StopHvalt - Противодействие насилию

640 supporters

Кампания в поддержку создания моральных, экономических и правовых преград для функционирования террористических организаций ОМОН и ГУБОПиК Республики Беларусь.

Started 10 petitions

Petitioning Sanna Marin, Pekka Haavisto, Anna-Maja Henriksson

Valko-Venäjän OMON- ja GUBOPiK-joukkojen tunnustaminen terroristijärjestöksi

БЕЛ RUS ENG ESP UKR PL DE FR NL NOR versions Vetoamme kansainväliseen yhteisöön, jotta Valko-Venäjän valtion harjoittama väkivalta tunnustetaan virallisesti valtion terrorismiksi. Vaadimme, että väkivallanteoista konkreettisesti vastuussa olevat erikoisjoukot, OMON ja GUBOPiK, listataan viralliseen terroristijärjestöjen luetteloon. Presidentinvaalien jälkiseuraukset vuonna 2020 Presidenttiehdokas Svetlana Tihanovskaja oli nousemassa voittajaksi Valko-Venäjän presidentinvaaleissa 9. elokuuta vuonna 2020. Voittoennuste perustui olemassa olevaan merkittävään tutkimustietoon: asiakirjojen vertailuun ja analysointiin sekä kyselytutkimukseen, johon osallistui yli 1,2 miljoonaa valkovenäläistä. Vakavan vaalivilpin seurauksena vaalien voittajaksi julistettiin kuitenkin istuva presidentti Aleksander Lukashenka, joka sai täysin epäuskottavan yli 80% äänivyöryn. Vaalitulosten katsottiin olevan hyvin kaukana Lukashenkan todellisesta kannatuksesta, ja vaalivoiton julistamisen seurauksena Valko-Venäjällä alkoivat laajat mielenosoitukset. Mielenosoitukset ovat jatkuneet tähän päivään asti, yli 100 päivää. Vastauksena mielenosoituksiin, Lukashenka ryhtyi harjoittamaan avointa ja mielivaltaista väkivaltaa maan asukkaita kohtaan. Poliisivoimien ennennäkemättömän raa’at toimet ovat johtaneet tähän mennessä 33 000 rauhanomaisen mielenosoittajan pidättämiseen. Useat pidätetyistä ovat joutuneet silmittömän väkivallan kohteeksi. Kidutuksista on kirjattu virallisia valituksia ja ilmoituksia yli 4000, mutta yksikään niistä ei ole johtanut rikostutkintaan. Kahdeksan ihmistä on jo kuollut poliisiväkivallan seurauksena. Laajamittainen ja silmitön väkivalta, naisten ja vammaisten häpeämätön pidättäminen, ihmisten julma kohtelu niin pidätystilanteessa kuin vankilassa sekä pidätyksen ja kidutuksen uhrien nöyryyttävä, voitonriemuinen esittely valtiontelevisiossa – ovat osa tietoista strategiaa, jonka tarkoitus on saada kansa taas pelokkaaksi, ja alistetuksi polvilleen. Tätä pelottelustrategiaa voidaan määritelmän mukaisesti kutsua terrorismiksi.  Poliittinen tausta Aleksander Lukashenka on ollut vallassa 26 vuotta. Muutettuaan perustuslakia, hän on tullut ensimmäisen kautensa jälkeen valituksi uudelleen yhteensä viisi kertaa. Vallan ylläpitäminen on perustunut poliittisten vastustajien ja ”hankalien ihmisten” pelotteluun ja tuhoamiseen, tiedotusvälineiden täydelliseen hallintaan, sekä vaalivilpin vakiinnuttamiseen kaikilla tasoilla. Tämä on johtanut kansalaisten poliittiseen passiivisuuteen ja poliittisesta toiminnasta etääntymiseen. Lukashenkan pelottelutaktiikka on toiminut tehokkaasti aina näihin päiviin asti. Hallituksen toistuva epäonnistuminen kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi saavutti kuitenkin huippunsa, kun hallitus kielsi pontevasti COVID-19-pandemian aiheuttaman kriisin olemassaolon. Kriisin yhteydessä ihmiset ottivat käyttöönsä toisiaan auttaakseen moderneja viestintämenetelmiä, jotka mahdollistivat tavallisten kansalaisten laajamittaisen järjestäytymisen ja avun perille pääsyn COVID-19-pandemian aikana - samaan aikaan, kun hallitus ei kantanut pandemian hoidosta minkäänlaista vastuuta. Kaikella tällä oli odottamattomia seurauksia: se sai tavalliset ihmiset tajuamaan, että Aleksander Lukashenkaa vastustavat ovat enemmistössä. Terrorismia - ei vain väkivaltaa YK:n Genevan julkilausuman 1. artiklassa (21.3.1987, UN GA Doc. A/42/307), valtionterrorismi ilmenee poliisivaltion käytäntöinä, jossa poliisivaltio hallitsee pelolla, hajottaa kokoontumisia, valvoo mediaa, käyttää väkivaltaa, kiduttaa, pidättää sattumanvaraisesti ja isoja määriä kansalaisia kerrallaan, tehtailee syytöksiä perusteettomasti, levittää väärää tietoa, järjestää näytösoikeudenkäyntejä, murhaa ja antaa kuolemantuomioita. Useat itsenäiset organisaatiot, mukaan lukien kansainväliset elimet, ovat dokumentoineet Valko-Venäjältä huomattavan suuren määrän todisteita viimeaikaisista poliisin erityisjoukkojen mielivaltaisista väkivallan teoista, kidutuksista sekä murhista kansalaisia vastaan. Monia virallisia raportteja on jo julkaistu, kuten Etyjin raportti Valko-Venäjän ihmisoikeuksista presidentinvaaleissa (nk. Moskovan mekanismiksi kutsuttua tutkimustapaa hyödyntäen): OSCE Rapporteur’s Report under the Moscow Mechanism on Alleged Human Rights Violations related to the Presidential Elections of 9 August 2020 in Belarus. Raportti keräsi todisteita noin viidestäsadasta sekä fyysisestä että henkisestä kidutuksesta ja pahoinpitelystä pelkästään elokuun 9.