ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

29,562 supporters

ARCTUROS is a Greek, non-governmental organization seeking to enhance biodiversity and sustainability in the Greek rural areas. ARCTUROS implements cross-border projects in order to protect mountainous ecosystems, with an emphasis on bears and large mammals, aiming at the integrated management of protected mountainous regions and the provision of expertise for natural environment interventions. ARCTUROS Environmental Center, which operates in Florina perfecture, resolved the problem of captive bears and wolves in Greece and raised public awareness about large mammals. The breeding of the Greek shepherd dog and its free distribution to farmers in mountainous regions aims at the harmonious coexistence of people and wildlife. ARCTUROS is a non-profit civil partnership that lobbies to protect nature by developing actions of public awareness, environmental education and volunteerism.

Started 1 petition

Victory
Petitioning Ζωολογικό Κήπο Θεσσαλονίκης

Θέλουμε να μπει τέλος στην αιχμαλωσία άγριων ζώων σε ζωολογικούς κήπους!

Με την πεποίθηση ότι η άγρια ζωή είναι κομμάτι της ζωής μας υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα της προστασίας και διατήρησης της άγριας ζωής στο φυσικό της βιότοπο, ενάντια σε οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά εκμετάλλευσης και αιχμαλωσίας των άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους. Απευθύνουμε δημόσια έκκληση στη Διεύθυνση του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά των αρκούδων και των λύκων του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Κέντρου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ban wild animal captivity in zoos across Greece! We strongly believe that wildlife is part of our life. Therefore we defend the right to protect and preserve wild life within their natural habitats, against all forms of exploitation and captivity in zoos. We appeal to the administration of the Zoo in Thessaloniki for the transfer of the bears and the wolves of the zoo to  ARCTUROS’ sanctuaries.

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
29,562 supporters