เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

9,836 supporters

  Started 2 petitions

  Petitioning รัฐบาล

  นำงบประมาณกลาโหมมาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนเดี๋ยวนี้!

  เชื่อหรือไม่ว่าปี 2563 งบประมาณของกระทรวงกลาโหม มีจำนวนสูงมากถึง 124,400,250,000 บาท เหตุผลที่ถูกหยิบยกมาอธิบายนั้นยังคงเป็นเรื่องความมั่นคงทางการทหาร การเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ “ไม่สามารถคาดการณ์ได้” อยู่เสมอ ในวันนี้ เราทุกคนต้องเผชิญสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงคือ วิกฤตการณ์ “โควิด-19” ซึ่งผู้มีหน้าที่โดยตรงกับสถานการณ์นี้กลับไม่ใช่กระทรวงกลาโหมหรือกองทัพที่เต็มไปด้วยกำลังพลจำนวนมาก แต่เป็นกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องรับมือกับเหตุเฉพาะหน้า ตามมาด้วยกระทรวงทรัพยากรและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ หรือแม้แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องคอยรับไม้ต่อในระยะยาว  ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายปี 2563 จากราชกิจจานุเบกษาฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดเผยว่า  กระทรวงกลาโหม มีงบทั้งหมด 124,400,250,000 บาท กระทรวงสาธารณสุข มีงบทั้งหมด 26,730,737,500 บาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีงบทั้งหมด 17,795,115,100 บาท  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีงบทั้งหมด 31,644,475,100 บาท ทุกวันนี้ โรงพยาบาลยังต้องอาศัยรับการบริจาค (เหมือนทุกวิกฤตครั้งก่อนๆ) ในขณะที่มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเห็นได้ชัดว่าดูแลคนได้ไม่พอเพียงและไม่ทั่วถึง คนหาเช้ากินค่ำขาดรายได้อย่างหนัก ถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน ส่วนเด็ก คนแก่ คนพิการ และคนอีกหลายกลุ่มที่ในยามปกตินั้นยังไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขและสาธารณูปโภคที่ถือได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งทำให้ประสบความยากลำบากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประชาชนทวงถามการรับมือจากรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพของคนในประเทศ คำอธิบายที่ได้จากบรรดากระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งหมดกลับมีเพียงเหตุผลที่ว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณมาให้ไม่เพียงพอ เราไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์วิกฤตนี้ไปจนถึงเมื่อไร แต่เรามองเห็นความสำคัญที่ว่าถ้ารัฐสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพก็คงจะดีไม่น้อย หากแบ่งงบประมาณจากกระทรวงกลาโหมกว่า 124,400,250,000 บาท ออกมาให้กระทรวงอื่น เพื่อดูแล ‘ปากท้อง’ ที่เป็น ‘ความมั่นคง’ ในฐานะความเป็นมนุษย์ของคนไทยอย่างแท้จริง  การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนคือความมั่นคงของรัฐ ทั้งหมดนี้ เราจึงเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบใหม่ให้สมเหตุสมผล ลดการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร เพื่อนำเงินภาษีของประชาชนมาใช้กับความมั่นคงของประชาชนโดยตรง #ดูแลประชาชนเดี๋ยวนี้!

  เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
  9,816 supporters
  Petitioning Chinese Government, Xi Jinping

  นักศึกษาฮ่องกงที่กำลังประท้วงอยู่ต้องการการสนับสนุนจากนักศึกษาทั่วโลกอย่างเร่งด่วน!

  ถึงเวลาทำสิ่งที่พวกเราทำได้ ส่งเสียงสนับสนุนนักศึกษาฮ่องกง และประณามการใช้ความรุนแรงอย่างโหดเหี้ยมของตำรวจฮ่องกง รวมถึงการกระทำที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของรัฐบาลเผด็จการในปัจจุบัน ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญของสังคมปัจจุบัน ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของสังคมต่างๆ ทั่วโลก เป็นที่ประจักษ์ว่านักศึกษามีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางประชาธิปไตยและพัฒนาสิทธิมนุษยชน พวกเราจำเป็นต้องสนับสนุนพวกเขาเมื่อพวกเขากำลังเผชิญกับการปราบปรามที่รุนแรงจากระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แม้ว่าพวกเขาจะอยู่คนละซีกโลก พวกเราก็ไม่ควรเงียบและนิ่งเฉย มีกลุ่มนักศึกษาและผู้สนับสนุนจากทั่วโลกออกมารวมตัวกันบนถนนหรือในมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงการ สนับสนุนฮ่องกง เช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ และที่อื่นๆ ความขัดแย้งและข้อพิพาทปะทุขึ้นระหว่างกลุ่มสนับสนุนการชุมนุมกับกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลจีน ในระหว่างนั้น สถานฑูตจีนได้สนับสนุนพฤติกรรมของนักศึกษาจีนแทนที่จะใช้โอกาสนี้ให้ความรู้เรื่องคุณค่าของเสรีภาพในการชุมนุม โฆษกสถานฑูตจีนประจำประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่า “เยาวชนจีนได้แสดงออกถึงความไม่พอใจและต่อต้านคำพูดและการกระทำที่บ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยของจีนและบิดเบือนความจริง สิ่งเหล่านี้มีเหตุผลเช่นกัน” นักศึกษาฮ่องกงที่กำลังประท้วงอยู่ต้องการการสนับสนุนจากนักศึกษาทั่วโลกอย่างเร่งด่วน! โปรดใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของคุณในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัวกันอย่างเสรีเพื่อ ช่วยเหลือพวกเขา

  เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
  20 supporters