-12. väliseltä kolmelta päivältä. Jokainen tapaus on dokumentoitu huolellisesti sisältäen todistajanlausuntoja, valokuvia sekä videoita. Sisäministeriön antamien tietojen mukaan 9. elokuuta ja 4.marraskuuta välisenä aikana rekisteröitiin 24 300 pidätystä mielenosoittajien keskuudesta. Marraskuun lopussa saavutettiin yli 30 000 pidätetyn raja. Järjestön nimeltä ”23.34” keräämien tilastotietojen mukaan ainakin 30 % pidätetyistä vahvistaa, että heitä on kidutettu yhdessä tai useammassa vaiheessa kiinnioton aikana. Rohkeimmat ovat jättäneet poliisille valituksia (niitä on jätetty yli 4000 kpl), joissa on vaadittu poliisiväkivallan ja kidutuksien tutkimista. Yhtään tutkintaa poliisin toimien selvittämiseksi ei ole aloitettu. Päinvastoin monet ovat kertoneet, että heitä on painostettu peruuttamaan ilmoituksensa. Vaihtoehtoisesti heidän rikossyytteitään on uhattu tarkastella uudestaan raskauttavien asianhaarojen löytämiseksi, jotta voitaisiin määrätä lisäsakkoja tai pidentää vankeusrangaistusta. Poliisin erityisjoukkojen väkivaltaisuuksia koskevia aloitettuja tutkintoja 1. joulukuuta mennessä vuonna 2020: 0 kpl. Vetoamme siis kansainväliseen yhteisöön, jotta Valko-Venäjän valtion harjoittama väkivalta tunnustettaisiin virallisesti valtion terrorismiksi. Lisäksi vaadimme, että väkivallanteoista käytännön vastuussa olevat erikoisjoukot, OMON ja GUBOPiK, listataan viralliseen terroristijärjestöjen luetteloon. Mitä vaikutuksia tällä on? A.   Tuen osoittaminen kansan protestiliikkeelle sekä väkivallan torjunta o   Suora vaikutus valkovenäläisen poliisin erikoisjoukolle Yrityksiltä kielletään kaikki liiketoiminta valkovenäläisen poliisin erikoisjoukkojen tai heitä kannattavien organisaatioiden kanssa niissä maissa, jossa he ovat listattuna viralliselle terroristijärjestöjen listalle. Vaikka tämä ei poista kaikkia toimitusketjuja, niistä tulee monimutkaisempia, tehottomampia sekä kalliimpia. Yhteisen liiketoiminnan harjoittamiskielto voi esimerkiksi vaikeuttaa ammusvarastojen täydentämistä ja vaikeuttaa erikoisjoukkoihin kuuluvien yksilöiden kansainvälisten luottokorttien ja tietoliikennepalvelujen saamista. Useilla valkovenäläisillä tietoliikennepalveluja tarjoavilla yrityksillä on kansainvälisiä omistajia. o   Psykologinen paine Uhrien on tällä hetkellä mahdotonta saada minkäänlaista lainmukaista oikeutta. Terroristeiksi tunnustaminen antaa toivoa väkivallan ja kidutuksen uhreille siitä, että jonain päivänä rikoksen tekijät voidaan tuomita, eivätkä he voi piileskellä ulkomailla. Näillä toimilla lisätään myös psykologista painetta erikoisjoukon yksittäisiä jäseniä kohtaan, jotta he ymmärtäisivät punnita jäsenyytensä tuomia haittoja. Tavoitteena on myös lisätä painetta ja paheksuntaa  järjestöön kuulumista kohtaan heidän omien perheenjäsenien ja ystävien taholta. o   Poliittinen paine Terroristitoiminnan virallinen tunnustaminen on selkeä kannanotto demokraattisilta mailta ihmisoikeuksien turvaamiseksi, ja ihmisoikeusloukkauksia vastaan taistelemiseksi Valko-Venäjällä. Kansainväliset toimijat osoittavat olevansa valmiita puolustamaan ihmisoikeuksia, jolloin Valko-Venäjällä ei tulla suvaitsemaan väkivaltaa tai terroria sen kansalaisia kohtaan. B.   Pitkän aikavälin vaikutus o   Terroristien liikkumisen rajoittaminen Yksilöitä, jotka ovat osallistuneen ihmisoikeusloukkauksiin ja toimineet terroristijärjestössä, estetään matkustamasta ulkomaille. o   Oikeuden toteutumisen varmistaminen Jokaista OMON- ja GUBOPiK- järjestöihin kuuluvaa jäsentä syytetään oletusarvoisesti ihmisoikeusloukkauksista ja valtion terrorismitoimintaan osallistumisesta. Tämä lisää sitä todennäköisyyttä, että kaikki rikoksentekijät joutuvat lopulta vastuuseen teoistaan.   ALLA OLEVASSA LISTASSA OVAT TÄRKEIMMÄT RIIPPUMATTOMIEN JÄRJESTÖJEN TEKEMÄT RAPORTIT VOIMANKÄYTÖSTÄ JA KIDUTUKSISTA VALKO-VENÄJÄLLÄ (englanniksi) BELARUS AFTER ELECTION Report on the human rights situation in Belarus in the postelection period; prepared by Human Rights Centre "Viasna", the Belarusian Helsinki Committee, and the Belarusian Association of Journalists in cooperation with the International Federation for Human Rights (FIDH) and World Organization Against Torture (OMCT): https://spring96.org/files/misc/belarus_after_election_report_2020_en.pdf OSCE Rapporteur’s Report under the Moscow Mechanism on Alleged Human Rights Violations related to the Presidential Elections of 9 August 2020 in Belarus: https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/469539.pdf Report from 23-34 project on the scale of violence and torture applied to detainees based on the first-hand data collected digitally from the victims: https://www.23-34.net/physical-violence?lang=en Tästä vetoomuksesta vastaa StopHvalt-järjestö. Järjestön tehtävänä on johtaa tämän vetoomuksen organisoimista, lobbata sitä poliittisille toimijoille sekä tehdä poliittista- ja tiedotusyhteistyötä Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne, vaihdamme ajatuksia ja otamme vastaan parannusehdotuksianne: Telegram-tili: https://t.me/stophvalt Sähköposti: contact@stophvalt.org Nettisivut: http://stophvalt.org/

