• Petitioned Alcale de Santiago de Compostela

This petition was delivered to:

Sr. Gerardo Jesús Conde Roa
Alcale de Santiago de Compostela

Solicita ao Concello de Compostela que cumpra coa Ordenanza de Publicidade Estática

  1. Petition by

   Dereitos Civís

O MpDC ven denunciando, desde fai cinco anos, que o Concello de Compostela incumpre a súa Ordenanza de Publicidade Estática ao non instalar paneis para a colocación de carteis en cantidade suficiente e en zonas transitadas Por outro lado, non obriga aos promotores das obras a que habiliten espazos para a colocación de carteis, Ao mesmo tempo sanciona a persoas que colocan carteis en zonas permitidas, como paredes de tixolo ou formigón , e prohibe megafonear na cidade. En Xuño o Defensor del Pueblo recomendou ao Concello que cumprira a súa ordenanza sen que nada cambiara a día de hoxe.

Para la autoridad a la que se envía el escrito, la dirección a efectos de notificación será la de Movemento polos Dereitos Civís.

Recent signatures

  News

  1. Reached 25 signatures

  Supporters


  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.