Çıralı’daki yıkımın derhal durdurulmasını istiyoruz!
 • Petitioned ANTALYA VALİLİĞİ’NE

This petition was delivered to:

ANTALYA VALİLİĞİ’NE

Çıralı’daki yıkımın derhal durdurulmasını istiyoruz!

  1. Ezgi Yazgülü Öztürk
  2. Petition by

   Ezgi Yazgülü Öztürk

   Izmir, Turkey

 1.  
 2.   
July 2013

Victory

Antalya'da dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen ve birinci derece doğal sit alanı içerisinde yer alan Çıralı sahilinin orman içi dinlenme yeri olarak kiralanması işlemi mahkeme tarafından iptal edildi. Kemer ilçesi'ne bağlı Ulupınar köyünde bulunan ve caretta caretta'ların üreme alanı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan birinci derece doğal sit alanı Çıralı Sahili'ndeki 18 dönümlük alanın, orman içi dinlenme yeri haline getirilmesi için kiralanmasına karar verilmişti. Zete'nin haberine göre, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 'orman içi dinlenme yeri olarak kiralanmasında sakınca yoktur' yönündeki kararının ardından, 2011 yılı Temmuz ayında Orman Genel Müdürlüğü'nce yıllık 5 bin lira bedelle Ormanspor'a kiralanan alan, aynı gün imzalanan 'sponsorluk sözleşmesi' ile Ormanspor tarafından yıllık 55 bin liraya bir turizmciye 'günübirlik alan' olarak işletilmek üzere kiraya verildi. Yürütmesi durduruldu Bu süreçte bölge halkı ve çevreciler çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştı, konuyu yargıya taşıdı. Antalya Bölge İdare Mahkemesi 15 Haziran 2012 tarihli kararında, alanın 'orman içi dinlenme yeri' olarak kiralanmasına ilişkin mevzuata uyarlılık bulunmadığına hükmederek, yürütmenin durdurulmasına' karar verdi. Açılan iki ayrı dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, projenin iptaline karar verdi. Antalya 1'inci İdare Mahkemesi ise alanın orman içi dinlenme yeri olarak tesciliyle kiraya verilebileceğine ilişkin kararı iptal etti. Köylüler kazandı Çıralı'ya ilişkin dava sürecini hem köylüler hem de Antalya Barosu adına yürüten Avukat Tuncay Koç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği kararlara ilişkin iki ayrı dava açtıklarını söyledi. Dava süreci sonunda Çıralı köylülerinin amaçlarına ulaştığını vurgulayan Koç, "Orman Bölge Müdürlüğü'nün alanın vasfını değiştirip orman alanından mesire yerine çevirmesi ve Ormanspor'a kiraya vermesi işlemi, mahkeme tarafından iptal edildi. Bu köylülerin bir kazanımıdır" dedi. Tuncay Koç, mahkeme kararlarıyla birlikte Çıralı sahilinin mesire yeri olarak kullanılamayacağını söyledi. Kaynak: http://t24.com.tr/haber/cirali-sahili-kurtuldu-zafer-koylulerin/235367 Konuyla ilgili diğer haberler: http://video.cnnturk.com/2013/haber/7/27/cirali-sahili-kurtuldu http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/24403662.asp

 "One of the most important nesting beaches of C.caretta in Turkey is under urbanization threat!" 
"C.Carettaların Türkiye'de ki en önemli yuvalama kumsallarından biri olan Çıralı kentleşme tehdidi altındadır!"


Çıralı mahallesinin girişten itibaren, bulunduğumuz noktaya kadar yer alan ve kıyı şeridine paralel uzanan alanda, 397 nolu orman parseli bulunmaktadır. Bu parsel 340 dönümdür. Çıralı sahili 3.2 km olup bunun 2.4 km si bu parsel içinde yer almaktadır. Bu sahil I. Derecede Doğal Sit alanıdır aynı zamanda nesli tehlike altında olan ve Türkiye’de var olan 20 Deniz Kaplumbağası Yuvalama Alanından biridir. Ayrıca Olimpos-Beydağları Milli Parkı ve Tahtalı Dağı Önemli Bitki Alanı içinde de yer almaktadır.

