องค์กรร่วมจัดสวัสดิภาพสัตว์

19,693 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning ปศุสัตว์เชียงราย

  หยุดปศุสัตว์เชียงราย ทวงคืนความยุติธรรม 200 ชีวิตบริสุทธิ์

  บนความสูญเสีย และซากศพของชีวิตที่บริสุทธิ์จากความการกระทำที่มักง่าย องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ประสานพลัง ขอเชิญชวนประชาชนคนรักสัตว์ กลุ่ม องค์กรและมูลนิธิ ร่วมลงรายชื่อเรียกร้องให้ดำเนินคดีอาญาต่อผู้ออกคำสั่งสังหารหมู่ บนพฤติการณ์ที่ละเว้นการกระทำตามขั้นตอนของกฎหมาย #ประเด็นของเรื่องนี้ มีเพียงประเด็นเดียว ! คือ... “เจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องให้ความรู้และขอความร่วมมือจากประชาชนในการกักโรค หรือนำสัตว์ไปกักกันโรคตามขั้นตอนของกฏหมายและตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน แต่กลับเลือกที่จะละเว้น ไม่ทำและไม่แจ้งทางเลือกให้ประชาชน “ #อย่าได้หลงประเด็นเด็ดขาด! พวกเราไม่ใด้คัดค้านการดำเนินการตามขั้นตอนในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงอย่างพิษสุนัขบ้า โดยไม่คำนึงถึงชีวิตประชาชน #คนละเรื่องกันครับ ! แต่เหตุการณ์สังหารหมู่ 200 ชีวิต ที่บ้านสแลปและบ้านจะลอ เกิดขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่บิดเบือนการให้ข้อมูลและเอกสาร ไม่ให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงทางเลือก และไม่ได้ยื่นข้อเสนอความช่วยเหลือที่ถูกต้องภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของตน แต่กลับฉวยโอกาสข่มขู่ดูหมิ่นภายใต้ข้อจำกัดของชุมชนชาวบ้าน อันสะเทือนถึงสิทธิมนุษยชนอีกด้วย #บ้านแม่สแลป ประชุมวันที่ 5 มกราคม 2561 ได้ทำการ“ฆ่าแล้วตรวจ”จำนวน 21 ตัว! แต่กลับแสดงผลตัวอย่างได้เพียง 3 ตัวอย่าง !!??? มิหนำซ้ำยังสั่งกำจัดสุนัขและแมวทั้งหมู่บ้านในวันต่อมา คือ วันที่ 6 มกราคม 2561 ด้วยการทำประชามติ”ปากเปล่า” ทั้งที่ชาวบ้านพยายามร้องขอว่าจะใช้พื้นที่ของตัวเองในการกักกันดูแลสัตว์ทั้งหมด แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยินยอม ! พยานคือ ชาวบ้านแม่แสลปผู้สูญเสีย #บ้านจะลอ ประชุมวันที่ 25 มกราคม 2561 สั่งกำจัดสุนัขและแมววันที่ 26 มกราคม 2561ชาวบ้าน 80-100 หลังคาเรือน ถูกอ้างมติยินยอมให้ชาวบ้านเซ็นต์เอกสารจั่วหัวว่า “โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า” แต่อ้าง เป็นใบยินยอมการุณยฆาต !! บนหลักฐานชัดเจนทั้งพยานบุคคลและเอกสารว่า เจ้าหน้าที่รัฐฉวยโอกาสจากความไม่รู้ของชาวบ้าน หลอกลวงให้หลงเชื่อและข่มขู่ให้เกรงกลัวที่จะต้องรับผิดชอบโดยอ้างจะดำเนินคดีทางกฎหมาย อันเป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าสถานภาพของชาวบ้านจะรับไหว องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ทราบเรื่องก่อนการสังหารโหดบ้านจะลอ และพยายามยับยั้งและชี้แจงขั้นตอนการกักกันโรคที่ถูกต้องแต่ได้รับการปฏิเสธการสื่อสารอย่างสิ้นเยื่อใย หมาแมวทั้งหมู่บ้านจึงถูกกำจัดทำลายสิ้น บนคราบน้ำตาและความเจ็บปวดของเจ้าของสัตว์ จากเสียงร้องที่ไม่มีใครได้ยินของ 200 ชีวิตที่จากไปก่อนหน้านี้…และการรณรงค์ต่อสู้อย่างหนัก พร้อมถามหาคำตอบต่อการกระทำอันเหี้ยมโหดและไม่ถูกต้อง #บ้านลิเซ จึงได้มีการประชุมหมู่บ้านขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2561พร้อมโอกาสและทางเลือกบนการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายกรณีเกิดโรคระบาดทุกประการ ! ผลประชาคมของบ้านลิเซจึงเป็น… 90% ของชาวบ้าน เลือกที่จะกักโรคเอง ในการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ! อันเป็นข้อพิสูจน์และหลักฐานที่ชัดเจนว่าทางเลือกและความรับผิดชอบที่ถูกต้องตามกฏหมายนั้นมีอยู่จริงแต่เจ้าหน้าที่รัฐ เลือกที่จะไม่ทำ! โศกนาฏกรรมของหมาแมวทั้งสองหมู่บ้านจึงเกิดขึ้น และไม่มีวันจางหายไปจากจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ! การอ้าง “การุณยฆาต” ในสองพื้นที่แรก จึงฟังไม่ขึ้น เพราะการุณยฆาตใช้เมื่อสัตว์อยู่ในภาวะทุกข์ทรมานหากยังคงมีชีวิตอยู่ และยังต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ! อันเป็นไปตามกฏหมาย พรบ.ละเมิดวิชาชีพ ทั้งยังมิใช่ “ความจำเป็น” ตามข้อยกเว้นใน มาตรา 21 ของพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ อีกด้วย เมื่อเหตุการณ์ของสองหมู่บ้านนี้ไม่ใช่การ ”การุณยฆาต” อย่างเมตตาดังที่เจ้าหน้าที่รัฐกล่าวอ้าง แต่มันเป็น”ฆาตรกรรมหมู่”ที่สุดแสนโหดเหี้ยม พวกเราจะยอมรับกันได้หรือ? ร่วมรณรงค์ ลงชื่อสนับสนุนการดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกับองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ กลุ่มและมูลนิธิเพื่อสัตว์ เพื่อทวงคืนความยุติธรรม ต่อชีวิตที่บริสุทธิ์---------------------------------มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม SAVE ELEPHANT FOUNDATIONSOS ANIMALS THAILANDTHE HOPE THAILANDA CALL FOR ANIMAL RIGHTS THAILANDTHAI LOVE ANIMALSWATCHDOG THAILAND

  องค์กรร่วมจัดสวัสดิภาพสัตว์
  19,693 supporters