Herkes İçin Mimarlık

Herkes İçin Mimarlık

Herkes İçin Mimarlık, ülke genelinde karşılaşılan sosyal sorunlara mimarlık bağlamında çözümler üretmeyi ve mimarlık eğitimine yeni açılımlar kazandırmayı amaç edinir. www.herkesicinmimarlik.org

www.herkesicinmimarlik.org

Impact

1 Petition

54,483 Supporters

Supporters

Berna Eren
A A
Raif Kerem Gürsu
1 1
F A
S T
Lale Aygün
E İ
Arzu Altinay
Onur Güven
dogan ozkan
sija zobi
Jaki Baruh
deniz kenber
Asli Gedik