Defensem el model d'escola inclusiva
 • Petición dirigida a: Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver

Esta petición fue entregada a:

Hble. Sra. Irene Rigau, Consellera d'Ensenyament Generalitat de Catalunya
Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver

Defensem el model d'escola inclusiva

  1. Petición creada por

   Escola Inclusiva en Perill

(abajo en castellano)

Malgrat els avenços innegables dels darrers anys per avançar cap un model d’escola inclusiva i amb l’aval de les línies de recerca més sòlides, les entitats representants del sector de la discapacitat, hem detectat que existeixen indicadors que ens fan pensar que aquest model podria estar en perill i per això demanem al Departament d'Ensenyament

•       Que presenti públicament una definició clara de les línies estratègiques del Model Educatiu que pretén l’actual govern.

•       Que es faci costat a la tasca dels Centres d’Educació Especial com a proveïdors de serveis de suport a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials, tal i com es reflecteix a la LEC.

•       Que defensi, d’acord amb el Model d’Escola Inclusiva, l’atenció a la diversitat basada en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, posant a l’abast dels alumnes els recursos necessaris per tal de fer possible la seva participació en entorns escolars ordinaris.

•       Que es realitzin les esmenes necessàries en les Instruccions del curs 2012-13 per tal que es reflecteixi l’existència de l’Escola Inclusiva.

“No exigim el creixement, sinó el manteniment dels recursos i serveis que, fins ara, s’estaven aplicant per a garantir una educació de qualitat als alumnes amb necessitats educatives especials”.Estem convençuts que el Govern de Catalunya, seguirà apostant per un model d’escola inclusiva i pel manteniment dels recursos i serveis que, fins ara, s’estaven aplicant per a garantir una educació de qualitat als alumnes amb necessitats educatives especials.

Descarrega't el manifest en PDF.

CASTELLANO

A pesar de los avances innegables de los últimos años para avanzar hacia un modelo de escuela inclusiva y con el aval de las líneas de investigación más sólidas, las entidades representantes del sector de la discapacidad, hemos detectado que existen indicadores que nos hacen pensar que este odelo podría estar en peligro y por eso pedimos al Departament d'Ensenyament de la Generalitat Catalunya

-         Que presente públicamente una definición clara de las líneas estratégicas del Modelo Educativo que pretende el actual gobierno.

-           Que nos apoye en la labor de los Centros de Educación Especial como proveedores de servicios de apoyo a la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales, tal y como se refleja en la LEC.

-          Que defienda, de acuerdo con el Modelo de Escuela Inclusiva, la atención a la diversidad basada en el principio de inclusión y de igualdad de oportunidades, poniendo al alcance de los alumnos los recursos necesarios para hacer posible su participación en entornos escolares ordinarios.

-           Que se realicen las enmiendas necesarias en las Instrucciones del curso 2012-13 para que - no son más dinerses refleje la existencia de la Escuela Inclusiva.

  "No exigimos el crecimiento, sino el mantenimiento de los recursos y servicios que, hasta ahora, se estaban aplicando para garantizar una educación de calidad a los alumnos con necesidades educativas especiales"

 Descargate el manifesto en PDF.

 

ENTITATS SIGNANTS:

COCARMI -  Comitè Català de representants de persones amb discapacitat

Confederació ECOM Catalunya

Down Catalunya – Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna -  Universitat Ramon Llull

FaPaC - Federació d’Associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya

FECAFAMM - Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental.

FEPCCAT - Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars

Grup DINCAT - Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Federació, AEES i FAMPADI)

La Confederaciód’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social d’Atenció a les Persones de Catalunya

Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Últimas firmas

  Apoyos

  • francisco navarro martinez CAMPO DE MIRRA, ESPAñA
   • hace más de 1 año

   ES INPORTANTE PARA TODO EL MUDO K ALGO EN EL CELEBRO

   REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
   • hace más de 1 año

   por el derecho que tienen todos los niños de recibir las atenciones que necesitan en una escuela pública, de calidad y para todos

   REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
  • Marc Gavilán ESPAñA
   • hace más de 1 año

   Porqué TODOS los niños tienen derecho a una educación en base a sus necesidades.

   REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
  • Silvia Torres Riudavets BARCELONA, ESPAñA
   • hace más de 1 año

   Perquè de petita tinc el somni de ser professora i, donades les espectatives de futur i de l'ensenyament en general, una escola inclusiva és el millor mètode per combatre els problemes que tant preocupa a la societat (o, almenys ho fa veure) com és, per exemple, el fracàs escolar. Per tant, visca unes escoles i uns instituts inclusius!!!

   REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
  • Henar González ESPAñA
   • hace más de 1 año

   Una misma escuela para personas que van a hacer crecer una misma sociedad.

   REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:

  Desarrolla tus propias herramientas para ganar.

  Usa la API de Change.org para desarrollar tus propias herramientas de campaña. Descubre cómo empezar.