Assemblea Sobiranista de Mallorca

0 supporters

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca és una associació oberta a totes les persones que vulguin col·laborar en les finalitats i objectius següents: - Estendre el sobiranisme a Mallorca a fi de construir una majoria social favorable a la constitució d’un estat propi per als mallorquins, juntament amb els ciutadans de la resta dels Països Catalans si així ho decideixen. - Esdevenir un nexe d’unió i de coordinació entre persones i grups de l’òrbita sobiranista que ja hi ha a Mallorca i contribuir a estructurar el catalanisme independentista de l’illa al marge de partidismes. - Establir vies de coordinació i cooperació amb organitzacions similars de Menorca, Eivissa i Formentera, i de la resta dels Països Catalans que, en els territoris respectius, facin feina en la mateixa línia i amb els mateixos objectius que l'ASM. Per assolir aquestes finalitats, l'ASM basa la seva actuació en les línies estratègiques següents: - Presentar l’independentisme com el que és, un projecte de regeneració democràtica i de millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Mallorca i del conjunt de la nació, i mostrar la independència com una via de solució i sortida de la situació de crisi actual. - Incorporar l’independentisme al debat públic i situar-lo en la centralitat política. - Promoure un debat transversal i no partidista, de manera que la confluència de sensibilitats diferents es tradueixi en consensos que permetin sumar i créixer. - Situar la societat mallorquina en el nou escenari d’un Principat de Catalunya independent i elaborar i difondre propostes sobre possibles formes d’articulació política del conjunt de la nació.

Started 0 petitions