AAPV - Actors i Actrius Professionals Valencians

0 supporters

Organització professional i democràtica de caràcter sindical, autogestionari i autònom que agrupa els actors i actrius professionals del País Valencià. L’AAPV naix per defendre les reivindicacions dels artistes-intèrprets, pel que fa a la millora de les seues condicions de treball i de vida, i amb el compromís de contribuir a la defensa de les llibertats, la democràcia i els drets humans, lluitar contra qualsevol forma de discriminació per raó de sexe, raça, ideologia política o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. L’AAPV defensa els principis de solidaritat, tant entre els artistes i intèrprets, com amb la resta d’organitzacions sindicals i humanitàries.

Started 0 petitions