เรากำลังจะปรับเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวบน Change.org ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

ผลกระทบ

1,166 แนวร่วม

ประเด็นรณรงค์ที่เด่นๆ

8 กิจกรรมต่างๆ
915 แนวร่วม
2 กิจกรรมต่างๆ
1 กิจกรรมต่างๆ