Köylülüğün idam fermanı, #BuyuksehirYasasi'nı @cbabdullahgul veto etsin
 • Petitioned Abdullah Gül

This petition was delivered to:

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti
Abdullah Gül

Köylülüğün idam fermanı, #BuyuksehirYasasi'nı @cbabdullahgul veto etsin

  1. Eren Toydemir
  2. Petition by

   Eren Toydemir

   İstanbul, Turkey

 

Büyükşehir Yasası'nın ilk mahalli seçimlerde yürürlüğe girecek. Kanun, demokratik değil, halkın rızası alınmadan yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bu yasayı veto etmesini ve bu yasanın toplum yararına olacak şekilde halkın rızası alınarak tekrar çalışılması için TBMM'ye geri göndermesini talep ediyorum.

Köylülüğü tamamen ortadan kaldırmak, tüm tarımsal faaliyeti sermayeye teslim etmek yerine, köylülere yaşadıkları ve üretim yaptıkları köylerinde sosyal yaşamlarını ve refah düzeylerini arttıracak politikalar belirlenip, uygulanmalıdır.

Bu yasa veto edilmezse ne gibi sonuçları olacak?

-Köylü nüfusu yarıya düşecek. 

-Kırlar ıssızlaşacak. 

-Tarım şirketleşecek.

- Gıda güvencesi riske girecek.

-Köylerin yarısına yakını tasfiye olacak, çiftçiler işsiz kalacak.

-Şirketler tarımsal üretimde kimyasal kullanacağından toprak, yeraltı ve yerüstü suları kirlenecek, kullanılamaz hale gelecek.

-Köyler, belediye sınırları içine alındıktan sonra yasalar gereği bu alanlarda hayvan yetiştiriciliği işlerini yapamayacak. Üretemeyecek. Köyde üreterek aile bütçesine katkı, sofrasına katık yaptığı sütün, yoğurdun, tavuğun ve yumurtanın şehirde tüketicisi olacak. Parayla satın almak zorunda kalacak.

-Mahalleye dönüştürülen köylerin toprak, mera ve yaylakları belediye tasarrufuna geçecek, dolayısıyla toprak, mera ve yaylaklar amaç dışı kullanılabilecek. Amaç dışı kullanılacak alan oranında ekolojik denge bozulacak, tarımsal ürün azalacak, halk gıda sıkıntısı yaşayacak.

-Köy statüsünü kaybedecek olan yerlerde tarımla uğraşan vatandaşlar, üretim yapmaya devam etmek için ihtiyaç duydukları hizmetlere daha fazla para ödemek zorunda kalacak.  Sonuçta köylü tarlasını sulamak için artezyen kuyusunu kendisi kazamaz, ama büyük ölçekli bir şirket bu masrafa kolaylıkla katlanabilir.

-Yasanın birinci maddesi, toplam 29 ilde bulunan tüm köylerin tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılmasını ve bu illerde, kırsal alandaki en ücra yerleşime kadar tüm hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından götürülmesini öngörüyor. Şu anda Türkiye nüfusunun belde ve köy sınırlarında yaşamakta olan 17 milyonluk kesiminin 10 milyonunun, yani yarıdan fazlasının alacağı tüm kamusal hizmetlerin adresinin bu insanların yaşadıkları yerden alınarak kent merkezlerine taşınması demektir. Kent merkezleri kimi zaman yüz kilometreye varan mesafelerde, kimi örneklerde kışın kar yağdığında hiçbir şart altında ulaşılamayan yerlerde bulunuyor.

-Bu illerin arasında, tarımsal üretim açısından Türkiye’nin en yüksek üretim rakamlarına sahip olan Aydın, Muğla, Antalya, Konya gibi iller var. Bu iller, doğal olarak köy ve belde nüfus oranlarının da yüksek olduğu iller. Küçük ölçekli tarımsal üretim ve bu üretimi yapan, köylü olarak tanımladığımız insanlar, üretime sağlıklı biçimde devam edebilmek için devletten kentsel alanda yaşamakta olan bir vatandaşın beklemeyeceği özel hizmetlere ihtiyaç duyarlar.

Örneğin, kentte oturan bir vatandaşın evindeki saksıları sulamak için devletten özel bir altyapı desteği alma ihtiyacı yoktur, şebeke suyu onun için yeterlidir. Ancak aynı şeyi tarlasını sulamak için su ihtiyacı duyan bir vatandaş için söylememiz mümkün değil. Onun tarlasını sulamak için özgün altyapı desteklerine ihtiyacı olacaktır. Bu ihtiyaçlar, mevcut koşullarda köy tüzel kişiliği üzerinden sağlanmaktadır ve bu tüzel kişilikler kalkınca her köy birer mahalleye dönüşecek. Bu ihtiyaçlar, sağlıklı biçimde sağlanamaz hale gelecek.

