώντας την άμεση ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης για έγκριση του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ως έργο Δημοσίου Συμφέροντος και του σχετικού διαγωνισμού για προσφορές για μελέτη και κατασκευή του πρώτου τμήματος του αυτοκινητόδρομου, και β) απαιτώντας την εξέταση της αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ως την εναλλακτική και ξεκάθαρη λύση. Έχουμε μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2019, λίγες μόνο μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή προσφορών για τον διαγωνισμό. Διαβάστε την επιστολή που θα αποσταλεί εκ μέρους σας. -- We demand the upgrading of the Pafos-Polis road, not a new motorway disaster for nature Ezousa Valley is a unique Natura 2000 site and one of the most untouched valleys carved by rivers flowing from the Troodos mountain range. The valley is a harmonious mix of traditional rural landscape with grazed grasslands and wild scrublands. Ezousa Valley, the birds that call it home and the unparalleled countryside surrounding it are being threatened, directly and permanently, by the construction of a new motorway linking Pafos to Polis Chrysochous. The motorway has been declared a ‘Public Interest’ project by the Council of Ministers and a state tender has been opened for its construction, with a deadline of 1 November 2019. We support finding a solution to road safety problems and the sustainable development of local communities in the area. That is why we are opposed to the construction of a new motorway and call for the upgrading of the existing Pafos-Polis Chrysochous road, a clear alternative that: 1.       DOES NOT put a protected area and the countryside at risk, 2.       DOES NOT burden the taxpayer with a waste of public money and 3.       Maintains the route through the communities, thus supporting local businesses in the long run. The ecological impact of the new motorway This 31-kilometer-long motorway, which will require at least five bridges and two tunnels, will dissect an untouched landscape of high ecological value, including the protected site of Ezousa Valley. Iconic bird species such as the Bonelli’s Eagle Aquila fasciata, the Long-legged Buzzard Buteo rufinus, the Peregrine Falcon Falco peregrinus, the European Roller Coracias garrulus, as well as the endemic species of Cyprus Wheatear Oenanthe cypriaca and Cyprus Warbler Sylvia melanothorax will suffer a major blow, mainly due to disturbance and loss of a significant habitat. The problem with the procedure that was followed The Ministerial Council decided on 15 March 2019 to declare the new Pafos-Polis Chrysochous motorway a “Public Interest” project ignoring: Recently published opinions of the Department of Environment clearly concluding that the project will have significant negative and lasting effects on nature, which cannot be mitigated for. The clear alternative of upgrading the existing road, which was not even considered, with ‘past political decisions’ the only pretext for ignoring this cheaper option. The EU Directive governing Natura 2000 sites, which states that consideration of alternatives is a prerequisite before any project can be declared of Public Interest. The Auditor General’s remarks that under the relevant law the new motorway is not economically viable as planned, as its cost is not justified by traffic in the area. The enormous amount of € 70 million for the construction of just the first phase and half the motorway, which does not include the additional cost of land expropriation, and which is much higher than the cost of improving and upgrading the existing road. The socio-economic impact of bypassing local communities and businesses currently on the existing route, an issue which has not been assessed. We believe that the Ministerial Decision on the Pafos-Polis motorway amounts to a deeply flawed excuse for putting an economically, socially and ecologically damaging “development” and interests above any real public good. There is hope As residents of this island and taxpayers, we deserve a say in protecting nature, which belongs to all of us, and in how public money is spent. We demand the preservation of the Ezousa Valley and its Natura 2000 site and do not regard the new Pafos-Polis Chrysochous motorway to be of long-term public interest. That is why we are joining our voices, to be heard from Ezousa Valley to the Presidential Palace, to a) demand the immediate cancellation of the Ministerial Decision approving the Pafos-Polis Chrysochous motorway as a project of public interest and the tender for the construction of the first section of the motorway and b) request that the improvement of the existing Pafos-Polis Chrysochous road is assessed as a clear alternative solution. We have until 20 November 2019, just days before the deadline for submission of tender proposals for the construction of the motorway. We have prepared a letter to be sent to the President of the Republic of Cyprus and the Ministerial Council outlining all of the above, on behalf of all who will sign this petition. The letter is only available in Greek and can be found here.

BirdLife Cyprus
2,669 supporters