บริษัท ไวส์ แมชชีนส์ จำกัด

78 supporters

  Started 1 petition

  Petitioning อธิบดีกรมสรรพสามิต

  กรมสรรพสามิตหยุดสร้างความสับสนกับราคาขายปลีกแนะนำ

  พรบ. กรมสรรพามิต ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กันยานย 2560 กำหนดให้ชำระภาษีสรรพสามิตตามราคาขายปลีกแนะนำ ซึ่งราคาขายปลีกแนะนำนั้น ยากในทางปฏิบัติอย่างมาก ด้วยไม่ทราบว่าสินค้าจะผ่านการขายไปกี่ทอด แต่ละทอดที่ขายมีต้นทุนดำเนินการอย่างไรและผู้ขายแต่ละทอดมีความจำเป็นต้องบวกกำไรเพิ่มในอัตราใด ทำให้เป็นความสุ่มเสี่ยงของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าหรือผู้ที่ต้องนำเสนอราคาขายปลีกแนะนำ อาจถูกฟ้องจากกรมสรรพสามิตว่าผิดกฏหมายพร้อมเบี้ยปรับมากมายได้ ราคาขาย เป็นอิสระของผู้ขายแต่ละราย และควรให้เป็นความอิสระ ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนว่าราคาขายปลีกจะไปจบที่ราคาใด กรมไม่ควรออกระเบียบและบังคับผู้ประกอบการบนความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนเช่นนี้

  บริษัท ไวส์ แมชชีนส์ จำกัด
  78 supporters