StopHvalt - Противодействие насилию
61,454 supporters
Petitioning Erna Solberg, Ine Eriksen Søreide

Legg Hviterusslands spesielle politienheter til listen over terrororganisasjoner

ENG БЕЛ RU ESP PL DE FR UKR NL FIN versions Vi ber det internasjonale samfunnet formelt erklære statsstøttet vold i Hviterussland som terroristiske handlinger. Vi ber om at opprørspoliti, OMON og GUBOPiK,  som er ansvarlige for disse terrorhandlingene, bli ført opp på listen over terrororganisasjoner. Ettervirkningene av presidentvalget 2020 Etter det siste presidentvalget 9. august 2020 finnes det betydelige bevis for at Sviatlana Tsikhanouskaya var i ferd med å vinne valget basert på kartlegging av oppsamlet data og avstemning av over 1,2 millioner hviterussiske borgere. Den openbare riggingen av stemmer ga imidlertid fullstendig fiktive resultater at den sittende presidenten Lukashenko vant med 80% av stemmene. Resultatene avviklet så mye fra den virkelige støtten til Lukashenko, at det utløste pågående fredelige protester over hele Hviterussland. Protestene varer nå over 100 dager på rad. Lukasjenko svarte med direkte og ukritisk terror mot sin egen befolkning. Politiets overveldende og uforutsette brutalitet har ført til at over 33 000 fredelige demonstranter er blitt arrestert så langt. Det er dokumentert minst 4000 tilfeller av vold og/eller torturklager. Ingen v dem er etterforsket. Minst 8 personner mistet livet som følge av politivold. Dette store antallet inkluderer skamløse arrestasjoner av eldre mennesker, kvinner og funksjonshemmede. Graden av brutalitet ved arrest- og varetekt, samt regelmessig påståelig demonstrasjon av sterkt slåte og ydmykede ofre på statlig TV, er en bevisst strategi. Den bidrar til å skape en nedtrekkende følelse av frykt blant folket og tvinge nasjonen til underkastelse. Dette ER selve  definisjonen av terrorisme. Politisk bakgrunn Lukashenko har holdt på makten i 26 år. Han vant  sitt første presidentvalg i 1994. Siden har han endret grunnloven og slik at han kan bli stemt til makten uendelig antall ganger. Imidlertid var hans grep om makten basert på mobbing og eliminering av politiske motstandere og utilbøyelige mennesker, total kontroll over media og institusjonalisert valgsvindel på alle nivåer Dette resulterte i en følelse av hjelpeløshet og frakobling fra det politiske livet blant hviterussere. Denne taktikken var effektiv inntil nylig. Flere mangler i regjeringen med å gi velferd til innbyggerne nådde toppunktet ved fornektelse av Covid-19-krise. Dette ble kombinert med nylige teknologiske nyvinninger som tillot folk å organisere seg i stor skala for å hjelpe hverandre når regjeringen nektet sitt ansvar. Alt dette fikk en uventet konsekvens av å få folk til å innse at folk som forakter Lukashenka nå var flertallet. Dette er ikke bare vold. Dette er terrorisme «Genève-erklæringen om terrorisme» // FNs generalforsamling dok. A / 42/307, 29. mai 1987, artikkel 1 definerer statsterrorisme som følger: “Statlig terrorisme manifesterer seg i politiets statspraksis mot sitt eget folk ved å dominere gjennom frykt ved overvåking, forstyrrelse av gruppemøter, kontroll av nyhetsmediene, juling, tortur, falske og massearrestasjoner, falske anklager og rykter, rettsaker, drap, utenomrettslige henrettelser og dødsstraff ”. Utallige uavhengige nasjonale og internasjonale organisasjoner har allerede samlet en rekordmengde bevis for vilkårlig vold, tortur og drap på befolkningen generelt av spesialstyrker. En rekke offisielle rapporter har allerede blitt publisert, inkludert OSCE Rapporteur’s Report under Moskva-mekanismen om påståtte menneskerettighetsbrudd knyttet til presidentvalget 9. august 2020 i Hviterussland. Det er bevist rundt 500 tilfeller av både fysisk og psykisk tortur eller mishandling kun fra 9-12. August 2020 Hver sak var godt dokumentert, inkludert vitneforklaringer, fotografier og videoer. I følge en offisiell rapport fra innenriksdepartementet har det vært 24 300 pågripelser og forvaltninger av de fredelige demonstrantene mellom 9. august og 4. november 2020. Innen 27. november 2020 har dette tallet allerede overgått 30.000. I følge statistikken som er samlet inn av initiativet 23-34.net, bekrefter rundt 30% av disse menneskene tortur på ett eller flere punkter som er nevnt tidligere i denne kampanjen. Det har vært over 4000 klagesaker fra de som våget å undersøke fakta om vold og tortur til politiet. Så langt er det ikke iverksatt en eneste etterforskning mot politiets brutalitet. Videre er det mange rapporter fra folk som anket klagene om at de ble truet med å trekke anken. Det har ogå hendt at sakene deres ble gjennomgått for å finne skjerpende omstendigheter som førte til økte bøter eller til og med ytterligere fengselsstraff. Derimot antallet straffesaker mot involverte sikkerhetsstyrker per 1. desember 2020 er 0. Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å formelt erklære statsstøttet vold i Hviterussland som handlinger av statlig terrorisme og inkludere opprørspoliti OMON og GUBOPiK til listen over terrororganisasjoner. Disse politienhetene er ansvarlige for den fysiske utøvelse av slike handlinger. Hvilken innvirkning vil dette ha? A. Støtte protestbevegelsen og motvirke vold ●        Direkte implikasjoner for opprørspoliti Hvert selskap i landene der hviterussisk opprørspoliti OMON og GUBOPiK blir ført opp på listen over terrororganisasjoner, har ikke adgang til å drive forretning med dem eller andre organisasjoner som støtter dem. Selv om dette kanskje ikke fjerner visse næringskjeder helt, kan noen av dem bli mye mer kompliserte og dyrere, både når det gjelder tid og penger. For eksempel kan dette komplisere innkjøp av ny forsyning av ammunisjon til politistyrker, samt skape problemer for private personner med å få internasjonale kredittkort eller telekommunikasjonstjenester (flere av teleselskapene i Hviterussland har internasjonale eiere). ●        Psykologisk press Dette vil gi håp til de som led av vold og tortur og ikke kan få rettferdighet i den nåværende situasjonen med full anarki, at gjerningsmennene til gjennomførte forbrytelser kan bli forfulgt en dag og ikke skal kunne gjemme seg i utlandet. Denne beslutningen vil legge et psykologisk press på de nåværende medlemmene av opprørspolitiet. Dette kan få dem til å revurdere risikoen og fordelene ved deres tilhørighet til nevnte politistyrker eller ved å bli kritisert av deres venner og familie. ●        Politisk innvirkning Det vil gi en klar uttalelse fra de demokratiske landene til folket i Hviterussland om at menneskerettighetene skal forsvares. Det finnes ikke rom for vold og terror mot sin egen fredelige befolkning. Dette står verdenssamfunnet for. B. Påvirkning i det lange løp ●        Forebygge spredning av radikalister Enkeltpersoner som begikk forbrytelser mot menneskeheten og utførte terrorhandlinger i Hviterussland vil bli forhindret fra å reise fritt over grensene. ●        Sikre rettferdighet Hvert nåværende medlem av OMON og GUBOPiK vil per definisjon bli ansett som en mistenkt for forbrytelsene mot menneskeheten og utførelse handlinger av statlig terrorisme. Dette vil øke sjansene for at forbrytelser til slutt vil få konsekvenser. StopHvalt initiative is behind this petition, we are ready to answer your questions/proposals/advice.   Website: http://stophvalt.org/  Email: contact@stophvalt.org Telegram: https://t.me/stophvalt

StopHvalt - Противодействие насилию
61,454 supporters
Petitioning Mark Rutte, Stef Blok, Council of the European Union, European Parliament, European Commission

