CRIDA PER LA UNITAT DE LA GENT INDEPENDENTISTA

4,977 supporters

SIGNAR EL MANIFEST QUE DEMANA A LES PERSONES INDEPENDENTISTES QUE S'UNEIXIN A L'ENTORN D' UN MATEIX PROJECTE DE PAÍS SOTA EL LIDERTAGE DEL M. HBLE. SR. CARLES PUIGDEMONT, PRESIDENT LEGÍTIM DE CATALUNYA

  Started 2 petitions

  Petitioning GOVERN DE LA CRIDA NACIONAL PER LA REPUBLICA

  Per la celebració immediata d'una Assemblea General de la CRIDA

  Al Govern de la Crida Nacional per la República, Fa uns dies el Molt Honorable President Carles Puigdemont va anunciar la creació d’un nou partit que té com a vocació aplegar totes les persones – independentment de la seva ideologia – compromeses amb  fer efectiva la independència del país per tal de poder construir una República al servei del benestar i prosperitat de tothom. Nosaltres, els associats de la CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA sotasignants, donem tot el suport a la iniciativa del Molt Honorable President Carles Puigdemont tot i que hauriem preferit que aquesta iniciativa s'hagués dut a terme en el marc de la CRIDA. Això ho vàrem dir públicament mitjançant un Manifest que, a hores d’ara ja ha recollit 4.500 signatures. Per a nosaltres el que és veritablement important i que justifica que el President Puigdemont prengui la iniciativa de tirar endavant una opció política transversal, plural, oberta, radicalment democràtica i inequívocament compromesa en fer efectiva la independència del país, és el següent:  Volem ser un país independent amb un Estat propi; Volem que Catalunya sigui una República radicalment democràtica, territorialment equilibrada, socialment avançada, econòmicament ecològica i pròspera i basada en el bé comú; Volem que es presenti una opció política a les properes eleccions que, en el seu programa de govern, agafi el compromís d’avançar – amb valentia i determinació – la realització d’aquesta República i aconseguir el suport internacional a la concreció de la independència del país; Volem que aquesta opció política sigui liderada per persones competents i compromeses amb l’objectiu de la independència. Perquè sigui possible fer efectius aquests objectius creiem que cal seguir endavant, més que mai, amb el projecte de la CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA. I, en aquest sentit, creiem que totes les persones fundadores i associades de la CRIDA han de poder participar en la decisió sobre quin ha de ser el seu futur i la forma més idònia de donar suport a la iniciativa del President Puigdemont. Volem debatre obertament i amb transparència sobre quin ha de ser el nostre futur com entitat i decidir - desprès d’escoltar totes les propostes que es vulguin presentar - quin ha de ser el camí que hem de seguir. EL FUTUR DE LA CRIDA EL DECIDEIXEN ELS SEUS ASSOCIATS - no mitjançant una consulta telemàtica - SINÓ EN UNA ASSEMBLEA GENERAL, AMB TOTES LES GARANTIES DE TRANSPARÉNCIA I DE RESPECTE PELS PROCESSOS DEMOCRÁTICS INTERNS.  Demanem, doncs,  al Govern de la CRIDA que, de forma immediata, procedeixi a la convocatòria del Consell de Representants i de l’Assemblea General perquè es puguin celebrar abans del dia 23 de juliol amb el següent ordre del dia: 1.     Debat i aprovació, si escau, dels comptes anuals i de l’Informe d’activitats. 2.     Presentació i debat de propostes polítiques d’actuació de la CRIDA. 3.     Presentació de candidatures i elecció, si escau, del nou Govern de la CRIDA. Desitgem que en tot moment es garanteixi que les propostes polítiques puguin arribar a tothom amb el temps suficient perquè els debats es realitzin amb garanties, transparència i imparcialitat. Catalunya, 6 de juliol de 2020

  CRIDA PER LA UNITAT DE LA GENT INDEPENDENTISTA
  141 supporters
  Petitioning A LES PERSONES INDEPENDENTISTES DE CATALUNYA, Molt Honorable President Carles Puigdemont