Çıralı’da, birçok nadir ve endemik bitki türü doğal olarak yetişir. Çıralı bitkilerinin önemli bir kısmı kumullarda yaşar. Çıralı sahili fıstık çamlarına da ev sahipliği yapar. Kumullar, dünya üzerindeki, en nadir yaşam alanlarındandır. Kumullara uyum sağlamış bitkiler bu ortamlar dışında yaşamaya uyum sağlayamazlar. Bu bitkilerin geleceği kumulların korunmasına bağlıdır. Ayrıca, birçok hayvan türü Bern Sözleşmesine göre sıkı korunma altına alınması gereken türler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çıralı kumsalı özellikle nesli dünya çapında tehlike altında olan iribaş deniz kaplumbağasına (Caretta caretta) ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin Akdeniz kıyılarındaki önemli yuvalama kumsallarından biridir. Milyonlarca yıldan beri Çıralı Sahiline gelmekte ve nesillerini devam ettirmeye çalışmaktadırlar. T.C. Kıyı Kanunu, Su ürünleri tebliğ ve uluslar arası (bern ve berselan) anlaşmalarca koruma altında olan; Caretta caretta’ya yönelik, 1994 yılından bu yana düzenli olarak Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve S.S. Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi tarafından deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları sürdürülmektedir. Yapılan çalışmalarda sayılarının arttığı gözlenmiştir.

Çıralı’da 2000 yılından bu yana Ekolojik tarım- eko-turizm çalışmaları yapılmaktadır. Köyümüz, yürütülen doğa koruma, sorumlu turizm çalışmaları sayesinde, Uluslar arası platformda ülkemizin gururu, ülke genelinde ise birçok köye/bölgeye ilham kaynağı olmuştur. Birçok ödüller almış, model olmuştur.
Çıralı Tarih boyunca pek çok uygarlığa da ev sahipliği yapmış, efsanelere konu olmuştur.

Bu kadar özelliği ve güzelliği bir arada bulunduran bu eşsiz yer üzerinde bazı olumsuzluklarla gündemdedir.

Çıralı kumsalının kuzey ucu olan Karaburun’da 397 nolu orman parsel üzerinde kumsal alanda Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 19,12,2011 tarihli oluru ile C tipi mesire yeri olarak 18 dönümden fazla bir alanı, Orman Spor’a tahsis edilmiştir. Orman Spor ise, sponsorluk karşılığı, alanı Çıralı’da turizmci olan Hüseyin GEDİK’e 55.000 TL karşılığında 10 yıllığına kiralamıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Çıralı Koruma Amaçlı İmar Planı, çalışmaları halen devam etmektedir. Bakanlık tarafından Çıralı Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları 30.03.2011 tarihinde WWF-Türkiye’ye verilmiştir ve bu kapsamda 397 nolu parsel koruma amaçlı imar üzerinde yapılaşmaya kapalı olarak görülmektedir.

WWF- Türkiye’nin çıralı kumsalındaki olumsuz yapılaşmaya karşı Bakanlık tarafından önlem alınması gerekliliğini belirten yazıya cevaben Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Genel Müdür’ü Yaşar DOSTBİL’in 19.10.2011 tarihli yazısında Çıralı’nın imar planı çalışmalarının devam ettiği, alanın önemli doğal özelliklere sahip olduğunu ve Caretta carettala’rın yuvalama alnın olmasından dolayı alan üzerinde yapılaşmanın uygun olmadığı vurgulanmaktadır.

Köyümüzde, başta Köy Muhtarlığı tüzel kişiliği olmak üzere, birçok kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Örgütü olmasına rağmen bu kuruluşların fikri sorulmadan bu alanın bir şahsa,/şahsın sahip olduğu şirkete sponsorluk anlaşması kapsamında kiralanması manidardır.

Yapılması hedeflenen, mesire alanı adı altında yapılan kiralama ve üzerinde yapılacak inşaat işleri;
- Emsal oluşturarak, kumsal üzerinde ve kıyı ardında yapılaşmanın artmasına ve Çıralı’nın giderek daha fazla betonlaşmasına yol açacaktır.
- Kumsal üzerindeki yapılaşma, insan kullanımı ve taşıt baskısını artıracaktır, Bu da kumsalda yaşamaya çalışan 150 yıllık Fıstık Çamları’nın ve nadir kumul bitkilerinin yok olmasına neden olacaktır.
- İnsan kullanımı, kumsala araç ile girme, yapılaşma, özellikle bu alandaki yapılaşma bu alanın geceleri de kullanımını artırarak, yaşanacak, gürültü, ışık, vb etkenler, sahile yuvalamaya gelen anne deniz kaplumbağalarının ve denize ulaşmaya çalışacak yavru kaplumbağaların yaşamını tehlikeye sokacaktır.

Bu süreçte bu şekilde münferit kiralama ve kiralanan alanda, yapılması planlanan inşaat işleri, planlama sonrasında düzeltilemez, bir hal alabilir, bu acıdan büyük bir risk oluşturmaktadır.

İlgililerin ve yetkililerin konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda, alanda uygulanacak olan projenin Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun denetiminde gerçekleştirileceğini belirtmektedirler. Ancak denetleyenin de onayı verenin de aynı kuruma bağlı olması endişelerimizi arttırmaktadır.

Tüm bu gerçekler, kanıtlar, endişelerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır.