Voeg Belarussische eenheden toe aan lijst van terreurorganisaties

ENG БЕЛ RU ESP PL DE FR UKR versions Ons Telegram-kanaal We roepen de Europese Unie, de Verenigde Staten en de VN op om OMON en GUBOPiK, speciale politie-eenheden van de Republiek Belarus, onmiddellijk toe te voegen aan de lijst van terroristische organisaties. De lijst van terroristische organisaties van de EU De lijst van terroristische organisaties van de VS Wat betekent de vermelding als een terroristische organisatie? Het is officieel verboden voor alle burgers van de EU en VS, hun rechtspersonen en buitenlandse dochterondernemingen om gezamenlijke activiteiten te voeren met organisaties op deze lijst en hun leden. Er worden economische sancties opgelegd tegen buitenlandse bedrijven die handelsrelaties onderhouden met degenen die op de lijst staan vermeld. Wat betekent dit in de praktijk vandaag ten dag? Deze politie-eenheden zullen, bijvoorbeeld, geen comfortabele schoenen van westerse merken kunnen kopen voor hun schurken, noch spaaronderdelen voor hun buitenlandse auto's, camera's, etc. VISA en MasterCard zullen hun betaalkaarten ongeldig maken. Android, Apple en Google zullen de verbinding van hun telefoons verbreken en hun accounts blokkeren. Waar zal dit in de toekomst toe leiden? Geen enkel lid van de politie-eenheden OMON en GUBOPiK zal zich in het buitenland kunnen verstoppen en aan gerechtigheid ontsnappen. Elk individu zal voor internationale rechtbanken moeten bewijzen dat hij/zij niet betrokken is geweest bij terroristische activiteiten. Hoe verloopt het toevoegen van organisaties aan een dergelijke lijst? Het is voldoende als één land verklaart dat een organisatie in een dergelijke lijst is opgenomen, en deze organisatie komt dan vrijwel onmiddellijk op alle vergelijkbare lijsten van alle beschaafde landen. Waarom verdienen de speciale politie-eenheden OMON en GUBOPiK het om op een dergelijke lijst te worden geplaatst? De wereldgemeenschap erkent een organisatie als terroristisch indien die intimidatie en willekeurig geweld tegen burgers gebruiken om politieke doelen te bereiken. De afgelopen maanden hebben laten zien dat deze organisaties van wetshandhavingsinstanties zijn veranderd in bestraffende bendes, die voormalige president Loekasjenko helpen om aan de macht te blijven met dwang en willekeurig geweld. Links naar artikelen met een analyse van alle geregistreerde terroristische daden worden verzameld binnen een specifiek project: https://www.23-34.net/ Wat gaan wij, de initiatiefnemers van deze petitie, doen om dit te bewerkstelligen? We gaan wekelijks ambassades van alle democratische landen direct informeren over de voortgang van de campagne en de gronden voor een dergelijke eis. We gaan voor internationale steun zorgen met de krachten van de Verenigde diaspora van Belarussen in Europa en de VS. We gaan lobbyen voor dit initiatief in het Europees Parlement, bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, en bij de relevante VN-commissies. We gaan lobbyen bij individuele EU-regeringen via persoonlijke contacten. We gaan internationale media blijven informeren over de situatie in Belarus in het kader van de eis om de OMON en GUBOPiK te erkennen als terroristische organisaties. Ons Telegram-kanaal en onze bot voor feedback: https://t.me/stophvalt  

StopHvalt - Противодействие насилию
61,454 supporters
Petitioning Council of the European Union, US State Department

Прызнаць АМАП і ГУБАЗіК Рэспублікі Беларусь тэрарыстычнымі арганізацыямі

RU ENG ESP UKR PL DE FR NL versions, Наш Telegram-канал Заклікаем Еўрапейскі Звяз, ЗША і ААН неадкладна ўнесці АМАП і ГУБАЗіК Рэспублікі Беларусь у спісы тэрарыстычных арганізацый. Што азначае ўнясенне ў спіс тэрарыстычных арганізацый? Усім грамадзянам ЕС і ЗША, іх юрыдычным асобам і іх замежным падраздзяленням афіцыйна забараняецца весці якую-небудзь сумесную дзейнасць з арганізацыямі і іх членамі з гэтага спісу. Накладанне эканамічных санкцый у дачыненні да замежных кампаній, якія працягваюць весці любую сумесную эканамічную актыўнасць з фігурантамі са спісу. Як гэта будзе выглядаць практычна? Да прыкладу, АМАП не зможа купіць сваім гвалтаўнікам зручныя чаравікі заходніх брэндаў, запчасткі для сваіх іншамарак, камеры і т. п. VISA і MasterCard анулююць ім зарплатныя карткі. Android, Apple і Google адключаць ім тэлефоны і заблакуюць іх акаўнты. Як адбываецца працэс ўнясення арганізацый у такі спіс? Дастаткова адной краіне заявіць аб унясенні арганізацыі ў такі спіс, і гэтая арганізацыя практычна адразу трапляе ва ўсе аналагічныя спісы ўсіх цывілізаваных краін. Чаму АМАП і ГУБАЗіК РБ заслугоўваюць ўнясення ў такі спіс? Сусветная супольнасць лічыць тэрарыстычнымі тыя арганізацыі, якія выкарыстоўваюць для дасягнення сваіх палітычных мэтаў запалохванне і бязладны гвалт у дачыненні да мірных грамадзян. Апошнія месяцы даказваюць, што з органаў грамадскага правапарадку гэтыя арганізацыі ператварыліся ў карныя банды, якія дапамагаюць сілай зброі і бязладнага гвалту ўтрымаць уладу былога прэзідэнта Лукашэнкі.Спасылкі на матэрыялы з разборам усіх зарэгістраваных актаў тэрарызму збірае спецыялізаваны праект: https://www.23-34.net/ Што будзем рабіць мы, ініцыятары петыцыі, для рэалізацыі гэтага патрабавання? Штотыдзень інфармаваць амбасады ўсіх дэмакратычных краін аб ходзе кампаніі і прычынах такога патрабавання. Фарміраваць міжнародную падтрымку сіламі Аб'яднанай дыяспары беларусаў у Еўропе і ЗША. Лабіраванне гэтай ініцыятывы ў Еўрапейскім парламенце, Дзярждэпартаменце ЗША, у профільных камітэтах ААН. Лабіраванне ўрадаў ЕС па асобнасці праз асабістыя кантакты. Інфармаванне сусветных СМІ аб сітуацыі ў Беларусі ў патанні патрабавання аб прызнанні АМАП і ГУБАЗіК тэрарыстычнымі арганізацыямі. Наш тэлеграм-канал і бот зваротнай сувязі: https://t.me/stophvalt stophvalt@gmail.com https://www.facebook.com/stophvalt

StopHvalt - Противодействие насилию
61,454 supporters
Petitioning Володимир Зеленський, Денис Шмыгаль, Арсен Аваков, Дмитрий Кулеба, Андрей Таран, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олександр Корнієнко

Визнати ОМОН і ГУБОПіК Білорусі (спеціальні загони міліції) терористичними організаціями