 

Recent signatures

  News

  1. Manisa TSO Başkanı Bülent Koşmaz

   Eren Toydemir
   Petition Organizer

   Manisa’mızın büyükşehir olması, kentte bir heyecan yaratırken, kafalarda soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Hayata geçecek yapı ile Manisa’da 68 belde belediyesi kapanıyor. 848 köy de mahalle statüsüne kavuşuyor. Büyükşehirde yaşamanın bedeli de farklı olacak. Emlak vergilerinde yüzde 100’den fazla artışın yanı sıra, basit usule tabi on binlerce esnaf gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olacak.

  2. Büyükşehir Tasarısı, göçü hızlandıracak

   Eren Toydemir
   Petition Organizer

   http://www.dunya.com/buyuksehir-tasarisi,-gocu-hizlandiracak-170779h.htm

   ANKARA  - MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, 13 büyükşehir kurulmasına ilişkin tasarının köyden kente göçü hızlandıracağını iddia etti.
   Türkoğlu, düzenlediği basın toplantısında, tasarının maliyeti hakkında bilgi verdi.

  3. YEREL YÖNETİM KÜLTÜRÜ SİLİNİYOR

   Eren Toydemir
   Petition Organizer
   TMMOB'dan Güle Çağrı: Yasayı Veto Edin

   TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Büyükşehir Belediye yasasının Anayasa ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na aykırı olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Gül'den düzenlemeyi veto etmesini istedi.

  4. Reached 250 signatures
  5. Cumhurbaşkanı Büyükşehir Yasası’nı iade etmeli

   Eren Toydemir
   Petition Organizer

   CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın Uygulamanın diğer illerde başarılı olacağını söylemenin, akla aykırı olduğunu 15 bin kilometrekarelik Muğla, 20 bin kilometrekarelik Antalya, 38 bin kilometrekarelik Konya’nın, bütün şehirle, etkin, verimli yönetilemeyeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Gül’ün yasayı imzalamaması gerektiğini anlattı. Belediye başkanlarıyla birlikte yasa hakkında görüşlerini aktarmak için Gül’den randevu talep ettiklerini bildirdi. Gül’ün, toplum kesimlerinden, hukukçular, üniversiteler, barolardan görüş alması gerektiğini ifade ederek, “TBMM’de yerine getirilmeyen danışma süreci, Cumhurbaşkanı katında yerine getirilmeli, bir kez daha görüşülmek üzere iade edilmeli.” diye konuştu. Cumhurbaşkanı’nın yasayı onaylaması durumunda CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne gidip gitmeyeceğine ilişkin soru üzerine, yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Son durumu değerlendirip, anayasa yargısı seçeneğini yetkili kurullarda tartışarak, gereğini yerine getireceklerini kaydetti.

  6. “Kanun doğal kaynakların istismarına yol açacak”

   Eren Toydemir
   Petition Organizer

   CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in anlattıklarından bir bölüm:
   “Köy tüzel kişilikleri çok büyük ölçüde bu alanlara yerleşmiş olan maden, su kaynakları ormanlar ve elbette toprak demektir. Köylü kadim haklarını kullandığı bu alanı terk ettiğinde buralar doğrudan piyasada iş gören özel mülkiyet konusu haline gelecek ve bu doğal kaynakların çok büyük ölçüde istismarına yol açacak.

   Şimdiye kadar hep kentsel dönüşümü konuştuk. Türkiye eğer bu kanun yürürlüğe girerse, tarihinde görmediği bir doğal kaynak talanı ve kırsal mülkün el değiştirme süreci yaşayacak."

  7. Süreci hızlandırmak için yapılan hukuksuzlukları anlattı.

   Eren Toydemir
   Petition Organizer

   CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in anlattıklarından bir bölüm: “Taslak gizli hazırlandı adeta. Kamuoyuyla hazırlık sürecinde hiçbir görüş alışverişi yapılmadı. Sonra her taslak hazırlayan bakanlık tarafından diğer bakanlıklara başbakanlık eliyle sunulur. Şunu öğrendik ki hiçbir bakanlığa görüş sunulmamış. Meclis’e geldi, Plan Bütçe Komisyonu ve İçişler Komisyonu görevlendirilmişti. Plan Bütçe Komisyonu’ndan bir yazı geldi, ‘bizim işimiz çok, görüşemeyiz bunu’ diye. Sonra öğrendik aslında takvimler boştu. Tümüyle işi hızlandırabilmek için böyle bir yalan beyanda bulundu Plan Bütçe Komisyonu. Çünkü Plan Bütçe Komisyonu tali ikincil komisyon, İçişleri Komisyonu birincil komisyondu. İçtüzüğe göre birincil komisyon ikincil olanın sonucunu bekler. Burada o bekleme süresini kesebilmek için Plan Bütçe Komisyonu’na yalan beyanda bulunduruldu. Tek komisyon çalıştı, İçişleri Komisyonu. Bu komisyona da toplumsal kesimlerden hiçbir temsilci davet edilmedi.”

