Ankara Milli Kütüphane

505 supporters

Milli kültür araştırmalarını desteklemek, bu amaca yönelik yurt içinde üretilen bütün eser ve belgeleri toplamak, yurt dışında Türkiye ve Türklerle ilgili yayımlanmış eserler ile Türk yazarlarının yurt dışında yayımlanmış eserlerini takip ve temin etmek, her türlü ilim ve sanat çalışmalarını kolaylaştırmak için okuyucu ve araştırmacılara hizmet vermek, milli birikim merkezi olarak yurt içi ve yurt dışı bilgi akışını sağlamak, bütün bunlara bağlı olarak ülkenin milli kültür politikasının oluşumuna katkıda bulunmaktır.