อสร้างการเปลี่
 • Petitioned คมเป

This petition was delivered to:

คมเป

อสร้างการเปลี่

  1. Thomas Shafer
  2. Petition by

   Thomas Shafer

   San Francisco, CA

เปญรณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของคุณ เริ่ม

To:
คมเป
I just signed the following petition addressed to: คมเป.

----------------
อสร้างการเปลี่

เปญรณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของคุณ เริ่ม
----------------

Sincerely,

Sincerely,
[Your name]

Recent signatures

  News

  1. Hot new petition

   Thomas Shafer
   Petition Organizer
   Boy Scouts: Don't let your anti-gay policy deny my son his Eagle award

   My son Ryan needs your help. Ryan joined the Boy Scouts when he was just six years old, and since then, he's dreamed of earning his Eagle award --...

  2. Pendulum is awesome

   Thomas Shafer
   Petition Organizer
   Pendulum - Propane Nightmares (Official Video + Lyrics)

   If you dont get the video, check out http://en.wikipedia.org/wiki/Heaven's_Gate_(religious_group) Pendulum - Propane Nightmares. The official music video. Drum 'N' Bass song from the album "In Silico".

  Supporters


  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.