БЕЛ RU ENG ESP PL DE FR PL Наш Telegram-канал Закликаємо Україну, Європейський Союз, США та ООН негайно внести Загін міліції особливого призначення (ОМОН) та Головне управління у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією МВС Республіки Білорусь (ГУБОПиК РБ) до списку терористичних організацій. Що означає занесення до списку терористичних організацій? Усім громадянам України, ЄС та США, їх юридичним особам та їх іноземним підрозділам офіційно забороняється вести будь-яку спільну діяльність з організаціями і їх членами з цього списку. Введення економічних санкцій по відношенню до іноземних компаній, які продовжують вести будь-яку спільну економічну діяльність з фігурантами списку. Що це буде означати на практиці, прямо зараз? Наприклад, Загін міліції особливого призначення (ОМОН) не матиме змоги придбати своїм ґвалтівникам зручне взуття від закордонних брендів, запчастини для своїх іноземних авто, камери та ін. VISA і MasterCard анулюють їх зарплатні картки. Android, Apple і Google вимкнуть їх телефони та заблокують їх акаунти. До чого це призведе у перспективі? Жоден член Загону міліції особливого призначення (ОМОН) та Головного управління у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією МВС Республіки Білорусь (ГУБОПиК РБ) не зможе сховатися за межами РБ. Кожному члену даних угрупувань доведеться роками підтверждувати у міжнародному суді свою непричетність до терористичної діяльності. Як проходитиме процес внесення організацій до такого списку? Достатньо одній країні заявити про внесення організації до такого списку і ця організація практично відразу потрапляє до усіх аналогічних списків всіх цивілізованих країн. Чому Загін міліції особливого призначення (ОМОН) та Головне управління у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією МВС Республіки Білорусь (ГУБОПиК РБ) заслуговують на внесення до такого списку? Світова спільнота вважає терористичними ті організації, які використовують для досягнення своїх політичних цілей залякування і безладне насилля у відношенні мирних громадян. Останні місяці доводять, що з органів громадського порядку ці організації перетворилися на каральні банди, які допомагають силою зброї і безладного насилля утримати владу колишнього президента Лукашенко. Посилання на матеріали з детальним розглядом всіх зареєстрованих актів тероризму, які збирає спеціалізований проект https://www.23-34.net/ Що будемо робити ми, ініціатори петиції, для реалізації цієї вимоги? Щоденно прямо інформувати посольства всіх демократичних країн про хід кампанії і про причину такої вимоги. Формувати міжнародну підтримку силами Об’єднаної діаспори Білорусів у Європі та США. Лобіювання цієї ініціативи у Європейському Парламенті, Держдепартаменті США у профільних комітетах ООН. Лобіювання урядів ЄС окремо, через особисті контакти. Інформування світових ЗМІ про ситуацію у Білорусі у розрізі вимог про визнання Загону міліції особливого призначення (ОМОН) та Головного управління у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією МВС Республіки Білорусь (ГУБОПиК РБ) терористичними організаціями. Наш Телеграм-канал і бот зворотнього зв’язку: https://t.me/stophvalt  

StopHvalt - Противодействие насилию
61,454 supporters
Petitioning Emmanuel Macron, Jean Castex, Jean-Yves Le Drian, Clément Beaune, Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti

Ajouter la police spéciale du Bélarus à la liste des organisations terroristes

ENG ESP PL DE RU FR UKR NL versions Nous lançons un appel à l'Union européenne, aux États-Unis et à l’ONU pour inscrire dès maintenant les OMON (les forces anti-émeute) et GUBOPIK (l’organe de lutte contre le crime organisé), ces unités de force spéciales biélorusses responsables de tortures et violences contre les manifestants pacifiques, sur les listes des organisations terroristes. Liste de l'UE des organisations terroristes  Liste É – U des organisations terroriste Que signifie l'inscription sur la liste des organisations terroristes? - Tous les citoyens de l’UE et des Etats-Unis, leurs entités juridiques et leurs filiales étrangères ont une interdiction de coopérer avec les organisations, ainsi que leurs membres figurant sur cette liste. - L'imposition de sanctions économiques contre les entreprises étrangères qui continuent à exercer des échanges économiques avec des entités ou des personnes inscrites sur la liste. Qu'est-ce que cela signifierait en pratique dans l’immédiat? - Par exemple, les membres d’OMON ne pourront pas faire leurs achats à l’étranger.  Ils ne pourront pas acheter des chaussures confortables de marque, des pièces de rechange pour leurs voitures, des appareils photo, etc. - VISA et MasterCard bloqueront les cartes bancaires des membres de l’OMON. - Android, Apple et Google bloqueront leurs comptes téléphoniques. Quelles en seront les conséquences à l'avenir? - Aucun membre de l'OMON et de GUBOPIK ne pourrait pas fuir à l'étranger et échapper à la justice. - Chacun d'entre eux devra prouver devant le tribunal international qu'il n'était pas impliqué dans des activités terroristes. Comment se déroule le processus d'inscription des organisations sur une telle liste? Il suffit qu'un pays déclare qu’une organisation fait partie de cette liste, et cette organisation est presque automatiquement reprise dans toutes les listes similaires de tous les pays civilisés. Pourquoi OMON et GUBOPIK, ces forces spéciales biélorusses doivent-elles être incluses dans une telle liste? La communauté internationale considère une organisation comme terroriste si celle-ci utilise l'intimidation et la violence arbitraire contre les civils pour atteindre ses objectifs politiques. Ces derniers mois ont montré que ces organisations se sont transformées des unités de maintien de l’ordre publique en gangs punitifs, ainsi maintenant au pouvoir par la force et la violence l'ancien président Loukachenko. Voici le lien vers le projet dédié au recueil des documents analysant tous les actes de terrorisme enregistrés au Bélarus: https://www.23-34.net/ Que ferons-nous, les auteurs de la pétition, pour mettre en œuvre la réalisation de cet appel? - Informer directement les ambassades de tous les pays démocratiques sur le déroulement de la campagne chaque semaine, ainsi qu’expliquer les raisons de cette démarche. - Former le soutien de cette cause au niveau international grâce à la diaspora bélarusse en Europe et aux États-Unis. - Mener le lobbying de cette initiative au Parlement européen, au Département d'État américain et dans les comités correspondants des Nations unies. - Mener le lobbying au niveau des gouvernements de l'UE par le biais de contacts personnels. - Informer les médias du monde de la situation au Bélarus et de l’avancement de la demande de reconnaître OMON et GUBOPIK comme des organisations terroristes.

StopHvalt - Противодействие насилию
61,454 supporters
Petitioning Angela Merkel (CDU), Heiko Maas, Olaf Scholz, Helge Braun, Wolfgang Schäuble, European Commission, Annegret Kramp-Karrenbauer, Ursula Gertrud von der Leyen, Horst Seehofer, Deutscher Bundestag

