ameliyathane teknikerleri

78 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning sağlık bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı

  ameliyathane teknikerleri atama bekliyor

  Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sayın TBMM başkanımız Binali Yıldırım Sayın Sağlık Bakanımız Dr Fahrettin Koca Türkiyede ve KKTC olmak üzere 50 üniversitenin shmyo Ameliyathane Hizmetleri eğitimi verilmektedir 2002 yılında Abd tabanlı olarak cerrahi teknikerliği bölümü getirilmiş 2011 yılında cerrahi teknikerliği ismi değiştirilerek ameliyathane hizmetleri olarak değiştirilmiş olup görev tanımlarımız 2011 de khk ile yazılmış ardından 2014 te yeni bir yönetmenlik ile tekrar görev tanımlarımız yazılmış fakat yazılan görev meslek tanımlarımızda açık uçlu maddeler yer almaktadır sağlık eğitimleri açısından 20 farklı dersten cerrahlar tarafından eğitim verilmektedir Yazılan görev tanımlarımız alınan eğitimler ile ters olup AMELİYATHANE TEKNİKERİ olarak yeni görev tanımı yazılmasını buna yönelik yeni bir yönetmenlik çıkarılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz Ayrıca özel ve kamu hastanelerinde bulundurulması zorunlu asgari personel listesinde (PDC Tablosu) bütün branşların yer almasına rağmen Ameliyathane teknikerleri yer almamaktadır Türkiye'de bulunan 1730 özel ve kamu hastanelerinin 14860 tane Ameliyathane odasında 1500 civarında sertifikalı hemşire bulunmaktadır SHGM SAĞLIK İNSAN GÜCÜ PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞININ 01/07/2015 SAYI 1 de yayınlanan sağlık iş gücü hedefleri ve sağlık eğitimi adlı bilimsel çalışmanın 2.sayfasında en çok ihtiyaç duyulan branşın %71.4 ile Ameliyathane olduğu görülmektedir yapılan bunca çalışma ve bilimsel veriler göz önüne alındığında;1-ameliyathane içerisinde bulunan diğer sağlık personellerinin alımlarının durdurulup bundan sonraki alımlarda AMELİYATHANE TEKNİKERLERİNİN  bulundurulmasını2-Ameliyathane içersinde ki sertifikasyonların durdurulup Kademeli geçişle Ameliyathane teknikerinin alınmasını3-üniversitelerde mezun olan 15500 AMELİYATHANE   TEKNİKERLERİNİN istihdam alanı oluşması için görev meslek tanımlarında değişikliğe gidilmesini4-Kamu ve özel hastanelerde görev yapmakta olan eğitim almamış çekirdekten yetişme veya diğer sağlık personellerinin çıkarılarak daha kaliteli,güvenli bir Alanın oluşturulmasını istiyoruz AMELİYATHANELER TEKNİKERSİZ OLMAZ   İtirazım var atama sayılarına,İtirazım var talihsiz bahtıma,İşssizliğin cilvesine,Hayatın sillesine,KPSS’nin cümlesine itirazım var Yarım kalan Mesleğime Şu Bistüri tutan ellere Atanmadan ölmeye itirazım var Ben hep atanmamaya mahkum muyum Ben hep işsiz kalmaya mecbur muyum İtirazım var bölümün adına Diplomamın ne suçu var ki Kaldı tozlu raflarda Benim Ameliyathaneyle ne zorum var ki bana göstermiyor gül cemalini İtirazım var değişmez görev tanımına İtirazım var bu sertifikalara Sayılmayan spançlaraUnutulan makaslara Yanlışlara hatalara İtirazım var Yaş dolu gözlereÇalışmadan geçen günlereBensiz olan hastaneye İtirazım var

  ameliyathane teknikerleri
  78 supporters