Ferrocarrils Generalitat Catalunya: Retiren APP mòbil per denunciar indigents / Retiren APP móvil para denunciar indigentes
 • Petitioned Ferrocarrils Generalitat Catalunya (FGC)

This petition was delivered to:

Ferrocarrils Generalitat Catalunya (FGC)
Prensa FGC
Prensa FGC

Ferrocarrils Generalitat Catalunya: Retiren APP mòbil per denunciar indigents / Retiren APP móvil para denunciar indigentes

  1. Miquel Rubio
  2. Petition by

   Miquel Rubio

   Sagunt, Spain

 1.  
 2.   
August 2012

Victory


Tras recibir las protestas de más de 53.000 personas por la función de su aplicación móvil que permitía denunciar la presencia de mendigos, el 24 de Agosto FGC eliminó de su aplicación esa funcionalidad. ¡Gracias a todas las personas que habéis apoyado esta petición!

Más información en mi blog: http://migrubio.wordpress.com/

VERSIÓ CATALÁ (Más abajo castellano):

FGC ha estrenat una nova aplicació per a mòbils que permet als viatgers avisar de “comportaments incívics” en trens o andanes. El problema és que, entre aquests comportaments denunciables es troba la indigència o la música ambulant. Aquesta vergonyosa aplicació fins i tot permet classificar en la denúncia el ‘tipus de captaire o pidolaire’ del que es tracta.

Així, a partir d'ara, qualsevol podrà denunciar als pobres que es trobe en el seu trajecte pels ferrocarrils catalans, perquè així puguin “viatjar tranquils". 

Aquesta mesura, especialment greu en l'actual context de crisi, és un atac directe contra la societat en general, i sobretot contra aquelles persones més desfavorides. 

És vergonyós i lamentable que una institució pública com FGC realitzi aquests atacs contra la dignitat i integritat de les persones. 

Què serà el proper? Aplicacions per denunciar indocumentats? Gais? Negres? Gent grossa o prima? Alts o baixos?. 

Ja n'hi ha prou d'agressions a la dignitat de les persones! Signa ara aquesta petició i exigeix a FGC que retire immediatament la possibilitat de denunciar i/o alertar sobre la presència d'indigents o músics a través de la seva aplicació.

Podeu trobar-nos en www.facebook.com/edusoinicis, http://www.edusoinicis.com  o en els comptes twitter de @edusoinicis o @migrubio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSIÓN CASTELLANO:

FGC ha estrenado una nueva  aplicación para móviles que permite a los viajeros avisar de “comportamientos incívicos” en trenes o andenes. El problema es que, entre estos comportamientos denunciables se encuentra la indigencia o la música ambulante. Esta vergonzosa aplicación incluso permite clasificar en la denuncia el  ‘tipo de mendigo’ del que se trata.

Así, a partir de ahora, cualquiera podrá denunciar a los pobres que se encuentre en su trayecto por los ferrocarriles catalanes, para que así puedan “viajar tranquilos".

Esta medida, especialmente grave en el actual contexto de crisis, es un ataque directo contra la sociedad en general, y sobre todo contra aquellas personas más desfavorecidas.

Es vergonzoso y lamentable que una institución pública como FGC realice estos ataques contra la dignidad e integridad de las personas.

¿Qué será lo próximo? ¿Aplicaciones para denunciar indocumentados? ¿Gays? ¿Negros? ¿Gente gorda o delgada? ¿Altos o bajos?.

¡Basta ya de agresiones a la dignidad de las personas! Firma ahora esta petición y exige a FGC que retire de inmediato la posibilidad de denunciar o alertar sobre la presencia de indigentes o músicos a través de su aplicación. 

Podéis encontrarnos en www.facebook.com/edusoinicishttp://www.edusoinicis.com o en las cuentas twitter de @edusoinicis o @migrubio

Recent signatures

  News

  1. ¡Muchas gracias! pero, aun podemos hacer más!!

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   Más de 53.800 personas hemos firmado contra la aplicación de *FGC que permitía denunciar la pobreza. FGC ha echado marcha atrás y ya ha retirado este apartado de la aplicación móvil… MUCHAS GRACIAS!!!
   Pero, todavía continúa dando opción a denunciarnos entre iguales… y cómo continúan anunciando ellos, de forma anónima. Además, insisten que estos cambios han sido producidos para hacer ajustes en la aplicación , y que no tenía nada que ver con nuestra petición.
   Creo que nuestra sociedad, no está destinada a hacer este tipo de actuaciones, delatarnos unos a otros, sacarnos los ojos de esta forma, en definitiva, no tenemos que ser ciudadanos policías...
   Por eso, y promovido por el respaldo de muchas de las personas que habéis firmado esta petición, os invito a firmar de nuevo otra petición:
   http://www.change.org/es/peticiones/ferrocarrils-generalitat-catalunya-retiren-app-m%C3%B2bil-per-denunciar-se-entre-ciutadans-retiren-app-m%C3%B3vil-para-denunciarse-entre-ciudadan-s

