Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka'nın betonlaşmasına izin vermeyin !
 • Petitioned Erdogan Bayraktar

This petition was delivered to:

Cevre ve Sehircilik Bakanı
Erdogan Bayraktar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
M. Mehdi Eker

Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka'nın betonlaşmasına izin vermeyin !

  1. Petition by

   Akyaka Dayanışması

Gökova Özel Çevre Koruma Alanında, Akyaka Belediyesi sınırları içinde yer alan 19.300 m2 büyüklüğünde bir zeytinlik alan (3841 no.lu parsel) Akyakalıların haberi olmadan Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖİB) özelleştirme programına alınmıştır. Daha sonra ÖİB tarafından yapılan uygulama imar planı değişikliği resmi gazetede yayınlanmak suretiyle onaylanmıştır. Ayrıca zeytin yetiştirme alanı olmasına karşın bu alan, tapu kaydı hukuka aykırı şekilde “arsa”ya dönüştürülerek “Zeytin Koruma Yasası” olarak bilinen ve zeytin yetiştirme alanlarının korunmasını öngören yasanın da koruması dışına çıkarılmıştır.

Diğer yandan Çevre Kanunu 9/d maddesinde Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi olarak ilan edilmiş alanlarda İmar Kanunu’nun 9. Maddesi hükümlerinin geçerli olmadığı belirtilmektedir. Hal böyleyken, plan değişikliği yapma yetkisini bu maddeden alan ÖİB, ÖÇK Bölgesi içinde yer alan Akyaka’da plan değişikliği yapmak suretiyle yetkisini aşmıştır.

Akyaka, Özel Çevre Koruma Alanı olarak doğanın korunmasının öncelikli olduğu bir bölgedir.  Aynı zamanda Uluslararası Yavaş Kentler Birliği (Cittaslow) üyesi olan Akyaka, katılımcı yerel yönetim anlayışı içinde, doğal ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara korunarak devredildiği, insanla doğanın uyum içinde birlikte var olabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir belde  olmayı hedeflemiştir. Bu hedef, Akyakalıların birlikte oluşturdukları “Akyaka Vizyonu”nu temel almaktadır. Yavaş Kent Akyaka, doğayı ranta feda ederek büyümeyi öngören imar planları ile yönetilmek, kimliğini hızla yitiren bir belde olmak istemiyor. 

ÖİB tarafından yasaya aykırı olarak yapılan plan değişikliği iptal edilmeli ve tüm Akyakalıların ortak yararlanma hakkı olan bu kamusal alanın imar plan yetkisi Akyaka Belediyesi’ne devredilmelidir.

Akyaka Nazım İmar Planı değiştirilerek 3841 no.lu parselde yapılaşmaya izin veren imar plan hükümleri kaldırılmalıdır.

3841 no.lu parselin tapu kaydı “zeytinlik” olarak düzeltilerek üzerindeki zeytin ağaçları yeniden yasal korumaya alınmalıdır.

Kentin gerçek sahiplerinin o kentte yaşayanlar olduğundan hareketle, 3194 Sayılı İmar Kanunu, imar planlarının yapım ve değiştirilmesi süreçlerine yerel halkın etkin katılımını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

ÖÇK Bölgeleri ve her türlü doğa koruma alanlarının “üstün kamu yararı” gerekçesiyle yatırıma açılabilmesini öngören ve yasalaşmak üzere TBMM gündemine getirildikten sonra geri çekilen “Biyo-Çeşitliliği Koruma Yasası” tamamen geri alınmalıdır.

To:
Erdogan Bayraktar, Cevre ve Sehircilik Bakanı
M. Mehdi Eker, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Lütfen ÖÇK Bölgesi Akyaka'nın betonlaşmasına izin vermesin

Sincerely,
[Your name]

Recent signatures

  News

  1. Reached 20,000 signatures
  2. ÖÇK Bölgesi ve Yavaş Kent Akyaka'da Özelleştirme Huzursuzluğu

   Yeşil Doğa - 14.09.2013 14:05:00 - Yeşil Doğa -

   Gökova'nın sakin şehri Akyaka'da özelleştirme idaresinin kamuya ait zeytinlik alanı satışa çıkarması ilçenin huzurunu bozdu. Güven İslamoğlu Yeşil Doğa da Akyakalıları rahatsız eden gelişmeleri ve Akyaka'nın güzelliklerini ekrana taşıyor.

  3. Akyaka Dayanışmasının Basın Açıklaması

   Akyaka'nın Sesi

   Akyaka Belediyesi sınırları içinde, pazar yerinin hemen bitişiğinde 19.300 m2'lik hazine arazisi zeytinlik bir alan (3841 no.lu parsel) Gökova Özel Çevre Koruma Alanında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 'nca (ÖİB) özelleştirme kapsamına alındı. 1994 onaylı imar planında konut alanı olarak gösterilerek tapuya "arsa" kaydının düşülmüş olması, üstündeki zeytin ağaçlarına rağmen arazinin 3573 sayılı " Zeytin Yasası "nın koruması dışına çekilerek özelleştirilmesinin önünü açmıştır.