Belarussische Polizei-Sondereinheiten OMON und GUBOPiK auf die Terroristen-Liste

ENG ESP БЕЛ RU PL FR UKR NL FIN versions Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, die vom Staat sanktionierte Gewalt in Belarus offiziell als Akt des Staatsterrorismus anzuerkennen, und fordern, dass die Spezialeinheiten der Polizei OMON und GUBOPiK, die für die physische Durchführung der Terrorakte verantwortlich sind, in die Liste der Terrororganisationen aufgenommen werden.  Was passiert gerade in Belarus? Die Nachwirkungen der Präsidentschaftswahl 2020 Vergleicht man die verfügbaren Daten mit den Ergebnissen  der Nachwahlbefragungen von über 1,2 Millionen belarusischen Wählern, ergeben sich signifikante Anhaltspunkte dafür, dass Sviatlana Tsikhanouskaya auf bestem Weg war, die letzte Präsidentschaftswahl am 9. August 2020 zu gewinnen. Die massive Wahlmanipulation führte jedoch zu absolut fiktiven Ergebnissen, denen zufolge der amtierende Präsident Lukaschenka mit über 80% der abgegebenen Stimmen gewonnen habe. Diese Ergebnisse hatten so wenig mit der tatsächlichen Unterstützung für Lukaschenka zu tun, dass sie anhaltende friedliche Proteste im ganzen Land auslösten. Die Proteste dauern nun schon seit über 100 Tagen an. Als Reaktion auf die friedlichen Proteste nahm Lukaschenka Zuflucht zu direktem, willkürlichem Terror gegen die gesamte Bevölkerung. Die extreme und undifferenzierter Brutalität der Polizeikräfte führte bisher zur Festnahme von mehr als 33.000 friedlichen Demonstranten und brutaler Gewaltanwendung (4 000 Opfer der Polizeigewalt haben förmliche Anzeige wegen Folter eingereicht, in keinem einzigen Fall wurden Ermittlungen eingeleitet). Acht Menschen wurden getötet. Allein schon in der Zahl dieser Fälle, darunter auch die skrupellose Verhaftung von Betagten, von Frauen und Behinderten, im Ausmaß der Brutalität bei der Festnahme und in der Haft sowie in der regelmäßigen Zurschaustellung schwer verprügelter und gedemütigter Opfer im staatlichen Fernsehen zeigt sich eine bewusste Strategie. Eine Strategie, die den Zweck verfolgt, den Menschen ein Gefühl von Machtlosigkeit und Angst zu vermitteln und die Nation in die Unterwerfung zu zwingen. Genau das entspricht der Definition von Terrorismus. Politischer Hintergrund Lukaschenka klammert sich seit 26 Jahren an den Hebeln der Macht fest. 1994 wurde er zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt und hat seither die Verfassung geändert, und wurde fünfmal wiedergewählt. Er konnte sich jedoch nur deshalb so lange an der Macht halten, weil er das Volk tyrannisierte, politische Gegner und „unbequeme“ Menschen beseitigen ließ, die Medien vollständig unter seine Kontrolle brachte und Wahlbetrug auf allen Ebenen quasi institutionalisierte – was der Bevölkerung ein Gefühl der Hilflosigkeit vermittelte und sie vom politischen Leben entfremdete. Diese Taktik war bis vor kurzem wirksam. Die anhaltenden Versäumnisse der Regierung, die nicht für das Wohlergehen ihrer Bürger sorgte, erreichten ihren Höhepunkt mit der Leugnung der Covid-19-Krise. Zur gleichen Zeit ermöglichten es die jüngsten technologische Neuerungen den Menschen, sich in großem Maßstab selbst zu organisieren, um einander zu helfen, während sich die Regierung weigerte, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Die gänzlich unerwartete Folge: Die Menschen erkannten, dass diejenigen, die Lukaschenka verachteten, jetzt die Mehrheit waren. Es ist nicht einfach Gewalt, es ist Terrorismus Artikel 1 der „Genfer Erklärung über Terrorismus“ (UN GA Doc. A/42/307, 29. Mai 1987), definiert den Staatsterrorismus wie folgt: „Staatsterrorismus äußert sich in polizeistaatlichen Methoden, die sich gegen die eigene Bevölkerung richten, um sie durch Angst mittels Überwachung, Störung von Gruppentreffen, Kontrolle der Nachrichtenmedien, Prügel, Folter, rechtswidrige Festnahmen und Massenverhaftungen, falsche Anschuldigungen und Gerüchte, Schauprozesse, Morde und summarische Hinrichtungen zu beherrschen“. Zahlreiche unabhängige Organisationen, darunter auch internationale Gremien, haben bereits eine Rekordmenge an Beweisen für willkürliche Gewalt, Folter und Tötungen der Bevölkerung durch Spezialeinheiten der Polizei gesammelt. Eine Reihe offizieller Berichte wurde bereits veröffentlicht, darunter der Bericht des OSZE-Berichterstatters im Rahmen des Moskauer Mechanismus über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl vom 9. August 2020 in Belarus. Darin wurden Beweise für rund 500 Fälle von Folter oder Misshandlung alleine in der Zeit vom 9. bis 12. August 2020 zusammengetragen. Dabei geht es sowohl um physische als auch psychische Misshandlungen; jeder Fall ist gut dokumentiert, auch durch Zeugenaussagen, Fotos und Videos. Laut einem offiziellen Bericht des Innenministeriums gab es zwischen dem 9. August und dem 4. November 2020 in Zusammenhang mit Massendemonstrationen 24.300 Festnahmen durch die Polizei. Am 27. November 2020 belief sich die Zahl der Festnahmen auf 30.000. Laut den von der Initiative 23.34 zusammengetragenen Statistiken bestätigt fast jeder Dritte der Festgenommenen, nach der Festnahme einmal oder mehrmals gefoltert worden zu sein. Von denen, die den Mut hatten, eine Untersuchung der Vorfälle von Gewalt und Folter zu betreiben, wurden 4.000 Anzeigen gegen die Polizei erstattet. Bisher wurde kein einziges Ermittlungsverfahren wegen übermäßiger Polizeigewalt eingeleitet. Darüber hinaus berichteten zahlreiche Personen, die Anzeige erstattet hatten, dass sie genötigt wurden, ihre Anzeige zurückzuziehen; es wurde ihnen mit der Überprüfung des Verfahrens gegen sie gedroht (den meisten wurde Ordnungswidrigkeit vorgeworfen. – AdÜ), was zu einer Erhöhung der Geldstrafen oder sogar zu zusätzlichen Haftstrafen führen würde. Gegen beteiligte Sicherheitskräfte eingeleitete Strafverfahren (Stand 1. Dezember 2020): 0 Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, die Situation der staatlich unterstützten Gewalt in Belarus formell als Akte des Staatsterrorismus anzuerkennen und die für die praktische Durchführung dieser Handlungen verantwortlichen Spezialeinheiten der Polizei OMON und GUBOPiK in die Liste der Terrororganisationen aufzunehmen.  Welche Auswirkungen wird das haben?   A. Unterstützung der Protestbewegung und Bekämpfung der Gewalt Direkte Auswirkungen auf die Spezialeinheiten der Polizei In den Ländern, die die belarusischen Spezialeinheiten der Polizei in die Liste der Terrororganisationen aufgenommen haben, ist es allen Unternehmen untersagt, mit diesen oder anderen Organisationen, die sie unterstützen, Geschäfte zu tätigen. Das wird manche Lieferketten möglicherweise nicht vollständig ausschalten, doch könnten einige von ihnen sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch finanziell aufwendiger und viel weniger praktikabel werden. Das könnte zum Beispiel die Beschaffung von Munitionsnachschub für die Polizei erschweren und Probleme für einzelne Mitglieder der Spezialeinheiten der Polizei mit sich bringen, wenn sie internationale Kreditkarten oder Telekommunikationsdienste in Anspruch nehmen wollen (mehrere Telekommunikationsunternehmen in Belarus haben internationale Eigentümer). Psychologischer Druck Es wird all jenen, die unter Gewalt und Folter zu leiden hatten und in der gegenwärtigen Situation der völligen Gesetzlosigkeit keine Gerechtigkeit erhalten können, Hoffnung geben, dass die Täter eines Tages strafrechtlich verfolgt werden und sich nicht im Ausland verstecken können. Diese Entscheidung erhöht den psychologischen Druck auf die derzeitigen Mitarbeiter dieser Spezialeinheiten der Polizei, da sie entweder die Risiken und Vorteile, die ein Verbleib in der Organisation mit sich bringt, einer Neubewertung unterziehen oder sich den Fragen ihrer Freunde und ihrer Familie stellen müssen. Politische Auswirkungen Es wird eine klare Stellungnahme der demokratischen Länder gegenüber dem belarusischen Volk geben, dass Menschenrechte verteidigt werden müssen. Es gibt keinen Platz für Gewalt und Terror gegen die eigene friedliche Bevölkerung, und die Weltgemeinschaft steht dafür ein. B. Auswirkungen auf lange Sicht Ausbreitung von Extremisten verhindern Personen, die in Belarus Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Terrorakte begangen haben, werden daran gehindert, sich frei über die Grenzen zu bewegen. Gerechtigkeit sicherstellen Jeder, der derzeit OMON oder GUBOPiK angehört, wird automatisch verdächtigt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Akte des Staatsterrorismus begangen zu haben. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass all jene, die Verbrechen begangen haben, letztendlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

