ร่วมงาน

มาสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ยิ่งใหญ่ ร่วมงานกับ คนเก่งๆ จากทั่วโลก

ค้นหาตำแหน่งว่าง

รวมพลังสนับสนุนการรณรงค์จากผู้ใช้ 75 ล้านคนทั่วโลก

Change.org เป็นเว็บไซต์เพื่อการรณรงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า 75 ล้านคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆให้กับสังคมทุกวัน
Change.org มีส่วนช่วยให้ประชาชนกล้าที่จะเปลี่ยน ตั้งแต่เรื่องการรังแกกันในห้องเรียน ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการปกป้องสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าและการต่อต้านคอรัปชั่น

ทำงานกับนักรณรงค์ และวิศวกรที่เก่งที่สุด

เรากำลังทำในส่ิงที่คนอื่นไม่เคยทำมาก่อน นั่นก็คือการนำผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นักออกแบบ และนักรณรงค์เพื่อสังคมที่เก่งที่สุดมาเจอกันในที่เดียวกัน
ทั้งหมดนี้ทำให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือให้กับประชาชนทั่วโลกให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม
สิ่งที่จะได้รับเมื่อทำงานกับเรา

5 weeks of vacation

As a global company with offices in 18 countries, we want you to travel the world – and we give you the time to do so.

Paid parental leave

All new parents are eligible for 18 weeks fully-paid leave as a global baseline. We value parents and understand the importance of family to a healthy workplace.

Meaningful work

You’ll be proud telling everyone from your mother to your partner that you get to spend every day transforming the lives of millions of people around the world.

Free language training

We provide (optional) free language training to staff so you can converse in any of the dozens of different languages spoken by your colleagues.

Join a community

From global team retreats to friendly team competitions, you will be joining a tight-knit community of people who love working together.

Our values

We take fun seriously.

The intensity of our work is sustained by a culture of celebration. We foster moments and traditions that create an inspiring, positive place to work.

We embrace openness.

The promise of empowerment is most fully realized when participation extends to people of all backgrounds and perspectives. We welcome and embrace this diversity, as well as all we have in common.

We serve with passion.

We work in service of a purpose larger than ourselves. We honor this opportunity through passion and deep commitment for our mission, our team and our users.

We offer solutions.

Every challenge can be overcome if each of us takes responsibility and acts with initiative. We always offer positive solutions and approach new opportunities with creative ideas.

We demand excellence.

To build an organization capable of achieving great things, we aspire to be extraordinary at everything we do. We relentlessly pursue excellence in both the big and small things we do every day.

We love and understand.

Loving and authentic relationships are the foundation for our work together. We care deeply for our teammates and our users, seeking to understand them and treating them with warmth and respect.

We think big.

We believe that together with our users, we have the opportunity to change the course of history. To realize this potential we are ambitious in everything we do and audaciously optimistic about what is possible.


ตำแหน่งว่าง

Leadership
Marketing
ฝ่ายกฎหมายและการเงิน
ฝ่ายคิดแผนงานธุรกิจ
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายผลิต
รณรงค์
วิศวกร
สื่อและประชาสัมพันธ์
ออกแบบ