  4. Reached 10,000 signatures
  5. Doğan Haber Ajansı, Mustafa Sarıipek, 25 Temmuz 2013

   Sakin şehir'e imar tepkisi
   BAŞBAKANLIK Özelleştirme İdaresi'nin Muğla'nın Ula İlçesi'nin "Sakin Şehir" unvanlı Akyaka beldesindeki zeytin ağaçlarıyla kaplı Hazine'ye ait 19.300 metrekarelik araziyi imara açtığı söylentilerine Akyaka Dayanışma Grubu basın açıklaması ile tepki gösterdi.
   http://www.ajanspress.com.tr/Viewer/Press/NewsViewer.aspx?r=MQ%3D%3D&id=MzEwMTEwNzg%3D&s=MjAwMzZfMjIwNTM%3D&b=ODEzMDc1XzgxMzA2NV83MzQ4OTJfNzE4NTI3XzgxMzA3NF83MTg1MjM%3D&t=MTQ3NDA0&all=MzEwMTEwNzg%3D&z=810339141524325

  6. Atlas Online, 30 Temmuz 2013

   Akyaka'da "Beton Lobisi"ne Geçit Yok !

   Bir ay kadar önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Akyaka'da halkın ortak yararlanma hakkı olan 20 dönümlük aslında zeytinlik olan bir hazine arazisini (3841 sayılı parsel) özelleştirme programına alması ve bu alanda bir imar planı değişikliğine giderek resmi gazetede yayınlaması ile Akyakalılar ayağa kalktı.

  7. Evrensel, Özer Akdemir, 23 Temmuz 2013

   Diren Akyaka! Diren Zeytin Ağacı!
   Muğla Akyaka’da Gökova Özel Çevre Koruma Alanındaki zeytinlik alanın Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca özelleştirme kapsamına alınması ilçeyi hareketlendirdi. Akyaka Dayanışması adıyla bir araya gelen Akyaka ve Muğla’daki yaşam savunucuları imara açılmak istenen zeytinliği korumak için mücadele başlattılar.
   http://www.evrensel.net/news.php?id=62788

  8. Açık Radyo, Metropolitika, 24 Temmuz 2013

   Bu hafta Korhan Gümüş ve Aysim Türkmen Metropolitika’da, dünya şehircilik ve hukuk tarihine geçebilecek tuhaflıkta ilerleyen, çok dikkatle izlememiz gereken ve iktidarın tepeden inmeci ve otoriter yönetim anlayışının kendini en net şekilde açığa vurduğu kamusal alana, kente ve sonunda topluma dair tahayyülünü açıkça ortaya koyan Yenikapı Meydan Projesi’ni ele aldılar. Programın ikinci bölümünde Akyaka Dayanışması'ndan Serdar Denktaş konuktu. Akyaka'da Özel Çevre Koruma Alanı'nda bulunan 20 dönüm büyüklüğündeki kamusal alan olan bir zeytinliğin özelleştirilerek imara açılması konusunu konuştuk
   http://ia600904.us.archive.org/34/items/Metropolitika24Temmuz2013/Metropolitika20130724.mp3

  9. Taraf, Bülent Onur Şahin, 25 Temmuz 2013

   Haber: Akyaka halkı zeytinlik için direnişte - Taraf Gazetesi

   Taraf Gazetesi: Uluslararası "sakin kent" seçilen Muğla'nın Akyaka beldesinde 20 bin m2'lik zeytinlik alan, Özelleştirme İdaresi kapsamına alındı. Belde halkı ve STK'lar mücadele için Akyaka Dayan...

  10. Muğla Haber, Hakan Güngör, 26 Temmuz 2013

   "Gezi Zekalılar" ve "Devlet Baba"

   MUĞLALI VEKİLİN "GEZİ ZEKALILAR" LAFI Hazırladığımız "Akyaka'de neler oluyor" yazı dizisi boyunca bölgede özelleştirilmesi gündeme gelen alanla ilgili farklı isimlerin görüşlerini aldık. Yapılması öngörülen evlerin yüksek katlı olabileceğini belirterek itiraz eden Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca'nın, "Binalar 2 kattan yüksek olmayacak" diyen AKP Milletvekilleri Ali Boğa ve Yüksel Özden'in, bunun bir rant kapısı olduğunu söyleyen CHP'li Tolga Çandar ve MHP'li Mehmet Erdoğan'ın görüşlerini sayfalarımızı taşıdık.