Köyümüzün plansız yapılaşma ve turizm baskısına yenik düşmesini engellemek, doğal, kültürel, tarımsal değerlerini korumak amacıyla, biz Çıralı’lar, büyük çaba sarfetmekteyiz.

Bizler, köyümüzde kiralık sahil bulunmadığını, Çıralı’nın sahip olduğu değerlerin korunarak geleceğe aktarılması için bu ve bu gibi girişimleree karşı koyacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Sami ILGAZ Muhtar, Ulupınar Köyü
Bayram KÜTLE, S.S. Ulupınar Çevre Koruma ve İşletme Kooperatif Başkanı
Mustafa KÖYLÜOĞLU, Çıralıyı Sevenler Derneği Başkanı
Ramazan ÇABUK, S.S. Çıralı Olympos Motorlu Deniz Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı İbrahim KIRIMLI, Çıralı Spor Kulubü Başkanı
Hüseyin BAŞBOLAT, Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yön. Kurulu Üyesi
Tahsin KURTARICI, S.S. Çıralı Dolmuşçular Kooperatif Başkanı


İletişim
Sami ILGAZ 0532 7165030 Musatafa KÖYLÜOĞLU 0532 5275579
Bayram KÜTLE 0536 5134086 İbrahim KIRIMLI 0532 2412018
habibaltinkaya@msn.com ibrahimkirimli@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------

One of the most important nesting beaches of C.caretta in Turkey is under urbanization threat!

Coast of Cirali, at the Western Antalya Gulf, amongst the 20 turtle nesting beaches in Turkey, is a 1st Degree Natural Site and a part of the National Park Olimpos-Beydaglari. Regional Forestry Directorite allocated an 18 ha. area at the Northern part of Cirali Beach, called “Karaburun” locally, to Orman Spor (“forest sport” football club). Orman Spor immediately hired the area to its sponsor company for 55.000TRL (23.600EUR) for 10 years!

The Cirali Beach has been subject to turtle conservation and monitoring since 1994 and findings indicate the Karaburun area is the most favorite nesting spot. This land allocation is done as “C class daily use area” which allows construction of cafes, kiosks, beach facilities etc. on this undeveloped forest land where protected against constructions until now. Any development in such an area will surely increase human usage and decrease the turtle’s affinity and negatively affect the also protected shore vegetation forms.

Once realized, this application will create a precedent and will give a way to allocation and urbanization of other similar parts in the area.

We, undersigned organizations representing the people lives in Cirali Village, declare that we have never been questioned for this land allocation and we do not give consent. Physical Plan for Conservation for our village is under progress and such an initiation is a bold action to spoil that process and our long lasting effort to save turtles, nature, nature friendly agriculture and our cultural values. We declare that we will continue our effort to save and to pass these values to next generations, and to keep resisting against actions that may threat them.

Mr. Sami Ilgaz / Ulupinar Village Headman (Muhtar)
Mr. Bayram Kutle / Head of Ulupinar Environment Protection and Management Cooperative
Mr. Mustafa Koyluoglu / Head of Cirali Lovers Society
Mr. Ramazan Cabuk / Head of Cirali Olympos Marine Transporters Cooperative
Mr. Ibrahim Kirimli / Head of Cirali Sport Club
Mr. Huseyin Basbolat / Head of Mosque Construction and Maintenance Society
Mr. Tahsin Kurtarici / Head of Cirali Shuttle CooperativeRecent signatures

  News

  1. Reached 250 signatures
  2. Reached 25 signatures

  Supporters

  Reasons for signing

  • Eva Wichmann BONN, GERMANY
   • over 2 years ago

   OF COURSE I have to give this signature for preservation of one of the most beautiful paradises in Türkiye...for animals, caretta caretta, plants and humans - there exist enough places for mass tourism, it would be such a pity if this place of gentle tourism in harmony with nature would be destroyed...LESS IS MORE!!

   REPORT THIS COMMENT:
  • Antje Grollevrouw ARNHEM, NETHERLANDS
   • over 2 years ago

   Last year I was in Cirali and walked some parts of the Lycian Way. It's lovely there and it's bizar that people want to destroy that beautiful place!! Good luck with your actions and I hope that you will succeed!!

   REPORT THIS COMMENT:
  • Jaap Miltenburg NIJMEGEN, NETHERLANDS
   • over 2 years ago

   SNP travel organizes nature holidays in Turkey. Also in Ciraly. We like to preserve this beautiful place for our clients and other nature lovers.

   REPORT THIS COMMENT:
  • Andreas Molitor BERLIN, GERMANY
   • over 2 years ago

   This peaceful little haven must not be "streamlined"!

   REPORT THIS COMMENT:
  • ulrich Fries BERLIN, GERMANY
   • over 2 years ago

   to bring Cirali to a solution in the antagonism of torism versus nature

   REPORT THIS COMMENT:

  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.