Родилница/Rodilnitza

27,544 supporters

„Родилница”е сдружение на жени и майки, родено от инициативата на неформална гражданска група през 2009 г. Основните цели на организацията са да съдейства за подобряване на състоянието на майчиното здравеопазване в България, за уважение към майката при вземане на решения, отнасящи се до нея и нейното бебе, за спазване на човешките и гражданските права на жените и техните семейства през бременността, по време на раждане и в послеродовия период. Сдружението разпространява информация, включително интересни преводни материали, чрез интернет страницата и социалните мрежи, организира кампании и инициативи и оказва съдействие в случаите на нарушени права.

Started 1 petition

Petitioning Министър на здравеопазването

За подобряване на родилните грижи в България

Искаме от Министъра на здравеопазването да приеме нов медицински стандарт, който да задължи болниците и медицинските лица:  1.   да третират родилките с уважение и да зачитат правото им на информирано съгласие; 2.   да спазват препоръките на СЗО и добрите практики в ЕС, като например: безплатно допускане на придружител, допускане на първи контакт с бебето, прием на храна и напитки по време на раждането, избягване на опасни интервенции (например „Кристелер”), отложено клампиране на пъпната връв и др. Искаме от Народното събрание да допълни Наказателния кодекс със специален състав, въздигащ в престъпление насилието над родилки и дефиниращ това понятие по следния начин:  „Умишлено или небрежно нанасяне на телесна повреда на раждаща жена от страна на медицинско лице, включително и чрез остарели, неподходящи или неправилно приложени медицински практики и методи, присвояване на контрола върху тялото на раждащата жена и върху родилния процес, като това може да се изрази в демонстриране на власт, нехуманно или унизително отношение, злоупотреба с безпомощното положение на родилката, извършване на медицински интервенции въпреки несъгласието й, незачитане на естествените телесни процеси на жената и други действия, водещи до загубата на автономия и на възможността раждащата жена свободно да взима решения относно протичането на раждането и относно своето физическо и психическо благополучие по време на раждането”. Исканията ни към министъра на здравеопазването са изложени подробно в Становище до МЗ относно промяна в медицинския стандарт за акушерство и гинекология, внесено в МЗ на 01.03.2018г. 

Родилница/Rodilnitza
27,544 supporters