  11. Hürriyet, Melis Alphan, 29 Temmuz 2013

   Bir cennete daha imar tehdidi - Melis ALPHAN - Hürriyet

   Bir cennete daha imar tehdidi AKYAKA, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı bir belde. Azmakıyla, ördekleriyle, Nail Çakırhan mimarisiyle, ormanın yanından girilen deniziyle meşhur bir cennet köşe.Eşsiz doğası nedeniyle Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunuyor. Bir de Türkiye'nin 9 "yavaş kent"inden biri. Uluslararası "cittaslow" (yavaş kent) oluşumuna Seferihisar'dan sonra ikinci olarak girmeyi başardı.

  12. Reached 6,000 signatures
  13. Akyaka Dayanışması Kuruldu

   Akyaka'nın Sesi

   Akyaka'da özelleştirilmek ve imara açılmak istenen bir kamusal alanla ilgili olarak Akyaka Yerel Yönetim Platformu'nun öncülüğünde Akyaka ve Muğla'dan sivil toplum örgütlerinin ve duyarlı bölge insanlarının bir araya gelerek oluşturdukları Akyaka Dayanışması Platformu bileşenleri, bugün yaklaşık 100 kişik bir katılımla bir basın toplantısı düzenleyerek taleplerini kamuoyuna duyurdu.

  14. Reached 5,000 signatures
  15. Akyaka'da Özelleştirilmek İstenen Hazine Arazisinin Hukuki Durumu

   Akyaka'nın Sesi

   Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi; Muğla ili, Ula ve Marmaris ilçeleri ve bunlara bağlı 3 belde ve 4 köyden oluşan ve Akyaka, Gökova, Akçapınar, Gökçe, Çamlı, Karacaköy ve Çetibeli yerleşim alanlarını içine alan 12.06.1988 tarih ve 88/13019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiş bir özel çevre koruma bölgesidir.

  16. Reached 3,000 signatures
  17. Kampanya hızla yayılıyor !

   Akyaka'da özelleştirme yapılarak betonlaşmanın yolunu açacak imar planlamasına karşı başlattığımız imza kampanyasında sayı hızla artıyor. Sensiz başaramazdık, iyi ki varsın.

   Özelleştirmeye karşı dava Belediyenin hukukçuları tarafından açıldı. Ama ÖİB’nin planının iptalini sağlamak yetmez. Zira İmar Kanunu, planlama sürecinde yerel halkın katılımını güvenceye alacak şekilde değişmeden, yerel halkı tamamen dışlayarak doğa tahribatlarının kararlarının hükümetçe alınabilmesini öngören "Biyo-Çeşitliliği Koruma Yasası” tamamen iptal edilmeden ileride bu tür başka planlarla karşı karşıya kalmamız çok mümkün. Bunlar ülkemizin ortak sorunu ve kampanyamıza atılacak her imza, yükselen kent hakkı ve doğa hakkı mücadelesine atılmış olacaktır.

   Bu uzun yolda desteğinin devam etmesi çok önemli. Lütfen kampanyamızı etrafınla paylaşmaya devam et. Twitter hesabımız @AkyakaYYP. Lütfen takipçimiz ol, mesajlarımızı retweetlemek çok yardımcı oluyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgiler

  18. Reached 1,500 signatures

  Supporters

  @Pel_in_Ce

  Sep 18, 2013

  Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka'nın betonlaşmasına izin vermeyin ! Siz de imzalayın https://t.co/YXBnlYnt3d @changeTR

  Pelin Cengiz
  5.45k followers

  Reasons for signing

  • mehmet baran ISTANBUL, TURKEY
   • 7 months ago

   ülkemiz yeterince betonlaştı.

   REPORT THIS COMMENT:
  • Gulay Gencay OSLO, NORWAY
   • 7 months ago

   Vatanimizin cikarlari,bazi insanlarin sahsi cikarlarindan daha önemlidir.Agaclar nefes almamizi saglar,oksijen üretir,cevremize sahip cikalim.

   REPORT THIS COMMENT:
  • gülfer arıkoğlu ANKARA, TURKEY
   • 7 months ago

   o bölgenin korunması ve doğru gelişmesi için çok emeğim var, eski bir özel çevre koruma mensubuyum...

   REPORT THIS COMMENT:
  • Güzin Baraz TOKAT, TURKEY
   • 7 months ago

   Çünkü Gökova zeytindir, Gökova halkının zeytinliğine, toprağına al atılamaz

   REPORT THIS COMMENT:
  • Berkay Özdemir İSTANBUL, TURKEY
   • 7 months ago

   son ağaç kesildiğinde, son nehir kirlendiğinde,son balık avlandığında; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.

   -Kızılderili Atasözü

   REPORT THIS COMMENT:

  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.