AAPV - Actors i Actrius Professionals Valencians

AAPV - Actors i Actrius Professionals Valencians

València, Spain

Organització professional i democràtica de caràcter sindical, autogestionari i autònom que agrupa els actors i actrius professionals del País Valencià. L’AAPV naix per defendre les reivindicacions dels artistes-intèrprets, pel que fa a la millora de les seues condicions de treball i de vida, i amb el compromís de contribuir a la defensa de les llibertats, la democràcia i els drets humans, lluitar contra qualsevol forma de discriminació per raó de sexe, raça, ideologia política o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. L’AAPV defensa els principis de solidaritat, tant entre els artistes i intèrprets, com amb la resta d’organitzacions sindicals i humanitàries.

www.aapv.net

Impact

1 Petition

1,533 Supporters

Supporters

Antonio Delgado Fenoy
alicia masia moreno
Carles Monclús
Francisco Díaz
Palaus del Riu Sec
Carles Cañellas
Carlos Durban Colubi
Omar Sanchis
lettry lettry
Lourdes Santamaria Blasco
Anna Marí
Laura Useleti
Esther Montesinos
jose alabadi
Francesca Useleti