  2. Moltes gràcies! però, encara podem fer més!!

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   Més de 53.800 persones hem signat contra l’aplicació de FGC que permetia denunciar la pobresa. FGC ha tirat marxa enrere i ja ha retirat aquest apartat de l’aplicació mòbil… MOLTES GRÀCIES!!!
   Però, a hores d’ara, encara continua donant opció a denunciar-nos entre iguals… i com continuen anunciant ells, de forma anònima. A més, insisteixen que aquests canvis han estat produïts per fer ajustos en l'aplicació mòbil, i que no tenia res a veure la nostra petició...
   La nostra societat, però, pense que no està destinada a fer aquest tipus d’actuacions, delatar-nos uns a altres, treure’ns els ulls d’aquesta forma,… en definitiva, no hem de ser ciutadans policies...
   Per això, i promogut pel recolzament de moltes de les persones que heu signat aquesta petició, vos convide a signar de nou altra petició: http://www.change.org/es/peticiones/ferrocarrils-generalitat-catalunya-retiren-app-m%C3%B2bil-per-denunciar-se-entre-ciutadans-retiren-app-m%C3%B3vil-para-denunciarse-entre-ciudadan-s

  3. Més canvis en l'app NOMÉS EN ANDROID/ Cambios en appFGC SOLO EN ANDROID

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   L'app de FGC s'ha actualitzat en android, i ha llevat l'opció de denunciar la pobresa, però, en Apple encara és possible...
   http://migrubio.wordpress.com/2012/08/26/avancem-amb-lappfgc/

   La app de FGC se ha actualizado en android, y ha quitado la opción de denunciar la pobreza, pero, en Apple todavía es posible...
   http://migrubio.wordpress.com/2012/08/26/avancem-amb-lappfgc/#more-1577

  4. Més de 46.000 / Más de 46.000

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   Moltes gràcies a tots i totes els que s'esteu afegint a signar aquesta petició, per tal de demanar que retiren l'APP de FGC que permet denunciar la pobresa...
   http://migrubio.wordpress.com/2012/08/23/mes-de-42000/

   Muchas gracias a todos y todas los que os estáis apuntando a firmar esta petición para pedir a FGC que retiren la APP que permite denunciar la pobreza...

  5. Reached 40,000 signatures
  6. Novetats / Novedades sobre la APP FGC

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   El Síndic de Greuges català s'ha ficat en contacte amb nosaltres: http://migrubio.wordpress.com/2012/08/20/novetats-al-voltant-de-lappfgc-novedades-sobre-la-appfgc/
   També publicació en "El Tiempo de Bogotá", diari colombià.

   El Síndic de Greuges catalán (defensor del Pueblo) se ha puesto en contacto con nosotros: http://migrubio.wordpress.com/2012/08/20/novetats-al-voltant-de-lappfgc-novedades-sobre-la-appfgc/#more-1555
   También publicación en "El Tiempo de Bogotá", periódico colombiano.

  7. Decision-maker Síndic de Greuges de Catalunya responds:

   Síndic de Greuges de Catalunya

   Benvolguts senyors,

   En relació amb la recepció massiva a la Institució del Síndic de Greuges de Catalunya de correus electrònics en què manifesteu el vostre rebuig de l’aplicació informàtica per avisar de “comportaments incívics” en t...


  8. Reached 15,000 signatures
  9. La Generalitat fomenta los ciudadanos-policía pese al rechazo social...

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   La Generalitat fomenta los ciudadanos-policía pese al rechazo social y jurídico, El Huffington Post, 15 Agost 2012

   http://www.huffingtonpost.es/2012/08/15/la-generalitat-alienta-la_n_1777833.html?1345033579

  10. Aplicaciones muy polémicas. La Sexta Noticias. 14 Agosto 2012.

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   Primero las webs para denunciar los actos incívicos, luego la vergonzosa aplicación del móvil para denunciar la presencia de vagabundos en la red de ferrocarriles, y ahora los padres que investigan a otros padres. Parece que la Generalitat de Cataluña busca policías entre los ciudadanos...

   http://www.lasextanoticias.com/videos/ver/denunciar_vagabundos_mediante_apps/629353

  11. Ciudadano contra ciudadano. Artículo en el Pais. 14 Agosto 2012.

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   Notícia publicada hoy en el Pais, en la cual se hacen eco de la APP de FGC y de nuestras firmas!!

  12. Era millor no tenir contestació de FGC / Era mejor no tener noticias de FGC

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   Enric Ticó, president d'FGC ha declarat en RAC1 que no era coneixedor d'aquestes peticions... Declaracions totalment errònies o inoportunes si tenim en compte... (llegir entrada en bloc)
   ---------------------------------
   Enric Ticó, presidente de FGC ha declarado en RAC1 que no tenía constancia de estas peticiones...
   Declaraciones totalmente erróneas o inoportunas, si tenemos en cuenta... (leer entrada en blog)

  13. FGC no comunica, pero, hace cambios

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   FGC en su actualización de la APP móvil, ha realizado cambios, ha eliminado la opción de "tipo de mendigos", pero, continúa denunciando la pobreza y haciendo que los propios usuarios se denuncian uno a los otros.

