Sharks and Manta Rays Receive International Protection
 • Petitioned ดร. วิมล จันทรโรทัย - Dr.Wimol Jantrarotai

This petition was delivered to:

กรมประมง - Department of Fisheries of Thailand
ดร. วิมล จันทรโรทัย - Dr.Wimol Jantrarotai

Sharks and Manta Rays Receive International Protection

  1. Petition by

   Love Wildlife Foundation

 1.  
 2.   
March 2013

Victory

สำเร็จฉลามและกระเบนถูกบรรจุในบัญชีอนุรักษ์ของไซเตส

วันนี้ (14/2/2556) เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดตั้งแต่การประชุม “ไซเตส (CITES)” การประชุมระหว่าง 178 ประเทศว่าด้วยการค้าและการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

เพราะ วันนี้ นานาประเทศ พร้อมใจกันลงคะแนนรับรองให้ปลาฉลามทั้งหมด 5 ชนิด รวมทั้งปลากระเบนทั้งสองชนิดเข้าสู่บัญชีสัตว์อนุรักษ์ 

รูปด้านบนคือรูปน้องๆนักเรียนที่ได้ร่วมลงชื่อการรณรงค์ครั้งนี้และได้เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนในการนำรายชื่อไปยื่นต่อท่านอธิบดีกรมประมง ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

ตั้งแต่การประชุมได้เริ่มต้นขึ้นมา ทุกๆวัน นักอนุรักษ์ จากทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งนักอนุรักษ์ไทย ทำงานกันอย่างหนักเพื่อพูดคุย อธิบายกับตัวแทนรัฐบาลจากแต่ล่ะประเทศถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์และพันธุ์พืชชนิดต่างๆ แต่หลายต่อหลายครั้งไม่เป็นไปตามที่พวกเราต้องการ 

ผมและนักอนุรักษ์จาก Fin Free Thailand จึงได้ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากทุกคนให้เป็นอีกหนึ่งแรงร่วมบอกตัวแทนรัฐบาลต่างๆ โดยเฉพาะตัวแทนไทย ประเทศเจ้าภาพให้ร่วม vote เพื่อการอนุรักษ์

และเราก็ได้รายชื่อมากมายในเวลาเพียงไม่กี่วันจนเป็นข่าวไปและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การรณรงค์ประสบความสำเร็จ 

ตัวแทนรัฐบาลไทย ในตอนเริ่มต้นการประชุมออกตัวไม่เห็นด้วยกับข้อเสนออนุรักษ์สัตว์ทั้งสองชนิดแต่ในวันนี้ ท่านวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ได้พูดสนับสนุนการนำปลากระเบนเข้าสู่บัญชีที่สองของ “ไซเตส” และร่วมลงชื่อสนับสนุนให้ฉลามหลายสายพันธุ์ได้รับการปกป้อง

เป็นก้าวที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทย และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของประเทศไทยในด้านการอนุรักษ์ในฐานะประเทศเจ้าภาพ 

Today (14/03/2013) was one of my happiest moments since the convention of international trade in endangered species or CITES started here in Thailand earlier this month; because today the majority of the 178 governments including Thailand endorsed a restriction on trade in manta rays and sharks! 

Conservationists including myself have been working hard explaining to delegations from various countries about the importance of protection and your signatures have helped tip the balance especially for the Thai delegation who when the meeting started were reluctant to support these animals being listed but has now spoke up for many of the species. 

Member countries will now have 18 months to introduce the trade controls required.

---

เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งวันเท่านั้น ก่อนที่ ตัวแทนจาก 178ประเทศ ที่มาร่วมประชุม “ไซเตส” หรือการประชุมว่าด้วยการค้าและการอนุรักษ์สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะร่วมกันตัดสินชะตากรรมความอยู่รอด ของฉลามใกล้สูญพันธุ์ และกระเบนราหู

ประเทศต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกได้พร้อมใจนำเสนอให้บรรจุฉลามสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ต่างๆ เข้าไว้ในบัญชีอนุรักษ์ ซึ่งจะทำให้การล่าการนำเข้าและส่งออกฉลามชนิดต่างๆถูกจำกัดด้วยระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น 

แน่นอนว่าประเด็นนี้ถูกคัดค้านจากจีนประเทศผู้บริโภคหูฉลามมากเป็นอันดับหนึ่งและเป็นตลาดรองรับหูฉลามจากแหล่งประมงทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุด  

แต่ไทยประเทศเจ้าภาพการประชุมการอนุรักษ์ครั้งนี้ออกตัวสนับสนุนจีน โดยนายวิมลจันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ผู้แทนไทยบอกว่าไทยในฐานะประเทศที่ทำการประมงไม่เห็นด้วย เพราะเกรงว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆจะทำให้การประมงไทยยุ่งยาก 

ผมเองได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและรู้สึกผิดหวังกับท่าทีของประเทศไทยมาก ปลาเหล่านี้มีความสำคัญกับระบบนิเวศน์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล

ตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ยังกล่าวในที่ประชุมเลยว่าเราต้องอนุรักษ์สัตว์เหล่านี้เพื่องานและเศรษฐกิจซึ่งมาจากธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำที่ทำรายได้สามพันล้านบาทต่อปี!

ประเทศเรากำลังเดินไปในทิศทางใดผมไม่คิดว่ากรมประมงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยที่ผมเชื่อว่าเห็นด้วยกับผมว่าสัตว์ไกล้สูญพันธุ์เหล่านี้ต้องได้รับการอนุรักษ์  

เรามีเวลาอีกสองวันก่อนที่ทุกประเทศจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคมนี้ เพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวหากเสียงส่วนใหญ่จาก178ประเทศเห็นพ้องต้องกัน ปลาเหล่านี้ก็จะได้รับการอนุรักษ์แต่ถ้า1/3ไม่เห็นด้วยการเข่นฆ่าก็จะดำเนินต่อไป

ช่วยผมเปลี่ยนใจท่านอธิปดีกรมประมงลงชื่อสนับสนุนการรณรงค์ครั้งนี้ก่อนวันที่ 11มีนาคม และผมพร้อมกับกลุ่มอนุรักษ์ฉลาม Fin Free Thailand จะเอารายชื่อไปยื่นต่อธิบดีในงาน “ไซเตส” โดยตรง พร้อมกับจัดแถลงข่าวกรณีดังกล่าวพร้อมรายชื่อทุกคน

News

 1. Reached 5,000 signatures
 2. The Last Battle to FIN-ISH Line!

  "Japanese and Chinese delegates are applying intense pressure on certain poor countries in Africa and elsewhere to reverse their votes. Japan always does this, bribing countries with aid packages or even individual delegates with cash. And so, a week that has started with a monumental decision for sharks may conclude with another black eye for shark conservation and for CITES."
  The Plenary will be held at 11am Thursday 14th March 2013 in CITES CoP16

 3. Reached 4,000 signatures

Develop your own tools to win.

Use the Change.org API to develop your own organising tools. Find out how to get started.