  8. Komisyon aşamasından sonra TBMM Genel Kurulu’nda yaşananları anlattı

   Eren Toydemir
   Petition Organizer

   CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in anlattıklarından bir bölüm: “İçişleri Komisyonunda biz işimizi bitirdiğimizde ortaya çıkan 6 maddeden oluşan bir metindi. Genel Kurul’a geldik ki karşımızda redaksiyon yetkisini kullanan Komisyon 39 maddelik bir metin çıkarmış. Ve Genel Kurul bunu bir temel kanun saydı. Temel kanun demek, maddeler üzerine beşer dakikayla sınırlı birer konuşma yapmak demek. Oysa hemen hemen her maddede en az 3 değişik konu işleniyor bu tasarıda. Birinci madde örneğin 6 fıkradan oluşuyor, 6 değişik konudan söz etmeniz lazım. Dolayısıyla Genel Kurul görüşmeleri de temel kanun kapsamına alınarak yapılması gerektiği gibi yapılamadı. Burada da aynı tavır sürdü, bir an önce bitirme tavrı. Bu tabi Meclis ortamını çok gergin bir hale getirdi. Muhalefet olarak bizler konuştuk. Komisyon’da olduğu gibi Genel Kurul’da da iktidar milletvekilleri ne görüşlerini söylediler, ne yaptıkları işi savundular, ne de eleştirilere cevap verdiler.”

  9. Reached 100 signatures
  10. Büyükşehir yasası cep yakacak

   Eren Toydemir
   Petition Organizer
   Büyükşehir yasası cep yakacak

   AKP'nin Büyükşehir Belediye Tasarısı genel kuruldan geçerse vatandaşın cebini yakacak. Zira tasarı yeni vergileri de beraberinde getirecek. Mecliste görüşülen tasarıya göre kapanan Belde Belediyelerinde emlak vergileri, çevre temizlik vergileri, su bedelleri yüzde yüze varan oranlarda artacak. Öyle ki daha önce evine kat çıkan yurttaşın evi yıkılma olasılığıyla karşı karşıya.

  11. Büyükşehir Kanunu köylülüğü yok edecek

   Eren Toydemir
   Petition Organizer
   Büyükşehir Kanunu köylülüğü yok edecek

   Meclis İçişleri Komisyonu'ndan geçen Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı binlerce köyün "mahalle statüsü" ile belediyelere bağlanmasını öngörüyor. Bu konuyu "Anadolu Tarımının 150 Yıllık Öyküsü" kitabının yazarı Nevzat Evrim Önal'a sorduk. Kamuoyunda Büyükşehir Kanunu Tasarısı olarak bilinen, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Meclis İçişleri Komisyonu'ndan geçti.

  12. Büyükşehir Yasası köylüyü daha da yoksullaştıracak

   Eren Toydemir
   Petition Organizer
   Bilgiç: Büyükşehir Yasası köylüyü daha da yoksullaştıracak - GAZİPAŞA HABER-GAZİPAŞAN`NIN EN ÇOK OKUNAN HABER SİTESİ

   Bilgiç: Büyükşehir Yasası köylüyü daha da yoksullaştıracak ANTALYA Mimarlar Odası Gazipaşa Temsilcisi Esin Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi Yasa Tasarısının kanunlaşması durumunda köylü vatandaşların daha da yoksullaşacağını iddia etti. 07 Kasım 2012 Çarşamba 08:36 Yasanın kanunlaşması halinde köylerin kaldırılarak mahalleye dönüştürüleceğini belirten Bilgiç, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve yaşamını bu yolla idame ettiren köylü için tanınan muafiyet ve haklar bir süre sonra kaldırılacak, özelleştirme ve kentin giderlerine köylülerin ortak edilmesiyle köylü vatandaşlar daha da yoksullaşacaktır."

  13. Büyükşehir yasasıyla tarım arazileri elden gidecek

   Eren Toydemir
   Petition Organizer
   Büyükşehir yasasıyla tarım arazileri elden gidecek

   Denizli Ziraat Mühendisleri Odası Denizli şube başkanı Kadir Çetinkol, Büyükşehir Belediye yasa tasarısı hakkında konuştu. Çetinkol, yasa tasarısının tarımı nasıl etkileyeceği hakkında önemli tespitlerde bulundu: "Özellikle tarım arazileri ve tarıma ait olan topraklar elden çıkmaktadır. Son 20 yıl içinde Denizli'de 30 dekar alan tarım dışı amaçla kullanılmış ve tarım dışına çıkartılmıştır.

