• Petitioned The Filipino Tribe

This petition was delivered to:

The Filipino Tribe

The Filipino Tribe: Magbuo ng organisasyon pagkabuhayan at edukasyon under (PHILSOCORDS)

  1. Reynalda Carmel Oporto
  2. Petition by

   Reynalda Carmel Oporto

   Quezon, Philippines

PHILSOCORDS : Philippines Social Community Organizer & Development Sources -isang makabagong pananaw na ang layunin ay bumuo ng organisadong pangkat ng mga mamayan para sa pangkabuhayan,edukasyon,spiritual, kultura at iba pa. Ito ay mahalaga upang mapag isa ang isang layunin makabuo ng tiyak na pagbabago at pagkakaisa . Isa puso,isa diwa,isa gawa,isabuhay,isang guni,isaisip,At higit sa lahat isina tatak ang kultura at pagpapahalaga sa bayan malaya.

Recent signatures

  Supporters


  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.