Stop de overname van het Internet
 • Petitioned Leden van de Wereldconferentie

This petition was delivered to:

Leden van de Wereldconferentie

Stop de overname van het Internet

  1. Petition by

   Equal Times

Het Internet zoals wij het kennen loopt gevaar. Als we niet snel tot actie overgaan, kan ons recht op vrije communicatie en informatie-uitwisseling definitief aan banden worden gelegd.

In minder dan vier weken tijd wil de International Telecommunications Union (ITU), een agentschap van de Verenigde Naties, nieuwe regels vaststellen die een verregaande inperking van de fundamentele online vrijheden van burgers zullen betekenen.

Een groep telecombedrijven heeft aansluiting gezocht bij landen die vrij Internetgebruik al sterk hebben ingeperkt, waaronder China, Egypte en Saoedi-Arabië, om gezamenlijk een verdragsvoorstel te doen voor de VN-Wereldconferentie over Internationale Telecommunicatieregelgeving die in december plaatsvindt.

Tot dusverre is het voorstel onopgemerkt gebleven, maar de gevolgen zijn zo groot dat we snel moeten handelen om de ITU en haar lidstaten te laten zien dat wij als burgers niet werkloos zullen toezien hoe ons recht op vrije communicatie ondermijnd wordt.
Het voorstel geeft regeringen en bedrijven wereldwijd de mogelijkheid om:

- gebruikers te laten betalen voor diensten als e-mail en Skype;
- toegang tot het Internet te beperken; en
- toezicht uit te oefenen op al onze online activiteiten

De nieuwe regelgeving zou mensen in armere landen en zij die onder een dictatuur leven zelfs nog meer schade toebrengen.

Teken deze wereldwijde petitie en vraag uw regeringsvertegenwoordigers die op de conferentie aanwezig zullen zijn zich te verzetten tegen deze veranderingen die Internetvrijheid ernstig en definitief zullen beperken. Ga nu tot actie over, voordat het te laat is. Het is tijd voor een nieuwe werkwijze waarin de stem van het volk echt telt en er ook geluisterd wordt naar de gewone burger die voor zijn bestaan in toenemende mate afhankelijk is van het Internet.

Met het tekenen van deze petitie voegt u uw stem toe aan de tienduizenden mensen die zich verzetten tegen onnodige en beperkende online regelgeving.

Een Internet dat volledig wordt beheerst door de overheid en grote ondernemingen is in strijd met de essentie waar het Internet voor staat – vrije en gratis toegang voor iedereen.

Daarom is het van groot belang dat wij ons verenigen en van onze nationale leiders en internationale organisaties eisen dat zij de vrijheid die het Internet ons allen biedt respecteren en dit voorstel een halt toeroepen.

Onze online vrijheid hangt van u af, en de tijd dringt. De ITU zal binnen vier weken over dit voorstel beslissen, dus teken de petitie vandaag nog.

Recent signatures

  News

  1. Reached 100 signatures

  Supporters

  Reasons for signing

  • AN Vanden Bossche VERVIERS, BELGIUM
   • almost 2 years ago

   vrijheid en democratie

   REPORT THIS COMMENT:
  • Alex arts KALMTHOUT, BELGIUM
   • almost 2 years ago

   it is an insult to freedom

   REPORT THIS COMMENT:
  • Drew Neill PITTSBURGH, PA
   • almost 2 years ago

   The internet wasn't made by governments or unions, It was made by people, for the people.

   REPORT THIS COMMENT:
  • erik vrancken BRUSSEL, BELGIUM
   • almost 2 years ago

   internet is free communication of ideas between individuals and groups: i always compare it with the first printed (as opposed to handwritten) books: we cannot at this time imagine our world as it is without free press: internet is exactly the same kind of evolution: prohibition and government imposed limitations will encourage people to undertake 'illigal' kinds of action to defend their right of free communication with other individuals and groups

   REPORT THIS COMMENT:
  • nancy Tjong DELFT, NETHERLANDS
   • almost 2 years ago

   Omdat niemand ons de toegang tot vrije informatie mag ontzeggen om wat voor reden dan ook.

   REPORT THIS COMMENT:

  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.