  14. Vatandaş daha çok para ödeyecek, AKP tahakküm kuracak!

   Eren Toydemir
   Petition Organizer
   Büyükşehir yasası ilerliyor: Vatandaş daha çok para ödeyecek, AKP tahakküm kuracak!

   Görüşmeleri devam eden Büyükşehir Belediyeler Kanuna ilişkin tasarının ilk 4 maddesi kabul edildi. Düzenlenen 4. maddeye göre vatandaşlardan alt yapı hizmetlerinin masraflarının karşılanması için 'katılma payı' alınabilinecek. TBMM İçişleri Komisyonu'nda, 13 ilin büyükşehir yapılmasına ilişkin tasarının ilk 4 maddesi kabul edildi. Tasarının 4.

  15. Büyükşehir Tasarısı ve Kent Hakkı

   Eren Toydemir
   Petition Organizer

   http://www.bianet.org/bianet/kent/141531-buyuksehir-tasarisi-ve-kent-hakki

   - Bütünşehir modelinin kırsal alanlar için uygunluğu
   Belediye sınırlarının il sınırlarına kadar genişletilmesini anlatan "bütünşehir" uygulaması yalnızca İstanbul ve İzmit gibi kırsal alanlara sahip olmayan metropol bölgeler için uygun olabilir. Oysa yeni büyükşehir yapılacak 13 ilde kırsal alanlar çok geniş yerleri işgal ediyorlar.
   Örneğin Muğla'da belde ve köylerin nüfusu, il ve ilçe merkezinden daha fazla durumda.

   Bianet :: Büyükşehir Tasarısı ve Kent Hakkı - Bianet

   Yerel yönetim sistemini kökten değiştirecek büyükşehir yasa tasarısı sessiz sedasız Meclis'ten geçecek gibi görünüyor. Tasarıya fazla ses çıkarılmamasının, yoğun karşı çıkışların olmamasının bir nedeni AKP'nin gücü karşısında artık yapabilecek bir şeyin olmadığı düşüncesinin yaygınlaşmasıysa, bir diğer nedeni de 13 ilde büyükşehir belediyesi kurulmasının kamuoyunda olumlu bir gelişme olarak karşılanması olabilir.

  16. Çiftçi-Sen: ‘Büyükşehir Kanunu gıda şirketlerine hizmet edecek’

   Eren Toydemir
   Petition Organizer

   Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Büyükşehir Kanunu Taslağı'yla ilgili bir açıklama yaparak, taslağın kanunlaşmasıyla köylülerin yaşam alanları üzerindeki haklarının gasp edileceğini vurguladı. Açıklamada tasarının yasalaşması halinde gıda şirketlerinin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

  17. Reached 10 signatures

  Supporters

  Reasons for signing

  • zeynep gülümser şener İSTANBUL, TURKEY
   • almost 2 years ago

   çünkü büyükşehir olmak köyleri ve beldelerin geleceğini mahvetmek demek

   REPORT THIS COMMENT:
  • serkan iskender İSTANBUL, TURKEY
   • almost 2 years ago

   Türkiyenin üretmemesi için elinden geleni yapar başlarımız ki bunlardan sap bile olmaz...

   REPORT THIS COMMENT:
  • Mert Mirkan Arslan ANTALYA, TURKEY
   • almost 2 years ago

   sözkonusu yasa,hem çarpık kentleşmeye sebep olacak hem de çiftçilik mesleğini ve organik yaşamı derinden etkileyecek,yok edecektir.

   REPORT THIS COMMENT:
  • enes tamer ANKARA, TURKEY
   • almost 2 years ago

   Çitçilerin çoğu zaten zor durumda.Türkiye'de tarım ve hayvancılık kötü durumda.Ayrıca belde belediyelerini kapatıp bu yasanın demokratik olduğunu söylemek insanların zekasıyla alay etmektir.Böyle değişiklikler yapmak için vatandaşın fikrine başvurulmalıdır yani referandum, bakalım oranın insanı belediyesinin kapatılmasını istiyor mu?Herşeyde olduğu gibi bunda da rant var tabii ki.Daha zengin olmak, zengini daha zengin edip diğerlerini kul-köle haline getirmek.Kötü olan düzeni daha da kötüleştirmek.Fakat şu unutulmamalıdır:insan insana kulluk yapamaz.Aksi takdirde bu fiili olarak firavun düzeni olur.

   REPORT THIS COMMENT:
  • Aysegul Madencioglu İSTANBUL, TURKEY
   • almost 2 years ago

   Cocuklarımıza koylulugun , koylerin ve dogal yasamın devam ettigi bir dunya bırakabilmek icin devlet buyuklerinin destegine ihtiyac var anlasılan.

   REPORT THIS COMMENT:

  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.