  CRIDA A LA UNITAT SOTA EL LIDERATGE DEL PRESIDENT PUIGDEMONT

  CRIDA PER LA UNITAT DE LA GENT INDEPENDENTISTA Sota el lideratge del President legítim de Catalunya, el Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont Tots els independentistes desitgem que es recuperi la unitat d’acció de les forces polítiques i organitzacions cíviques per fer efectiva la independència del país i la creació d’un Estat propi en forma d’una nova República que vetlli per l’interès de totes les ciutadanes i ciutadans. Ens mereixem que la nostra vida i el nostre benestar siguin tractats i gestionats d’una forma diferent, i que es tingui en consideració el bé comú de tothom. Davant d’aquesta necessitat imperiosa que afecta el bé comú de tots i totes, reclamem que les forces polítiques i les entitats cíviques que tenen com a finalitat assolir la independència del país, es posin d’acord per a crear les plataformes d’entesa adequades per tal de fer efectiu aquest objectiu. Aquest acord hauria de poder assolir-se a l’entorn dels següents eixos: Cal presentar a les Catalanes i Catalans un projecte de país, de com volem que sigui la nova República, com per exemple la “Proposta de País que Volem”, elaborat per un conjunt de persones associades membres de les Sectorials de la CRIDA. Són propostes - obertes - concretes sobre el model d’Estat, de benestar i de prosperitat de la República Catalana que defineixen prioritats estratègiques, polítiques concretes, que expliquen com s’ha d’articular el territori, com es garanteix el bé comú, com ens assegurem una redistribució de la riquesa més justa, més equilibrada, més solidària. Tenim el dret i volem il·lusionar-nos amb el país que volem construir entre tothom. Cal que hi hagi una proposta per a governar Catalunya des de les instàncies autonòmiques per a preparar el país per la independència. El programa de govern que es presentarà a les eleccions ha de contenir totes aquelles iniciatives polítiques que, per una banda, permetin avançar en el model de país que volem i, per l’altra, obtenir el suport i reconeixement internacional de la independència, així com gestionar el dia a dia de les catalanes i catalans garantint al màxim les condicions actuals del seu benestar fins assolir la independència. Necessitem un equip de professionals competents, compromesos i determinats per a dur a terme aquesta proposta. Es necessita una majoria absoluta ampla i estable en el proper Parlament. Sense aquesta força política és impossible dur a terme aquest full de ruta. Aquesta és la unitat que ens portarà a la independència. Creiem que el nostre President legítim, el Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, és la persona que, ara mateix, reuneix les condicions més idònies per a liderar amb èxit aquest moviment a l’entorn d’una plataforma política que pugui aglutinar totes les Catalanes i Catalans que desitgen i estan fermament compromeses amb la creació d’un Estat propi que pugui fer efectiu el projecte de país que tots volem. Tot i que considerem que la Crida Nacional per la República continua essent l’instrument vàlid per aconseguir aquest objectiu, creiem fermament que el moment històric està per sobre de sigles i noms. I en aquest sentit, el nom de l’organització que es decideixi per dur a terme aquest punts no ens sembla determinant, mentre ens assegurem que es compleixin els objectius esmentats i les persones que formin part de la llista que es presenti a les eleccions siguin escollides pel mètode de llistes obertes, amb transparència i que es tingui en consideració la seva competència, el seu compromís i la seva voluntat de servir l’objectiu de la independència del país. AIXÍ, Demanem a tothom que estigui d’acord amb aquest Manifest que el signi i, d’aquesta manera faci saber al legítim President de Catalunya, el Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, la seva disponibilitat per a donar suport a la creació de la organització política i cívica que cregui més oportuna per a assolir els objectius exposats. Catalunya, 2 de juliol de 2020 David Vivancos, Domingo Vidal, Esteve Planas, Felix Figueras, Juan Navarrete, Lluis Garcia, Maria Antonia Ortega, Maria do Carmo Marques-Pinto, Marta Cervelló, Matias Ortiz, Ramon Morancho,  Xavier Montserrat

  CRIDA PER LA UNITAT DE LA GENT INDEPENDENTISTA
  4,836 supporters