Salvemos Fontán, paremos a estrada!
 • Petición dirigida a: Secretaría xeral de Ordenación do territorio e urbanismo

Esta petición será entregada a:

Secretaría xeral de Ordenación do territorio e urbanismo
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Presidente da Xunta de Galicia

Salvemos Fontán, paremos a estrada!

  1. Plataforma en Defensa da Ría de Betanzos e Sada
  2. Petición creada por

   Plataforma en Defensa da Ría de Betanzos e Sada

   España

As e os abaixo asinantes manifestan a súa total oposición e desconformidade co proxecto do novo vial de acceso ao porto de Fontán (Sada, Galicia) polos evidentes prexuizos que afectarán gravísimamente á súa contorna e ao seu entorno paisaxístico de gran valor e riqueza (tales como a praia de Morazón ou o Castelo de Fontán, clasificado como Ben de Interese Cultural polo Decreto do 22 de abril de 1949) ao que se suma o altísimo custo do último tramo ocasionado polo elevado desnivel existente en relación co porto; prexuizos independentes da posíbel ilegalidade de dita obra. Ao mesmo tempo cabe sinalar a falta de necesidade do devandito vial tendo en conta que o porto de Fontán ten moi limitada a súa actividade, entre outros motivos polo escaso calado do mesmo que non permite determinado desenvolvemento comercial. Ademais a intensidade de tráfico que suporia o novo vial non poderia ser absorvida pola actual rede viaria do porto e orixinaria fortes alteracións nas actividade cotiás e negocios existentes na zona do porto de Fontán.

---

Las y los que abajo firman, manifiestan su total oposición y disconformidad con el  proyecto del nuevo vial de acceso al puerto de Fontán (Sada, Galicia) por los evidentes perjuicios que afectarán gravísimamente a su contorno y a su entorno paisajístico de gran valor y riqueza (tales como la playa de Morazón o el Castillo de Fontán, clasificado como Bien de Interés Cultural por el Decreto del 22 de abril de 1949) al que se suma el altísimo coste del último tramo ocasionado por el elevado desnivel existente en relación con el puerto; perjuicios independientes de la posible ilegalidad de dicha obra. Al mismo tiempo cabe señalar la falta de necesidad del susodicho vial teniendo en cuenta que el puerto de Fontán tiene muy limitada su actividad, entre otros motivos por el escaso calado del mismo que no permite determinado desarrollo comercial. Además la intensidad de tráfico que supondría el nuevo vial no podría ser absorbida por la actual red viaria del puerto y originaría fuertes alteraciones en las actividades cotidianas y negocios existentes en la zona del puerto de Fontán. 

---

+info: http://fontannarede.wordpress.com/salvemos-fontan-colabora/

Últimas firmas

  Actualizaciones

  1. Campaña #tunelnon

   Plataforma en Defensa da Ría de Betanzos e Sada
   Organizador de la petición

   Coa etiqueta #tunelnon contaremos en Facebook e Twitter as razóns pola que rexeitamos o proxecto do tramo final de enlace da Vía Ártabra co porto de Fontán (Sada). Cóntanos a razón pola que ti tamén dis #tunelnon !

   Con la etiqueta #tunelnon (túnel no) contaremos en Facebook y Twitter las razones por las que rechazamos el proyecto de tramo final de enlace de la Vía Ártabra con el puerto de Fontán (Sada). ¡Cuéntanos la razón por la que tú también dices #tunelnon !