StopHvalt - Противодействие насилию
61,454 supporters
Petitioning Andrzej Duda, Donald Tusk, Council of the European Union, European Parliament, European Commission, Angela Merkel (CDU), Boris Johnson, US State Department, Mateusz Morawiecki

Umieścić białoruską policję specjalną na liście organizacji terrorystycznych

ENG RU ESP DE FR UKR NL versions Wzywamy Unię Europejską, Stany Zjednoczone i ONZ do natychmiastowego wpisania OMON i GUBOPiK (specjalne jednostki policyjne dyktatora Łukaszenki, odpowiedzialne za tortury i przemoc wobec pokojowych demonstrantów) z Republiki Białoruś, na listy organizacji terrorystycznych. Amerykańska lista organizacji terrorystycznych Lista organizacji terrorystycznych UE Co oznacza umieszczenie na liście organizacji terrorystycznej? • Wszystkim obywatelom UE i USA i ich podmiotom PRAWNYM oraz zagranicznym spółkom oficjalnie zależnym zabrania się angażowania się we wspólne działania z organizacjami i ich członkami z tej listy. • Nałożenie sankcji ekonomicznych na zagraniczne firmy, które nadal prowadzą wspólną działalność gospodarczą z wymienionymi na liście. Co to będzie oznaczać w praktyce? • Na przykład to, że milicja nie będzie mogła kupować wygodnych butów zachodnich marek, części zamiennych do ich zagranicznych samochodów, kamer itp.  • VISA i MasterCard anulują swoje karty płacowe. • Android, Apple i Google podłączą swoje telefony i zablokują konta. Do czego to doprowadzi w przyszłości? • Żaden członek OMON i GUBOPiK nie będzie mógł ukryć się za granicą. • Każda osoba będzie musiała przez lata udowadniać swój brak zaangażowania w działalność terrorystyczną przed międzynarodowym sądem. Jak przebiega proces dodawania organizacji do takiej listy? Wystarczy, że jeden kraj zadeklaruje, że jakaś organizacja została umieszczona na takiej liście, a organizacja ta niemal natychmiast zostaje wpisana na wszystkie podobne listy wszystkich krajów cywilizowanych. Dlaczego OMON i GUBOPiK RB zasługują na umieszczenie na takiej liście? Społeczność światowa uważa za organizacje terrorystyczne takie, które stosują zastraszanie i masową przemoc wobec ludności cywilnej, aby osiągnąć swoje cele polityczne. Ostatnie miesiące pokazały, że OMON i GUBOPiK z organów ścigania przekształciły się w gangi karne, pomagając zachować władzę byłego prezydenta Łukaszenki siłą broni i masową przemocą. Linki do materiałów z analizą wszystkich zarejestrowanych aktów terroryzmu zbiera specjalistyczny projekt: https://www.23-34.net/ Co my, inicjatorzy petycji, zrobimy, aby spełnić ten wymóg? • Bezpośrednio co tydzień informuj ambasady wszystkich demokratycznych krajów o postępach kampanii i przyczynach takiego żądania. • Uformować międzynarodowe wsparcie sił Zjednoczonej Diaspory Białorusinów w Europie i USA. • Lobbowanie na rzecz tej inicjatywy w Parlamencie Europejskim, Departamencie Stanu USA, w odpowiednich komisjach ONZ. • Lobbowanie na rzecz rządów UE indywidualnie poprzez kontakty osobiste. • Informowanie mediów światowych o sytuacji na Białorusi w kontekście uznania organizacji terrorystycznych OMON i GUBOPiK.  

StopHvalt - Противодействие насилию
61,454 supporters
Petitioning Pedro Sánchez, Angela Merkel (CDU), Emmanuel Macron, European Parliament, European Commission, US State Department

Reconocer a las policiales especiales de Belarús a la lista de organizaciones terroristas

ENG RU PL DE FR UKR NL versions Reconocer a las unidades policiales especiales de Belarús OMON y GUBOPIK a la lista de organizaciones terroristas. Llamamos a la Unión Europea, a los Estados Unidos y la ONU para que agreguen inmediatamente a OMON y GUBOPiK de Belarús (unidades policiales especiales del dictador Lukashenko, responsable de torturas y violencia contra manifestantes pacíficos) a las listas de organizaciones terroristas. ¿Qué significa estar catalogado como organización terrorista? • Se prohíbe a todos los ciudadanos de la UE y los EE. UU., sus entidades legales y sus subsidiarias extranjeras participar en cualquier actividad conjunta con organizaciones y sus miembros de esta lista. • Imponer las sanciones económicas a empresas extranjeras que continúen realizando alguna actividad económica conjunta con las de la lista. ¿Qué significaría esto prácticamente ahora mismo? • Las unidades policiales especiales OMON no podrá comprar zapatos cómodos de marcas occidentales, repuestos para sus autos extranjeros, cámaras, etc. • VISA y MasterCard cancelarán sus tarjetas. • Android, Apple y Google desconectarán sus teléfonos y bloquearán sus cuentas. ¿A qué conducirá esto en el futuro? • Ni un solo miembro de OMON y GUBOPiK podrá esconderse en el extranjero y evadir la justicia. • Con cada individuo se podrá comprobar que participó en actividades terroristas en tribunales internacionales durante años. ¿Cómo agregar organizaciones a esa lista? Es suficiente que solo un país declare que una organización ha sido incluida en dicha lista, y por lo tanto, esta misma organización caerá casi inmediatamente en todas las listas similares de todos los países civilizados. ¿Por qué OMON y GUBOPiK RB merecen estar incluidos en esta lista? La comunidad mundial considera las organizaciones terroristas las que utilizan la intimidación y la violencia indiscriminada contra la población civil para lograr sus objetivos políticos. Los últimos meses han demostrado que desde las fuerzas del orden estas organizaciones se han convertido en bandas punitivas, ayudando al expresidente Lukashenko a permanecer en el poder por la fuerza y la violencia indiscriminada. Los enlaces a materiales con un análisis de todos los actos de terrorismo registrados son recopilados por un proyecto especializado: https://www.23-34.net/ ¿Qué haremos nosotros, los iniciadores de esta petición, para implementar esto? • Informar directamente las embajadas de todos los países democráticos sobre el progreso de la campaña y las razones de tal demanda. • Formar el apoyo internacional de las fuerzas de la Diáspora Unida de bielorrusos en Europa y Estados Unidos. • Presionar el Parlamento Europeo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en los comités relevantes de la ONU. • Presionar a los gobiernos de la UE individualmente a través de contactos personales. • Informar a los medios de comunicación mundiales sobre la situación en Belarús en el contexto de reconocer a OMON y GUBOPiK como organizaciones terroristas.

