เหตุเกิด ณ ตึกตู้ปลา บัญชี ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2,133 supporters

  Started 2 petitions

  Petitioning กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ให้ ม.ธรรมศาสตร์ สั่งลงโทษ อาจารย์ ดร. คณะบัญชีมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาหญิงหลายราย

  อาจารย์ชายระดับ ดร. KKK (นามสมมติ) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ และเป็นผู้บริหารระดับรองคณบดี และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับงานวิจัยจากภายนอกโดยใช้นักศึกษาจำนวนมากเข้าไปช่วยทำงาน และหาโอกาสตีสนิท ใกล้ชิดกับนักศึกษาหญิงหน้าตาดีหลายราย โดยชักชวนให้ทำงานในโครงการวิจัย หรือช่วยสอน ให้ค่าจ้าง ชวนไปดื่มกินเป็นกลุ่ม ชวนไปกินอาหารสองต่อสอง ชวนไปเที่ยว ชวนไปหาที่คอนโด อ้างความรัก ความใกล้ชิด พอนานๆ ไป หลายรายคิดว่ารักจริง สุดท้ายก็ได้ตัวนักศึกษาหญิงที่อ่อนประสบการณ์ไปมากมายนักศึกษาหญิงรายหนึ่งต้องยอมคบหาหลังจากพลาดไป ก็เพราะเชื่อว่าคือความรัก แต่ต่อมาค้นพบว่าไม่ใช่ แต่เป็นเสมือนอาการทางจิตที่ต้องการนักศึกษาหญิงไปเรื่อยๆ ตนเองและนักศึกษาหญิงอื่นๆ เป็นเพียงเหยื่อที่อ่อนต่อโลก ก็เพราะมีความศรัทธาคนที่มีตำแหน่งหน้าที่เป็นครูอาจารย์ มีการศึกษา คิดว่าพูดความจริง รักจริง จริงจังด้วย แต่เมื่อพบว่าทำกับตนเอง รุ่นพี่ และรุ่นน้องอีกมาก แถมไม่มีทีท่าจะหยุด จึงนำเรื่องไปร้องเรียนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านผู้บริหารระดับสูง เพราะเป็นการทำลายอนาคตของนักศึกษาหญิงที่มาจากพื้นฐานที่ดีและรู้ไม่เท่าทัน แต่อาจารย์กลับได้ประโยชน์ทั้งได้งาน ได้เงิน ได้ตัวหลังร้องเรียนกว่า 2 เดือน เรื่องเงียบ แถมข้อมูลการร้องเรียนกลับมีการปล่อยหลุดจากธรรมศาสตร์ไปสู่อาจารย์ ดร. ที่ว่า ก่อนตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้วยซ้ำ ทำให้ผู้ร้องถูกข่มขู่ บุกรุก ข่มขู่พยานที่ช่วยแจ้งเรื่อง รวมทั้งสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าว ผู้บริหารบางรายที่เป็นพวกเดียวกันกลับพูดดิสเครดิตผู้เสียหายที่เป็นลูกศิษย์อย่างไร้มโนธรรม แม้มีผู้เสียหายเปิดตัวเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆ เป็นชิ้นเป็นอัน มีการตั้งกรรมการสอบสวนแบบลับๆ ไม่เปิดเผย ถึงเวลานี้ ทั้งคณะ และ มธ. ก็ไม่สั่งหยุดการเรียนการสอน ไม่สั่งลงโทษ ทั้งที่มีข้อมูลและหลักฐานครบถ้วนว่าผิดจรรยาบรรณขั้นร้ายแรง ผิดวินัยเรื่องประพฤติชั่ว สามารถให้ออก หรือไล่ออกได้ทันที แต่กลับไม่ทำ ไม่เรียกผู้แจ้งและผู้เสียหายไปสอบสวน และที่สำคัญยังปล่อยให้อาจารย์คนดังกล่าว ทำหน้าที่สอนในเทอมต่อๆ ไป และได้พบเจอกับนักศึกษาหญิงรุ่นต่อๆ ไปอีก ยังปล่อยให้ทำวิจัย ให้บริหารงาน ทำให้มีโอกาสชักชวนนักศึกษาหญิงเข้ามาใกล้ชิด วงจรอุบาทว์หมุนเวียนซ้ำๆขอเชิญชวน นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตลอดจนประชาคมชาวธรรมศาสตร์ทุกคณะ พี่น้องอุดมศึกษาไทยทุกสถาบัน ตลอดจนท่านผู้รักความถูกต้องในสังคมไทย ร่วมรณรงค์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการลงโทษอาจารย์ ดร. รายนี้จนถึงที่สุด สั่งยุติการทำหน้าที่ใดๆ โดยทันที และร่วมปกป้องผู้เสียหาย รวมทั้งนักศึกษาหญิงอื่นๆ ไม่ให้ต้องมาเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับคนเช่นนี้ ขอให้หน่วยงานระดับสูง เช่น คณะกรรมการอุดมศึกษา และกระทรวงอุดมศึกษาฯ สั่งสอบสวนเอาผิดกับทั้งอาจารย์ชั่วรายนี้ และผู้ที่ปกป้องผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดตามกฎหมาย ไม่ให้มีโอกาสย้ายไปทำชั่วที่มหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ ได้อีก หรือใช้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือพวกพ้องในทางที่ผิดข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/tuektoopla/