  2. Alcanzadas 5.000 firmas
  3. Manifestación domingo 9 de xuño

   Plataforma en Defensa da Ría de Betanzos e Sada
   Organizador de la petición

   O domingo 9 de xuño, ás 12 do mediodía diante do Concello de Sada, convocámosvos a todas e todos os que vos sintades afectados, dun xeito ou outro, polo proxecto da Xunta co que pretende construir o vial de enlace da Vía Ártabra co Porto de Sada, e que destrue ao seu paso varias áreas de gran importancia medioambiental e paixasística, o areal de Morazón, declarado todo ese contorno reserva da biosfera pola Unesco, o Bic do Castelo de Fontán, desvertebra e separa de xeito dramático varias parroquias e aldeas do Concello de Sada. Todo iso, non para comunicar, senon para incomunicar. Porque non queremos que nos atropele o vial e menos que o faga pagado cos nosos cartos, os de todas e todos! Únete a nós o domingo diante do Concello en Sada, para ir até o Concello no Porto, e acabar co enterro simbólico de Morazón e de todas as parroquias e aldeas que separa ao seu paso!!
   Evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/583814791638578/

  4. Alcanzadas 4.000 firmas
  5. Sometido a trámite de información pública el proyecto de la vía Ártabra

   Plataforma en Defensa da Ría de Betanzos e Sada
   Organizador de la petición

   SALVEMOS FONTÁN Y SU ENTORNO: De nuevo, salta a la actualidad el aberrante trazado de la vía ártabra, dado que aparece en el DOG, Diario Oficial de Galicia (por la que se somete al trámite de información pública el estudio informativo y el estudio de impacto ambiental de la obra de la nueva vía Oleiros-Sada y puerto de Sada). Desde aquí seguimos denunciándolo y oponiéndonos a él para evitar que un día llegue a ser realidad irreparable.
   Por último, dado que estos últimos días os unisteis a esta petición un gran número de personas, queríamos aprovechar para daros las gracias a tod@s, a los que acabais de llegar y a los que ya estábais. Te pedimos, además, qe difundas esta petición, lo que ahora es más importante que nunca. Entre todos, pararemos la locura de vía Ártabra!

   +info: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130503/AnuncioG0181-240413-0002_gl.html

  6. Sometido a trámite de información pública o proxecto da vía Ártabra

   Plataforma en Defensa da Ría de Betanzos e Sada
   Organizador de la petición

   SALVEMOS FONTÁN E A SÚA CONTORNA: De novo, salta a actualidade o aberrante trazado da vía ártabra, dado que aparece no DOG (pola que se somete ao trámite de información pública o estudo informativo e o estudo de impacto ambiental da obra da nova vía Oleiros-Sada e porto de Sada). Desde aquí seguimos a denuncialo e a opoñernos a el para evitar que un día chegue a ser realidade irreparable.
   Por último, dado que estes últimos días vos unistes a esta petición un gran número de persoas, queríamos aproveitar para darvos as grazas a tod@s, aos que acabades de chegar e aos que xa estábades. Pregámosche, ademais, que difundas esta petición, o que agora é máis importante que nunca. Entre todos, pararemos a loucura de vía Ártabra!

   +info: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130503/AnuncioG0181-240413-0002_gl.html

  7. Alcanzadas 500 firmas

  Apoyos

   • hace 6 meses

   Vivi en Fontán unos años.

   REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
  • Manuel Anxo Blanco Dans GALIZA, ESPAñA
   • hace 8 meses

   O mesmo nome da praia, Morazón, que contén a raíz *MOR, é preindoeuropea, e dicir, antiquísima. Nesa mesma praia, nun curruncho, existe una cova con lenda, o que quere dicir, máis ou menos, un antigo santuario pagán. Outra razón é porque nesa praia dei o meu primeiro bico.

   REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
  • César Ariza ESPAñA
   • hace 8 meses

   Non quero que se destrúa o entorno paisaxístico de Fontán por unha obra innecesaria

   REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
  • Paloma Corella ESPAñA
   • hace 10 meses

   Porque es una playa unica, muy especial, irremplazable para todos los uela conócemos

   REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
  • Luís M Martinez Bascoy NEGREIRA, ESPAñA
   • hace 12 meses

   Por qué no lo sería?

   REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:

  Desarrolla tus propias herramientas para ganar.

  Usa la API de Change.org para desarrollar tus propias herramientas de campaña. Descubre cómo empezar.