คนอนุรักษ์

1,011 supporters

Started 1 petition

Petitioning คณะเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

หยุดม.นเรศวร ทดลองปลูกข้าวโพด GMO ของ บ.มอนซานโต้ ในแปลงทดลอง

หยุดม.นเรศวร ทดลองปลูกข้าวโพด GMO ของ บ.มอนซานโต้ ในแปลงทดลอง  ผลจากการสุ่มตรวจข้าวโพดในไทยในพื้นที่หลายจังหวัดไม่ต่ำกว่า 15 จังหวัด เช่น พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร นครศรีธรรมราช ฯลฯ พบว่าข้าวโพดมีการปนเปื้อนจีเอ็มโอเกิดขึ้นแล้ว จากการสุ่มตรวจตัวอย่างข้าวโพด 221 ตัวอย่าง พบว่ามีการปนเปื้อนจีเอ็มโอ 20 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 8.8% ของข้าวโพดที่สุ่มตรวจ โดยตัวอย่างหนึ่งพบว่าอยู่ใกล้กับแปลงทดลองของบริษัทมอนซานโต บริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำเข้าพืชจีเอ็มโอ  วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)      จะเห็นได้ว่า มาตรการในการควบคุมดูแลการพืช GMO มิให้หลุดออกสู่ธรรมชาติ ยังมีความหละหลวมเป็นอย่างมาก มิหนำซ้ำเมื่อหลุดรอดออกไปแล้ว ก็มิได้มีการดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใดและอาจแก้ไขได้ยาก จึงนับเป็นความเสี่ยงอย่างมากในการดำเนินการทดลองปลูกพืช GMO ในระดับแปลงทดลอง  อีกทั้ง ในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ยังมิได้มีการประชาสัมพันธ์ในระดับที่กว้างขวางเพียงพอ กลายเป็นการจัดเฉพาะในกลุ่มที่มีส่วนได้เท่านั้น ทั้งๆ ที่ เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ทั้งต่อเกษตรกร ผู้บริโภค  เราจึงขอเรียกร้องให้มีการหยุดการทดลองปลูกข้าวโพด GMO ของ บ.มอนซานโต้ ในระดับแปลงทดลองในครั้งนี้ 

คนอนุรักษ์
1,011 supporters