The Government of Armenia: honor the constitutional right of each citizen
 • Petitioning Serzh Sargsyan

This petition will be delivered to:

President of Armenia
Serzh Sargsyan

The Government of Armenia: honor the constitutional right of each citizen

  1. Nancy Agabian
  2. Petition by

   Nancy Agabian

   Astoria, NY

We, the undersigned, write to support democratic and human rights for all in Armenia. We are disturbed by the May 8 firebombing of the gay-friendly bar DIY and the subsequent vandalism of the space. Attacks on the May 21st Cultural Diversity march in Yerevan by a few hundred “neo-fascists,” some wearing swastikas, lead us to fear that the democratic nature of Armenian society is threatened. Though police have done an admirable job of maintaining order over the course of the attacks, the government has not responded directly to the incidents, nor produced a clear message of tolerance for diversity.  Some members of the Armenian government have even made statements condoning these attacks, going so far as to claim that such violence against LGBT Armenians is a means of protecting “the national ideology.”  

We stand with the United Nations, the United States Embassy, Amnesty International, the Armenian Ombudsman, the European Union and the Council of Europe in calling for the Armenian government to act in alignment with global human rights values. We call on President Serzh Sargsyan, his administration, members of Parliament, and all local governing leaders to honor the constitutional right of each citizen of the Armenian Republic to be treated with dignity and respect.

Nancy Agabian, Shushan Avagyan, Arlene Avakian, Peter Balakian, Anna Barseghian, Eve Beglarian, Eric Bogosian, Chris Bohjalian, Diana Der Hovanessian, Gregory Djanikian, Atom Egoyan, Aris Janigian, TJ Jourian, Nina Katchadourian, David Kherdian, Nancy Kricorian, Micheline Aharonian Marcom, Marc Nichanian, Meline Toumani, Hrag Vartanian

 

Մենք, ներքոստորագրյալներս, մեր աջակցությունն ենք հայտնում Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու ժողովրդավարական և մարդու իրավունքներին։ Մենք անհանգստացած ենք մայիսի 8-ին տեղի ունեցած նույնասեռներին չխտրականացնող DIY փաբի պայթեցման և այդ տարածքում հետագա վանդալիզմի միջադեպերից։ Մայիսի 21-ին Երևանում տեղի ունեցած մշակութային բազմազանության դեմ դուրս եկած հարյուրավոր նեո-ֆաշիստների (նրանցից ոմանք կրում էին սվաստիկաներ) հարձակման հետևանքով մենք անհանգստացած ենք, որ Հայաստանի հասարակության ժողովրդավարական բնույթը վտանգված է։ Թեև հարձակումների ընթացքում ոստիկանությունը օրինակելիորեն կատարել է կարգ պահպանելու իր պարտականությունը, կառավարությունն անմիջականորեն չի արձագանքել դեպքերի այս շարանին, ոչ էլ բազմազանության նկատմամբ հանդուրժողականության մասին հստակ ուղերձ է հղել։ Հայաստանի կառավարության որոշ անդամներ նույնիսկ հանդես են եկել հրահրիչ հայտարարություններով, արդարացնելով հարձակումներն ու պնդելով անգամ, որ ոչ-հետերոսեռ հայերի հանդեպ կիրառվող նման բռնությունները պաշտպանում են «ազգային գաղափարախոսությունը»:

Մենք մեր զորակցությունն ենք հայտնում Միավորված ազգերի կազմակերպության, Միացյալ Նահանգների դեսպանատան, «Միջազգայինհամաներում»կազմակերպության, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի, Եվրոմիության և Եվրոպայի խորհուրդի հայտարարություններին, կոչ անելով, որ Հայաստանի կառավարությունը գործի մարդու իրավունքների համընդհանուր արժեքներինհամաձայն։ Մենք կոչ ենք անում ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նրա աշխատակազմին, պատգամավորներին և բոլոր տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հարգել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու արժանապատիվ և հարգալից վերաբերմունքի արժանանալու սահմանադրական իրավունքը։

Նենսի Ագաբեան, Շուշան Ավագյան, Արլեն Ավագեան, Փիթր Պալաքեան, Աննա Բարսեղյան, Իվ Պեկլարեան, Էրիք Բոգոսեան, Քրիս Պոհճալեան, Տիանա Տէր-Հովհաննէսեան, Գրեգորի Ճանիկեան, Աթոմ Էգոյեան, Արիս Ճանիկեան, Թ.Ջ. Ճուրեան, Նինա Խաչատուրեան, Դեյվիդ Խերդեան, Նենսի Գրիգորեան, Միշելին Ահարոնեան Մարքոմ, Մարկ Նշանեան, Մելինէ Թումանի, Հրակ Վարդանեան

Photo credit: Anahit Hayrapetyan

Recent signatures

  News

  1. Reached 500 signatures

  Supporters

  Reasons for signing

  • Irene Avetyan SAN FRANCISCO, CA
   • 5 months ago

   Free and tolerant society is tantamount in the survival and prosperity of any people. I hope that Armenia will come of the darkness and honor and value every Armenian citizen for who they are and what they contribute not what sexual orientation they have. Equality for all!!!

   REPORT THIS COMMENT:
  • Anita Kanitz STUTTGART, GERMANY
   • 8 months ago

   If the freedom of speech is taken away then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.

   George Washington

   REPORT THIS COMMENT:
  • Baykar Sepoyan ALMELO, NETHERLANDS
   • 12 months ago

   I want to see a free, fully-democratic and prosperous Armenia

   REPORT THIS COMMENT:
  • Manuk Avedikyan WEST HILLS, CA
   • 12 months ago

   I respect constitutional human rights.

   REPORT THIS COMMENT:
  • Knar Mouhibian LOS ANGELES, CA
   • over 1 year ago

   All people everywhere have the right to self determination. We stand together for this Just Cause of the HIghest Order all across the planet!

   REPORT THIS COMMENT:

  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.