Conduct UPSC exams in all Indian languages listed in 8th schedule.
 • Petitioned The honorable prime minister of India, honorable members of parliament

This petition was delivered to:

The honorable prime minister of India, honorable members of parliament

Conduct UPSC exams in all Indian languages listed in 8th schedule.

  1. Priyank KS
  2. Petition by

   Priyank KS

   Bangalore, India

(ಇಂಗ್ಲೀಶಿನ ಸಂದೇಶ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವಿದೆ)

To:
The Honorable Prime Minister of India, the honorable members of Parliament

Subject: Demand to conduct the UPSC exams in all Indian languages listed in 8th schedule of constitution. Thereby, treating all languages as equal and providing equal opportunities for all linguistic groups of India.

Union Public Service Commission (UPSC) has recently made amendments to its examination structure which creates major obstacles to non-Hindi speaking population of India. This move by the UPSC is against ethos of linguistic equality in India. Also, the new rules do not provide a level-playing field for students from rural background.

Some of the amendments are highlighted below:

1. If the candidate has completed his/her graduation with any of the following languages (other than Hindi or English) as the medium, only then he/she may opt for that particular language as medium to answer the optional papers.
“Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam,Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu, and Urdu”.

Fact that native Hindi speakers are exempted from this rule speaks of the systematic discrimination being carried out against non-Hindi speakers of India.

2. A minimum number of 25 candidates should opt for a specific language medium for answering the question papers. In case there are less than 25 candidates opting for any approved language medium (other than English or Hindi), then those candidates will be required to write their examination either in Hindi or in English only.

3. Exams for the English paper were earlier only for qualification. But in the new pattern marks obtained in English paper will be considered for the final ranking.
This rule is a setback to the students especially from rural background. Even though they are knowledgeable, they might lose out in terms of proficiency in English.

4. The new exam pattern spares candidates from compulsorily qualifying in any of the 22 scheduled languages recognized by the constitution of this country.
In this respect, we urge the Indian Parliament to:

1. Make UPSC withdraw its recent amendments made with regard to medium of examination that discriminates on the basis of language.
2. Make sure that every citizen of Indian union gets unconditional right of opting for language of his choice in UPSC examinations.
3. Make sure that all the competitive examinations conducted by union government of India are made available in all languages listed in 8th schedule of constitution of India.
4. Make sure that English language paper is not considered for rankings, but is only mandatory for qualification, as the case was before.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸದರುಗಳಿಗೆ,

ವಿಷಯ: ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ತಾನು ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿರುವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.

ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ(ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ)ವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಹಿಂದಿಯೇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿಚ್ಚಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಡಕು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಶಯಗಳನ್ನೇ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತಿರುವ ಈ ನಡೆಯು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯೇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಯ ಬದಲಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇವೆ:
1. ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಷೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕು.
“ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಬೊಡೊ, ಡೋಗ್ರಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಕೊಂಕಣಿ, ಮೈಥಿಲಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮಣಿಪುರಿ, ಮರಾಠಿ, ನೇಪಾಳಿ, ಒರಿಯಾ, ಪಂಜಾಬಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸಂಥಾಳಿ, ಸಿಂಧಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮತ್ತು ಉರ್ದು”.

ಹಿಂದಿ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸದೇ ಇರುವುದು, ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

2. ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯೇತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಕನಿಷ್ಟವೆಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿದ್ದವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕು.
3. ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರಾಂಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇಂಗ್ಲೀಶಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿರುವರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

4. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
1. ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿಯು ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕು.
2. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರೀಕನಿಗೂ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗಬೇಕು.
3. ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು.
4. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ರಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು, ಈ ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕೇವಲ ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.

To:
The honorable prime minister of India, honorable members of parliament
Conduct UPSC exams in all Indian languages listed in 8th schedule.

Sincerely,
[Your name]

Recent signatures

  News

  1. Govt drops the proposed changes, final notification to be out today

   Priyank KS
   Petition Organiser

   Greetings everyone,

   As per the available news so far, the government has agreed to drop the language related changes proposed to UPSC main exams. However, a final notification from UPSC is pending today. We shall wait for the final notification.

   For more information on the govt's plan to scrap the changes, please read this news item: http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Govt-drops-English-paper-UPSC-notice-tomorrow/Article1-1030105.aspx

   --
   Priyank

  2. Senior litterateur in support of us

   Priyank KS
   Petition Organiser

   Greetings everyone,

   Today we met Dr. Sa. Shi. Marulayya, a senior Kannada litterateur. He was also the president of Kannada literary body, Kannada Sahitya Parishat, till 1998.
   Dr. Sa. Shi. Marulayya read through the entire petition and has signed the petition to show solidarity with us and the cause.

   ನಮಸ್ಕಾರ,
   ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಡಾ | ಸಾ. ಶಿ. ಮರುಳಯ್ಯನವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಈ ಸಹಿ-ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಮರುಳಯ್ಯನವರು ೧೯೯೮ರವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು.
   ಈ ಸಹಿ-ಅಭಿಯಾನದ ಬರಹವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ, ಮರುಳಯ್ಯನವರೂ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

   --
   ಪ್ರಿಯಾಂಕ್/Priyank

  3. New set of rules might impact non-Hindi speakers of India

   Priyank KS
   Petition Organiser

   Greetings everyone,

   As we all know, after pressure from various political parties, the proposed changes to UPSC exam have been put on hold.
   However, there is news that, as per new set of rules being formulated, score in English language paper will not be considered for ranking. But, the limit of at least 25 aspirants for people to be able to write UPSC exam in their mother-tongue will still be in place it seems.
   Non-Hindi speakers of India are going to be the most impacted ones if these new rules were to be implemented.
   Therefore, let us continue to get more signatures to this petition. Request you to circulate the petition among your known-ones and get more support for this cause.