StopHvalt - Противодействие насилию
61,454 supporters
Petitioning US State Department, Council of the European Union, European Parliament, European Commission, Angela Merkel (CDU), Emmanuel Macron, Joe Biden, Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg, ZUZANA ČAPUTOV...

Designate Belarus special police units OMON and GUBOPIK as terrorist organizations

БЕЛ RU ESP PL DE FR UKR NL NOR FIN versions We reach out to the international community to formally recognize the state-backed violence in Belarus as acts of state terrorism; and call for the special police units responsible for acts of terror, OMON and GUBOPiK, to be included on the list of terrorist organizations.  The aftermath of Presidential elections 2020 At the last presidential elections on 9 August 2020, there is significant evidence that Sviatlana Tsikhanouskaya was on course of winning elections based on triangulation of the available data and polling of over 1,2 million Belarusian citizens. However, the heavy rigging of votes produced completely fictional results with incumbent president Lukashenko winning over 80% of the votes. The results were so out of sync with the true support for Lukashenko, that it sparked ongoing peaceful protests all over Belarus; now lasting over 100 consecutive days. In response to peaceful protests, Lukashenko turned to direct, indiscriminate terror towards the general population. The overwhelming and indiscriminate brutality by the police forces has resulted in over 33,000 peaceful protesters being arrested so far, enormous violence with 4 000 formal torture complaints (0 of them investigated), and 8 killed. This sheer number of cases, including shameless arrests of elderly, women, and disabled; the level of brutality at point of arrest and in custody, as well as regular ostentatious demonstration of heavily beaten and humiliated victims on state TV, are a conscious strategy; one with the aim to create a disempowering sense of fear among the people and force the nation into submission. That IS the definition of terrorism. Political background Lukashenko has been holding on to power for 26 years. He won first elected in 1994 and had since amended the constitution and voted into power on 5 occasions. However, his hold on power was based on bullying and elimination of political opponents and inconvenient people, total control of the media, and institutionalized electoral fraud at every level. As a result, there was a sense of helplessness and disconnection from political life among the public. This tactic was effective until recently. Multiple failures of the government to provide welfare for its citizens reached its pinnacle by the denial of the Covid-19 crisis. This was coupled with recent technological innovations which allowed people to self-organize on a large scale to help one another when the government relinquished its responsibilities. All this had an unexpected consequence of making people realize that people who despise Lukashenka were now the majority. It is not just violence, it is terrorism «The Geneva Declaration on Terrorism» // UN General Assembly Doc. A/42/307, 29 May 1987, article 1 defines state terrorism as follows: “state terrorism manifests itself in police State practices against its own people to dominate through fear by surveillance, disruption of group meetings, control of the news media, beatings, torture, false and mass arrests, false charges and rumors, show trials, killings, summary executions”. Numerous independent organizations including international bodies have already collected a record amount of evidence of indiscriminate violence, torture, and killings of the general population by special police units. A number of official reports have already been published, including OSCE Rapporteur’s Report under the Moscow Mechanism on Alleged Human Rights Violations related to the Presidential Elections of 9 August 2020 in Belarus. It collected evidence of some 500 cases of torture or ill-treatment on the 9-12. August alone, both physical and psychological; each case was well-documented, including testimonies, photographs, and videos. According to an official report of the Ministry of Internal Affairs, between 9 August and 4 November 2020 there have been 24,300 cases of detention by police following mass demonstrations. By 27 November 2020, this figure has already surpassed 30,000. According to the statistics collected by the initiative 23-34.net around 30% of these people confirm torture at one or several points after being captured. There have been over 4,000 appeals to the police from those who dared to investigate the facts of violence and torture. So far, not a single investigation against police brutality has been launched. Furthermore, there are numerous reports from people who filed the appeals that they were threatened to withdraw their appeal or that their cases were reviewed to find aggravating circumstances which led to increased fines or even additional imprisonment. Criminal cases against involved security forces as of 1. December 2020: 0 We call on the international community to formally recognize the situation with state-backed violence in Belarus as acts of state terrorism and include special police units OMON and GUBOPiK, responsible for the physical realization of such acts, to the list of terrorist organizations.  What impact will it have?   A. Support the protest movement and counteract violence Direct implications for the special police forces Every company in the countries where Belarusian special police forces are added to the list of terrorist organizations is prohibited from conducting business with them or other organizations supporting them. While this may not eliminate certain supply chains entirely, some of them can become much more complicated and costlier, both in terms of time and money. For example, this could complicate purchases of new supplies of ammunition for the police forces, as well as create issues for individual members with getting international credit cards or telecommunication services (several telecom companies in Belarus have international owners). Psychological pressure This will give hope to those who suffered from violence and torture and cannot get justice in the current situation of complete lawlessness, that the perpetrators of committed crimes might one day be persecuted and won’t be able to hide abroad. This decision will add psychological pressure on the current members of these special police forces, whether by making them re-evaluate the risks and benefits of their continuous membership in the organization or by being questioned by their friends and family. Political impact It will give a clear statement from the democratic countries to the people of Belarus that human rights are to be defended. There is no place for violence and terror against its own peaceful population, and the world community stands for it B. Impact in the long run Preventing the spread of radicals Individuals who committed crimes against humanity and acts of terrorism in Belarus will be prevented from traveling freely across the borders. Ensuring justice Every current member of OMON and GUBOPiK will be by default considered a suspect in the crimes against humanity and committing acts of state terrorism. This will increase the chances that all those who committed crimes will eventually face the consequences. KEY INDEPENDENT REPORTS ON VIOLENCE AND TORTURE IN BELARUS BELARUS AFTER ELECTION Report on the human rights situation in Belarus in the postelection period; prepared by Human Rights Centre "Viasna", the Belarusian Helsinki Committee, and the Belarusian Association of Journalists in cooperation with the International Federation for Human Rights (FIDH) and World Organization Against Torture (OMCT): https://spring96.org/files/misc/belarus_after_election_report_2020_en.pdf OSCE Rapporteur’s Report under the Moscow Mechanism on Alleged Human Rights Violations related to the Presidential Elections of 9 August 2020 in Belarus: https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/469539.pdf Report from 23-34 project on the scale of violence and torture applied to detainees based on the first-hand data collected digitally from the victims: https://www.23-34.net/physical-violence?lang=en StopHvalt initiative is behind this petition, we are happy to answer your questions, hear proposals, or get your advice. Website: http://stophvalt.org/ Email: contact@stophvalt.orgTelegram: https://t.me/stophvalt

StopHvalt - Противодействие насилию
61,454 supporters