   A pesar de ello, el presidente de FGC, Enric Ticó, hoy añadía en su twitter: "Va muy bien la aplicación de #FGC para avisos de incivismo. Los usuarios la usan, los medios hablan positivamente. La ideó un usuario".
   Tienen la poca vergüenza de decir, después de todo el eco mediático que se está haciendo, que los medios hablan positivamente. Yo que traigo siguiendo muchos medios, todavía no he escuchado nada positivo...

  14. FGC no comunica però, fa canvis...

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   En català

   FGC en la seva actualització de l'APP mòbil, ha realitzat canvis, ha eliminat l'opció de "tipus de captaires", però, continua denunciant la pobresa i fent que els propis usuaris es denuncien un als altres.
   Malgrat això, el president de FGC, Enric Ticó, hui afegia al seu twitter: "Va molt be l'aplicació d' #FGC per avisos d'incivisme. Els usuaris la fan servir, els mitjans en parlen positivament. La va idear un usuari". Tenen la poca vergonya de dir, després de tot el ressò mediàtic que s'està fent, que els mitjans parlen positivament. Jo que porte seguint molts mitjans, encara no he escoltat res positiu...

  15. Seguimos sin notícias de FGC (II) // Continuem sense noticies de FGC (II)

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   Malgrat el ressò mediàtic i la mala premsa, FGC encara no ha fet cap menció, ni als més de 10.300 signants d’aquesta petició, ni en el seu portal de comunicació…
   Quantes persones fan falta per a que FGC rectifique? Sembla que les més de 10.300 persones no som suficients, o importem ben poc... per això, haurem de continuar signant i difonent aquesta petició... FGC haurà de donar la cara davant aquest atac contra la dignitat de les persones...
   Moltes gràcies!

   A pesar del eco mediático y de la mala prensa, FGC sigue sin hacer ninguna declaración, ni a los más de 10.300 firmantes, ni en su portal de comunicación...
   ¿Cuántas personas hacen falta para que FGC rectifique? Parece que las más de 10.300 personas no somos suficiente, o importamos bien poco... por ello, debemos seguir firmando y difundiendo esta petición... FGC tendrá que dar la cara ante este ataque contra la dignidad de las personas...
   Muchas gracias!!

  16. Reached 10,000 signatures
  17. Continuamos sin noticias de FGC... // Continuem sense noticies de FGC…

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   Malgrat el ressò mediàtic, FGC encara no ha fet cap altra menció, ni als més de 7.400 signants d’aquesta petició, ni en cap mitjà de comunicació…
   Es per això, que hem de continuar amb la nostra tasca de difusió d’aquesta demanda… Tard o prompte, FGC haurà de dir la seva…

   A pesar del eco mediático, FGC sigue sin hacer ninguna declaración, ni a los más de 7400 firmantes, ni en ningún medio de comunicación...
   Por ello, hemos de continuar con nuestra labor de difusión de esta petición... Tarde o pronto, FGC tendrá que dar la cara...

  18. Eco en medios de comunicación // Ressò en mitjans de comunicació

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   Mientras FGC sigue sin contestar, diversos medios de comunicación se hacen eco de las firmas de esta petición, que hoy ya pasan de 7.000....

   Mentre FGC continua sense contestar, diversos mitjans de comunicació es fan ressò de les signatures d'aquesta petició, que hui ja passen de 7.000...

  19. Reached 7,000 signatures
  20. Contestación vía twitter de FGC // Contestació via twitter de FGC

   Miquel Rubio
   Petition Organizer

   FGC ha contestado que no es una denuncia, que por tanto, solo son alertas... No tienen vergüenza... Ayer fueron varias voces las que se levantaron a través de twitter contra esta aplicación, pero, también muchas otras que lo hicieron a favor... Creo que hay que seguir difundiendo y conseguir más firmas por la causa!!!

   -----------------------------------

   FGC ha contestat que no es una denúncia, sinó només alertes... No tenen vergonya.... Ahir varem estar diverses veus crítiques contra aquesta aplicació en twitter, però, moltes altres que es posicionaren a favor.... Crec que cal continuar difonent i aconseguir més signatures per la causa!!!

  21. Reached 50 signatures

  Supporters

  Reasons for signing

  • Mercedes Lezcano Pastor MADRID, SPAIN
   • about 2 years ago

   Porque todo el mundo tiene derecho a solucionar su vida como puede

   REPORT THIS COMMENT:
  • Mª Jesús Gutiérrez REINOSA, SPAIN
   • about 2 years ago

   La opción no es echarles sino hacer que tengan una vida digna

   REPORT THIS COMMENT:
  • Gabriel Cruz PALAMóS, SPAIN
   • about 2 years ago

   Porque no esta bien pirradia a quién sólo tiene miseria.

   REPORT THIS COMMENT:
   • about 2 years ago

   Porque si alguien quiere denunciar, al menos q de la cara

   REPORT THIS COMMENT:
  • javier pérez borrella MADRID ESPAñA, OK
   • about 2 years ago

   Los políticos son la verdadera lacra social. Ellos chupan, exprimen, expolian, roban, estafan...y los mendigos?...solo piden, y humildemente, sin molestar, se alejan si no les dan.

   REPORT THIS COMMENT:

  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.