  เหตุเกิด ณ ตึกตู้ปลา บัญชี ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  1,193 supporters
  Petitioning SCB TBS Too Fast To Sleep TU

  ธรรมศาสตร์ SCB Too Fast To Sleep ขอร้อง อย่ารื้อตึกตู้ปลา ตึกเรียนคณะบัญชี มธ. ทำร้าน

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ร่วมมือกับ SCB และ Too Fast To Sleep ในโครงการร่วมกันที่ยังไม่มีความชัดเจนต่อสาธารณชนว่า เป็นการให้ประโยชน์กับใครอย่างแท้จริง หรือมีสัญญาอย่างไร และนักศึกษาได้ประโยชน์อย่างไร เอกชนได้อะไรตอบแทน แต่ได้เริ่มรื้อตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือ ตึกตู้ปลา ริมสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์แล้ว โดยตึกดังกล่าว เพิ่งปรับปรุงครั้งใหญ่ด้วยงบประมาณกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทไปไม่ถึงสิบปี และมีผลให้ชั้นหนึ่งทั้งหมด ที่เป็นสำนักงานถูกรื้อย้ายออกไป เพื่อทำเป็นพื้นที่ที่มีร้านกาแฟ และอาจมีศูนย์ธุรกิจด้านเอกชนตึกนี้ เป็นอาคารเรียน สร้างด้วยงบประมาณของรัฐ มีไว้เพื่อการศึกษา ตัวอาคารลงทุนโดยรัฐ และพื้นที่เป็นที่ราชพัสดุของแผ่นดิน แม้มหาวิทยาลัยจะดูแล แต่การใช้งานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การให้ประโยชน์กับผู้ใด ต้องทำอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมSCB และ Too Fast To Sleep ได้ร่วมพัฒนาพื้นที่ดีๆ เช่นนี้ ในหลายมหาวิทยาลัย อาทิ Too Fast To Sleep,SCB ที่สยามสแควร์ (พื้นที่การพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับแต่เริ่มต้น) Too Fast To Sleep KU VIlle ที่ส่วนนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พื้นที่การพาณิชย์ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยตรง ไม่ใช่ที่ราชพัสดุของแผ่นดิน) Too Fast To Sleep SWU ที่ มศว. ประสานมิตร (พื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อที่ดินเอง และเปิดเพื่อการค้าเพื่ออุดหนุนการศึกษา) ไม่มีที่ใดเลย ที่ใช้ที่ดินของหลวงเพื่อการนี้ เพราะมีกฎหมายเกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก และต้องจัดทำอย่างโปร่งใสขอร่วมรณรงค์ ให้ธรรมศาสตร์ ยุติการรื้อ และเปิดเผยสัญญา หาผู้ร่วมรับผิดชอบ หากทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารของทางราชการ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ต่อประชาคม  และขอวิงวอนต่อผู้บริหารของ SCB และ Too Fast To Sleep ได้โปรดทบทวนการตัดสินใจ และพิจารณาข้อมูลรอบด้าน เพื่อไม่ให้กระทบกับชื่อเสียงที่ดีขององค์กร ที่ท่านได้สั่งสมและทำเพื่อสังคมมาโดยตลอดพลังของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตลอดจนประชาคมธรรมศาสตร์ และผู้รักความถูกต้องเพื่อปกป้องสมบัติของแผ่นดิน ให้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อประชาขน และนักศึกษา ร่วมทำให้ความถูกต้องนี้เกิดขึ้น เราเชื่อว่าทุกฝ่ายปรารถนาดี แต่มีวิธีการที่ต่างกัน แต่สิ่งที่ขาดไปคือการสื่อสารที่ดี ขอให้เริ่มสื่อสารกันอย่างจริงใจและเปิดเผยต่อไป

  เหตุเกิด ณ ตึกตู้ปลา บัญชี ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  940 supporters