   --
   Priyank

  4. News item that explains the impact of the proposed changes in detail

   Priyank KS
   Petition Organiser

   Greetings,

   This news item on "The Hindu" clearly explains the impact these proposed changes are going to have. An excerpt of the news item and the link are pasted below. Please read through.

   This indicates that if an aspirant’s mother tongue is, say, Gujarati, but his language medium while studying for the first degree and writing his graduate examinations, was not Gujarati, he will not be allowed to write the exam in Gujarati. Many students study in regional languages till Class 12. Though they shift to English medium for their college education, their level of proficiency in English cannot be compared with those studying in “convents” and cities. When Hindi is allowed as a language medium for the UPSC mains examination unconditionally, why not other languages like Tamil, Telugu, Gujarati? This step is a negation to the “idea of India” that the founding fathers of the Constitution envisaged.
   http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/how-upsc-got-its-english-wrong/article4519242.ece

  5. We shall pursue with the petition

   Priyank KS
   Petition Organiser

   Greetings,

   The petition has got 1,000 signatures so far. That number speaks for the widespread support this cause has gained.
   As you might already be aware, the union government has put a hold on the proposed changes to UPSC exams’ rules. However, these changes have not been revoked yet. Therefore, we shall continue with our petition.
   We will soon be emailing all the signatures to MPs from different states. We will also be emailing the signatures to prime minister's office.

   ನಮಸ್ಕಾರ,

   ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಹಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಈ ಸಹಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
   ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಹಿ-ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸೋಣ.
   ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಿಗಳನ್ನೂ ಮಿಂಚೆ (ಈ-ಮೇಲ್) ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಸದರುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

   --
   ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ / Priyank

  6. Reached 1,000 signatures
  7. Proposed changes to UPSC suspended

   Priyank KS
   Petition Organiser

   Greetings everyone,

   This is indeed a victory for all of us who voiced against the proposed discriminatory changes.

   Today, there was a lively debate in the parliament regarding this issue. MPs from Tamil Nadu and West Bengal voiced their concern in the parliament. Facing opposition from different states the union government of India decided to put on hold the proposed changes.

   However, let us continue to get more signatures to the petition. Together, we shall press for the complete backtracking of the proposed changes.

   ನಮಸ್ಕಾರ,

   ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಲುವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
   ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊಸನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಸದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು. ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಬಂದ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಮಣಿದು, ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರವು ತರಬಯಸಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

   ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಿಗಳನ್ನು ತರುವೆಡೆಗೆ ದುಡಿಯೋಣ. ತರಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ.

  8. Support from Kannada literary body

   Priyank KS
   Petition Organiser

   Greetings everyone,

   Mr. Pundalika Halambi, President of the Kannada literary body "Kannada Sahitya Parishat", has expressed solidarity with us by signing the petition.

   ನಮಸ್ಕಾರ,

   ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲೀಕ ಹಾಲಂಬಿಯವರು ಈ ನಮ್ಮ ಸಹಿ-ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

   --
   ಪ್ರಿಯಾಂಕ್/Priyank

  9. Reached 750 signatures
  10. Mainstream media in support of our cause

   Priyank KS
   Petition Organiser

   Greetings everyone,
   A new item has appeared in today's Udayavani (a Kannada daily) describing this petition. Udayavani being one of the widely read newspaper of Karnataka, shows us that mainstream media is in support of this cause.

   Sincerely,
   Priyank

   ನಮಸ್ಕಾರ,
   ಇವತ್ತಿನ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಹಿ-ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಂಕಣ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುದ್ದಿಹಾಳೆಯೊಂದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

   ನಂಬುಗೆಯ,
   ಪ್ರಿಯಾಂಕ್

  11. Reached 500 signatures

  Supporters

  Reasons for signing

   • over 1 year ago

   We forget, where we born, what was our language tht why kannada ullisi mathu adnu bellesi

   REPORT THIS COMMENT:
  • vivek m INDIA
   • over 1 year ago

   Language has been always been a problem in our country, it doesn't mean that we need to kill our language and bow our head others and just nod as they wish. Even there are lots of tallents hidden in rural areas of Karnataka, Maharastra, Andhra, Kerala, Tamil Nadu, Gujrat etc who doesn't know English and Hindi. why should they compromise only because they dont know these languages??

   REPORT THIS COMMENT:
   • over 1 year ago

   We are Indian we must treat all the languages with equal respect, people for any competative exam can take it in the language they prefer. So please consider my request and make people to take language in the language they want.

   REPORT THIS COMMENT:
  • Shanmugham R SALEM, UNITED STATES
   • over 1 year ago

   Mother tongue is the best medium of one/s expression. Writing and talking in an alien language is not the 'Best Knowledge' acquired. Let the freedom of expression in one's own tongue. It is a shame to give some previlidges to Hindi and English and not to other the Indian languages.

   REPORT THIS COMMENT:
  • Anuraj Ennai INDIA
   • over 1 year ago

   All 8th schedule languages are equal. You have no right to treat any language differently. I wholeheartedly support introduction of English paper. But using this to drive an artificial distinction between Hindi and any other regional language is unconstitutional

   REPORT THIS COMMENT:

  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organising tools. Find out how to get started.